Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka 64 obj.64/2014 1 327,00 s DPH 10.09.2014 Vaša stravovacia, Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
VO: Súhrná správa Zákazky s nízkou hodnotou (január až august 2014) s DPH 09.09.2014 ZŠ Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Objednávka 59 obj.59/2014 150,00 s DPH 03.09.2014 Bami SK s.r.o. Malé Chlievany Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 1430804804 fa 121/2014 1 326,68 s DPH 02.09.2014 Vaša stravovacia, Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Objednávka 57 obj. 57/2014 60,00 s DPH 02.09.2014 Schindler, Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 20140013 fa 120/2014 943,92 s DPH 28.08.2014 Montel, Veľké Hoste Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 21416972 fa 119/2014 42,80 s DPH 28.08.2014 Raabe, Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 5262054410 fa 115/2014 65,83 s DPH 26.08.2014 Orange, Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 20140008 fa 118/2014 150,00 s DPH 26.08.2014 Markus Capital, Bánovce nad Bebravou Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 21416681 fa 116/2014 118,00 s DPH 26.08.2014 Raabe, Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Objednávka 63 obj.63/2014 150,00 s DPH 21.08.2014 Markus Capital, Bánovce nad Bebravou Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Objednávka 61 obj.61/2014 416,00 s DPH 21.08.2014 Breno, Trenčín Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Objednávka 60 obj.60/2014 118,00 s DPH 19.08.2014 Raabe, Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 348001433 fa113/2014 392,14 s DPH 19.08.2014 Západoslovenský vodárenský priemysel, TO Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Objednávka 62 obj.62/2014 950,00 s DPH 18.08.2014 Montel, Veľké Hoste Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Objednávka 51 obj. 51/2014 s DPH 18.08.2014 Peter Pastva, Kovos, Bánovce nad Bebravou Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 5764794619 fa114/2014 60,88 s DPH 18.08.2014 Slovak Telecom, Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 4101000454 fa 112/2014 2 792,68 s DPH 18.08.2014 Koor, s.r.o. Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Faktúra 32014 Fa 111/2014 500,00 s DPH 08.08.2014 Miroslav Kováčik, Prusy Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
Objednávka 7248133201 fa 110/2014 160,00 s DPH 04.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánoavce nad Bebravou
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/952

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
    Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria