• Prečo si vybrať pre svoje dieťa našu školu?

   • Moderný vzdelávací program
   • Účinný a zvládnuteľný. Taký, ktorý umožní žiakovi pokračovať v ďalšom štúdiu na ktorejkoľvek strednej škole.
   • Komplexné školské služby
   • Fungujúce školské zariadenia (ŠKD a ŠJ), kvalitná záujmová činnosť, špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa, sociálny pedagóg, logopéd...
   • Učitelia, ktorí sú ľuďmi
   • Tím odborníkov, ktorí sú nápomocní dieťaťu a rodiča vnímajú ako rovnocenného partnera pri výchove a vzdelávaní dieťaťa. Sú najskôr ľuďmi, až potom učiteľmi.
   • Pohyb
   • Naši žiaci sa radi hýbu na čerstvom vzduchu v peknom areáli, či na hodinách športovej prípravy v školských a mestských športoviskách.
   • Šťastní žiaci
   • Deti, ktoré chodia do školy bez strachu, lebo vedia, že sú tam doma.
 • Novinky

  Zistite, čo je nové v našej škole
   • Letný tábor - 2. deň

   • 8. 7. 2020
   • Letný denný tábor, takto sme nazvali prázdninovú činnosť pre deti ročníkov 1. – 4. našej školy. Pripravili sme pre deti nasledovné aktivity: turistika na Uhrovský hrad, Tvorivé dielne v škole, ukážky hasičskej techniky priamo v areáli školy, vychádzka do mesta na zmrzlinu, Športová olympiáda v škole, turistika na Kulháň a výlet do Parku miniatúr v obci Podolie, premietanie filmov v jedálni, spoločenské a konštruktívne hry detí v triedach. 95 prihlásených detí bolo v pondelok rozdelených do dvoch skupín a každá skupina je rozdelená na štyri farebné podskupiny. Každé dieťa v priebehu týždňa absolvuje všetky aktivity. O náplň aktivít v priebehu týždňa sa stará 27 pedagogických zamestnancov školy. V rámci Tvorivej dielne si deti v pondelok a v utorok vymaľovali vlastné tričko, v rámci športovej olympiády si môže každé dieťa v stredu alebo vo štvrtok vybojovať loptu a v piatok v Podolí si môže svojimi vedomosťami vybojovať magnetku. O dobrú stravu sa denne starajú naše tety kuchárky zo školskej jedálne a poriadok v škole zabezpečujú tety upratovačky. O radosti detí z každého dňa hovoria naše fotky.

  • Pokyny k nástupu do školy pre žiakov 6. - 9. ročníka
   • Pokyny k nástupu do školy pre žiakov 6. - 9. ročníka

   • 18. 6. 2020
   • Prosíme zákonných zástupcov žiakov a tiež žiakov, aby pri nástupe do školy od 22.6.2020 dodržiavali nasledovné pokyny:

    - vyučovanie prebieha podľa režimu dňa, t.j. od 7:45 do 12:25

    - každý žiak bude mať povinne rúško

    - žiaci, ktorí nenastúpia do školy, prinesú po dohode s triednym učiteľom učebnice a vysvedčenie si preberú v posledný deň školského roka

    Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si nižšie uvedené Vyhlásenie o bezinfekčnosti, môžu si ho prísť vyzdvihnúť zajtra 19.6.2020 v čase od 9:00 - 14:00 pred budovu školy.

    Vyhlásenie o bezinfekcnosti

    V prípade potreby kontaktujte svojich triednych učiteľov.

  • Letný tábor - ponuka
   • Letný tábor - ponuka

   • 17. 6. 2020
   • Milí rodičia,

    v rámci letných prázdnin ponúkame Vašim deťom možnosť stráviť jeden týždeň v Letnom tábore, ktorý poriada naša škola. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo Letný tábor, nahláste jeho účasť podľa pokynov, ktoré sú uvedené v informačnom letáku. V priloženom súbore nájdete podrobné informácie a program, ktorý je pre deti pripravený.

    V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠKD Mgr. Naďu Ondrejkovú.

