• Deviataci v chemickom laboratóriu v Novákoch

      12. 12. 2018

      Dňa 10.12. sa opäť po roku naši deviataci zúčastnili akcie "Otvorené laboratórium" v SOŠ Nováky. Počas dňa riešili rôzne zaujímavé úlohy, okrem iného si vyskúšali aj prácu v chemickom laboratóriu. Ich úlohou bolo pokusmi identifikovať neznámu chemikáliu, čo sa všetkým podarilo. Takéto vyučovanie sa žiakom veľmi páčilo a zároveň obohatilo vyučovanie chémie.

     • Mliečna hliadka na ZŠ Partizánska

      7. 12. 2018

      Vo štvrtok 6.12.2018 navštívila našu školu, ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou, Mliečna hliadka. Návšteva sa uskutočnila v rámci projektu Slovenského mliekarenského zväzu „Adoptuj si kravičku“, ktorý je podporovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka na celom Slovensku. Hravá Mliečna hliadka navštívila 30 detí 1.ročníka, aby im hravou formou priblížili výrobu a spracovanie mlieka, vysvetlili nevyhnutnosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre deti ale aj dospelých a samozrejme aj zvýšenie povedomia detí a ich rodičov o prvovýrobcoch mlieka na Slovensku. Súčasťou edukatívnej aktivity bola aj informácia o dostupnej webovej aplikácii www.adoptujkravicku.sk určenej hlavne deťom a školám. Veľkým zážitkom pre zúčastnené deti neboli len darčeky v podobe zdravých mliečnych výrobkov, ale hlavne dievčatá v kostýmoch kravičiek a ich úprimné objatia detí. Ďakujeme im za návštevu, darčeky a úprimný prístup. Uvítame radi Vašu návštevu kedykoľvek.

     • Vesmír plný vedemostí

      5. 12. 2018

      Dňa 4.12. sa v CVČ Bánovce nad Bebravou uskutočnilo okresné kolo súťaže žiakov 5.ročníka "Vesmír plný vedomostí". Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov štyroch základných škôl. Našu školu reprezentovali štyria žiaci 5.A a 5.B triedy. Najviac sa darilo Gregorovi Baškovi z 5.A, ktorý sa umiestnil na peknom 2.mieste a Kristína Sedláková z 5.B obsadila 3.miesto. Srdečne im k úspechu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Týždeň boja proti drogám

      5. 12. 2018

       V jesenných mesiacoch, osobitne v novembri, v rámci stratégie schválenej Výborom ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog sa viac ako inokedy organizujú aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Odštartovali sme ho turnajom vo floorbale dievčat 8.a 9.ročníka s heslom "Radšej loptu, nie drogu". Žiaci 7.ročníka sa zúčastnili besedy, ktorej cieľom bolo upozorniť na dôsledky konzumácie alkoholu. Na hodinách etiky žiaci diskutovali na témy alkohol a fajčenie a ich škodlivom vplyve na ľudský organizmus. V ŠKD a na hodinách výtvarnej výchovy žiaci tvorili plagáty na tému "Zdravie áno, drogy nie". Podujatia a aktivity mali upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré drogy prinášajú. 
      Nikdy nezačínajme s drogou, ani s tou „ľahkou“, pretože náš život postupne stratí pôvodný zmysel.

     • Mikuláš na ZŠ Partizánska v znamení tanca

      5. 12. 2018

      Vianočné obdobie je výnimočné, má neopakovateľné čaro. Predvianočné obdobie na Slovensku (od Ondreja do Troch kráľov) je spojené s mnohými tradíciami. Jednou z tradícií je nepochybne oslava Dňa sv. Mikuláša, ktorý nadovšetko miloval deti. Túto tradíciu zachovávame i v našej škole. Každoročne usporadúvame oslavu pre všetkých žiakov školy s malým darčekom. Tento rok sv. Mikuláš priniesol našim žiakom symbolický darček v podobe koncertu tanečného štúdia Dancando z Bánoviec na Bebravou. V utorok 4. decembra kroky našich žiakov viedli do Domu kultúry, kde si všetci v dvoch po sebe idúcich predstaveniach pozreli majstrovstvo členov tanečného štúdia. A bolo sa veru na čo pozerať. Koniec predstavenia patril krásnym vianočným koledám, ktorými sme si navzájom pripomenuli odkaz Vianoc: pokoj, nádej a láska.