    Ponuka Letného tábora

  • AKTUALIZÁCIA k nástupu do školy od 15.6.2020
   • AKTUALIZÁCIA k nástupu do školy od 15.6.2020

   • 11. 6. 2020
   • Milí rodičia,

    vzhľadom na uvoľnenie opatrení a rozhodnutia MŠVVaŠ SR o obnovení školského vyučovania pre všetkých žiakov 1.-4.ročníka Vám oznamujeme, že pre dieťa, ktoré nastupuje do školy od 15.6.2020, je potrebné vyplniť priložený dotazník do ŠKD a Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyplnené a podpísané tlačivá dieťa odovzdá pri nástupe do školy svojmu triednemu učiteľovi.
    Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si uvedené tlačivá, môžu si ich prevziať pred budovou školy v piatok 12.6.2020 od 9:00 do 12:00.

    Zároveň oznamujeme, že činnosť ŠKD od 15.6.2020 je v prevádzke v čase od 6:00 do 16:00 a preto prosíme rodičov dieťaťa, ktorí už navštevujú ŠKD, aby aktualizovali čas príchodu, resp. odchodu detí zo ŠKD a tiež spôsob odchodu dieťaťa zo ŠKD (sám, kto preberie dieťa a pod.) a danú skutočnosť oznámili vychovávateľke svojho dieťaťa.

    Pripomíname, že vstup do budovy školy je i naďalej zakázaný.

    Tlačivá:

    Dotazník dieťaťa, ktoré bude navštevovať ŠKD

    Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pred nástupom do školy


   • Oznam k nástupu žiakov 6.-9.ročníka od 22.6.2020

   • 10. 6. 2020
   • Oznam k nástupu žiakov do školy od 15.6.2020

   • 10. 6. 2020
  • Súťažíme aj počas korona krízy
   • Súťažíme aj počas korona krízy

   • 2. 6. 2020
   • Hoci kvôli korona kríze boli v školách zrušené všetky súťaže a predmetové olympiády, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo sa rozhodla, že tento rok zorganizuje astronomickú súťaž „Čo vieš o hviezdach“ online. V apríli sa uskutočnilo regionálne kolo, ktorého sa z našej školy zúčastnilo 7 žiakov.

    V I. kategórii žiačka Julia Stepien zo 6.A obsadila 3. miesto, v II. kategórii sa nám darilo viac, 1. miesto získala Adela Schuchmannová 3. miesto Adela Bežová, obe z 8.A triedy. Všetky tri dievčatá postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v pondelok 25. mája. Dievčatá veľmi úspešne reprezentovali našu školu, stali sa úspešnými riešiteľkami celoslovenského kola a vo veľkej konkurencii (v každej kategórii súťažilo 70 žiakov!!) obsadili nasledovné miesta: Julia Stepien 4. miesto, Adela Schuchmannová 16. miesto, Adela Bežová 18. miesto.

    Žiačky sú členkami astronomického krúžku, ktorý dlhoročne pracuje pod vedením Ing. Renáty Bátorovej. Dievčatám blahoželáme a veríme, že astronómii zostanú verné aj v nasledujúcich rokoch.

 • Partneri

  • Mesto Bánovce nad Bebravou
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Národný ústav cenrtifikovaných meraní
  • EXAM testing, spol. s.r.o.
  • Mlyn Klepáč, n.o.
 • Počet návštev: 5670625
   • Kontakty

    • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
    • zs4.bn@pbi.sk
    • Kancelária školy: 038/760 3424; Riaditeľ školy: 0908 752 511
    • Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
    • Vedúca školskej jedálne: 038/760 3862
  • Fotogaléria

   • Letný tábor - 2. deň
   • Letný tábor - 1. deň
   • Beseda s Adou Žigovou
   • Minifutbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľa ZŠ Partizánska
   • Tretiaci v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch
   • Vianočná výzdoba v škole
   • Dievčatá zo ZŠ Partizánska víťazkami okresného kola vo vybíjanej
   • Druháci na návšteve u bánovských hasičov
   • Regionálne kolo v šachu
   • Medzinárodný deň školských knižníc
   • Štvrtáci v Hvezdárni Malé Bielice
   • Týždeň vedy a techniky v ZŠ Partizánska