     • Milovníci šachu

      3. 12. 2018

      Každoročne mesiac november patrí v ZŠ Partizánska aj milovníkom šachu, ktorí si svoje strategické schopnosti zmerali v Majstrovstvách školy v Rapid šachu. Táto hra zameraná na pozornosť a sústredenie jednotlivca uchvátila učiteľa Mária Krištofa, ktorý svoju záľubu rozšíril medzi deti a za roky svojho pôsobenia na ZŠ priviedol na stupienky víťazstva mnohých žiakov a žiačky školy. Nebolo to inak ani tento rok. Titul Majster ZŠ získal Marko Sochora z 9.B triedy. V stredu 28.11.2018 si úspešní žiaci v školskom kole zmerali svoje strategické schopnosti v regionálnom kole, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Slovenského šachového zväzu Ministerstva školstva vedy a kultúry SR. Súťažili tu najlepší šachisti z okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske o postup do krajského kola. Naši žiaci dosiahli najvyššie méty: Chlapci: Marko Sochora – 1. miesto, Tomáš Žarnovský – 3.miesto, dievčatá: Miroslava Haneková – 1. miesto, Anna Chocholatá – 3. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme úspech v krajskom kole.

    • Okresné kolo v technickej olympiáde
     • Okresné kolo v technickej olympiáde

      30. 11. 2018

      Dňa 29.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 8.-9.ročníka a kategóriu B žiaci z 5.-7. ročníka. Technická olympiáda pozostávala z teoretickej časti – testu a z praktickej časti. Žiaci v kategórii A súťažili vo dvojiciach, v B kategórii súťažil každý sám za seba. Našu školu v kategórii A reprezentovali žiaci 9.B triedy Lea Molnárová a Marko Sochora a v kategórii B žiak 7.A triedy Lukáš Síleš pod vedením p.uč. Uhrínovej a p.uč. Ruráka. A výsledky našich žiakov?

      Kategória A:
      Lea Molnárová a Marko Sochora – 4.miesto

      Kategória B:
      Lukáš Síleš – 1.miesto

      Gratulujeme! Lukáš Síleš si víťazstvom v okresnom kole zabezpečil postup do krajského kola Technickej olympiády. Zároveň ďakujeme žiakom za výborné výsledky a skvelú reprezentáciu školy!

     • Máme reprezentantku SR vo futbale!

      29. 11. 2018

      Po Marekovi Igazovi, Romanovi Gergelovi a Martinovi Petríkovi sa našou prvou futbalovou reprezentantkou SR stala Sofia Anna Škerdová, žiačka 8.B. V novembri bola nominovaná do reprezentácie žiačok SR WU 15 na dva priateľské medzištátne futbalové zápasy proti Poľsku. Sofia si zahrala v obidvoch zápasoch a v prvom nastúpila dokonca v základnej zostave. Sofia začínala s futbalom v našom futbalovom krúžku a potom pokračovala v žiackych družstvách Spartaka. V súčasnosti je hráčkou prvoligových žiačok AS Trenčín a družstva starších žiakov Spartaka Bánovce n. B. Sofia je veľmi pracovitá a veríme, že sa jej bude vo futbale dariť. Okrem toho je to veľmi dobrá a skromná žiačka, preto sme na ňu veľmi pyšní.

     • Majsterky kraja v stolnom tenise žiačok ZŠ zo ZŠ Partizánska

      28. 11. 2018

      Po víťazstve v regionálnom kole sa dňa 27.11.2018 uskutočnilo vo Veľkých Uherciach krajské kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ. Naše žiačky po prehre 4:3 so ZŠ Nemšová a víťazstve 4:1 so ZŠ Považská Bystrica obsadili 1.miesto a stali sa majsterkami Trenčianskeho kraja.
      Žiačkam gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Zároveň im budeme držať palce na Majstrovstvách Slovenska.
      Školu reprezentovali  Martina Igazová zo VII.B, Lenka Beňačková zo VI.B a Nela Hrušková z V.A.

     • Základy slušného stolovania

      28. 11. 2018

      Stolovanie, teda jeho forma je jednou zo základných zásad slušného správania sa ľudí. Forma akou konzumujeme jedlá a správanie sa pri stole našich detí v spoločnosti nám, zamestnancom ZŠ Partizánska, nie je ľahostajná. Z tohto dôvodu sme zorganizovali aktivitu Stolovanie. V stredu 21.11.2018 naši najstarší žiaci, deviataci, obedovali za jedným stolom so žiakmi 3. a 4. ročníka. Tak ako slušnosť káže, prišli deviataci do tried pre mladších spolužiakov, zobrali ich do jedálne a spolu s nimi stolovali pričom sledovali, poprípade upozorňovali,  na správne držanie tela pri sedení na stoličke za stolom, na správne používanie príborov, na správne konzumovanie jedla, na tichú spoločenskú komunikáciu, či nezabudli pozdraviť pri príchode do jedálne a poďakovať pani kuchárke za jedlo. Tak sme v jedálni videli sedieť za jedným stolom deviataka a troch mladších spolužiakov. Do tejto aktivity sa zapojili aj pedagógovia, ktorí boli prítomní v jedálni. Nad všetkým dohliadala vedúca školskej jedálne. Deviataci vystrojili deti do tried, kde si v kruhu porozprávali čo bolo fajn, čo bolo dobré a na čom ešte treba popracovať. Bol to obed jednej veľkej školskej rodiny. A odkaz mladších žiakov – deviataci príďte aj zajtra, pozajtra, popozajtra...

     • Strieborné družstvo deviatakov v súťaži NÁBOJ junior

      23. 11. 2018

      Dňa 23.11.2018 sa v Gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou uskutočnil 7. ročník medzinárodnej matematicko-fyzikálnej on-line súťaže NÁBOJ junior. Našu školu reprezentovali 2 tímy - žiaci 9. ročníka Natália Malíková, Michal Káčer, Marko Sochora, Adam Stepien a žiačky 8. ročníka Sabina Maděránková, Sofia Škerdová, Tamara Šubová a Vera Štrbavá. V konkurencii 10 tímov si deviataci vybojovali skvelé 2.miesto a ôsmačky 7.miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

     • Bronz z krajského kola v bedmintone žiakov ZŠ

      23. 11. 2018

      Historický úspech dosiahli naši chlapci v krajskom kole bedmintonu žiakov ZŠ, ktoré sa konalo 22.11.2018 v Ilave. Naši skvelí bedmintonisti nenašli premožiteľov v okresnom kole v Bánovciach nad Bebravou, ani v regionálnom kole v Partizánskom. V krajskom kole sa im podarilo v silnej konkurencii obsadiť výborné 3.miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme žiakom Michalovi Káčerovi, Samuelovi Šutiakovi a Markovi Sochorovi za vzornú reprezentáciu školy.  

     • Víťazmi okresného kola vo florbale žiakov ZŠ chlapci zo ZŠ Partizánska

      23. 11. 2018

      V mestskej športovej hale sa 22.11.2018 uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ, kam sa po víťazstve v základnom kole prebojovali aj naši chlapci. Po vzájomných zápasoch so ZŠ Školská (3:3) a ZŠ Šišov (2:1) si nakoniec vybojovali aj v okresnom kole 1.miesto a zabezpečili si tak postup do regionálneho kola. O vyrovnanosti zápasov nesvedčia len výsledky, ale aj to, že sa rozhodovalo v úplných záveroch. Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole. 

      Na foto horný rad zľava: Kotvas S., Kyselica M., Zrnek M., Jakubík D.J., p.u. Záboj J., Obst M., dolný rad zľava: Laššo N., Jakub S., Kováčik A., Oravec J., Zemeš S., Kožiak M., Poluch M. 

     • „Radšej loptu, nie drogu!“

      22. 11. 2018

      Dňa 15.11.2018 sa uskutočnil na našej škole turnaj vo florbale žiačok ôsmeho a deviateho ročníka realizovaný v rámci projektu „Škola žije športom“, prevencia protidrogovej závislosti. Turnaja sa zúčastnili žiačky: Križanová, Chromeková Sára, Chromeková Dominika, Paulechová, Malíková, Cichovská, Viselková, Sitárová, Hanecová, Aujeská, Maďeráková, Polčáková, Šubová, Slováková, Magová, Žiklová, Křížová. Hralo sa systémom hry každý s každým. Po vyrovnaných vzájomných súbojoch družstiev napokon vyhralo družstvo v zložení Polčáková Šárka, Šubová Tamara, Slováková Emma. Všetky žiačky boli za svoje výkony ocenené diplomom a malým darčekom a prvé tri víťazné družstvá aj pohárom. Všetkým dievčatám k ich výkonom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich veľkého záujmu o šport a pohyb.  

     • Tretiaci zo ZŠ Partizánska na besede o výrobe fujary

      22. 11. 2018

      Dňa 16. novembra 2018 mali tretiaci zo ZŠ Partizánska besedu o tradičnom slovenskom hudobnom nástroji – o fujare. Pán Rastislav Podlucký im porozprával históriu tohto nástroja, na ktorom sa hrávalo najmä na Liptove, v Detve, na Poľane. Fujara sa vyrába z bazového  a javorového dreva. Drevo sa suší aj tri roky. Na výrobu fujary rezbár potrebuje rôzne nástroje. Nebožiec, hoblík, vrtáky... Hotová fujara má vlastný vzor. Má tri dierky na vyludzovanie tónov.  Melódia sa skladá z troch častí: úvod – rozfuk, hlavná melódia a výpisk. Ujo Rasťo nám na fujare zahral, zaspieval. Všetci si hru na nástroji mohli vyskúšať, čo sa im veľmi páčilo.
      Pán Podlucký, ďakujeme za krásny umelecký zážitok, a za to, že ste si našli čas!

     • Víťazkami okresného kola vo florbale žiačky zo ZŠ Partizánska

      21. 11. 2018

      Dňa 20.11.2018 sa konalo v športovej hale okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ. Po vzájomných súbojoch v základných kolách do okresného kola postúpili žiačky zo ZŠ Gorazdova, ZŠ Komenského a ZŠ Partizánska. Po víťazstve nad ZŠ Komenského 5:1 a ZŠ Gorazdova 2:1 si tak zaslúžené 1.miesto vybojovali žiačky našej školy. Srdečne im gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli 2019 im budeme držať palce.
      Školu reprezentovali: D.Chromeková, S.Chromeková, D.Cichovská, T.Paulechová, N. Malíková, A. Križanová, E. Slováková, T. Šubová, Š. Polčáková, Ch. Aujeská, S. Maděránková, D. Žiklová.

     • Exkurzia Bielice a Bioplant

      19. 11. 2018

      Štvrtáci si svoje vedomosti o vesmíre išli overiť a doplniť 15.11.2018 do hvezdárne do Malých Bielic. Exkurzia bola zaujímavá a prínosná, počasie prialo a tak žiaci mohli pozorovať Slnko cez veľký ďalekohľad. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o vesmírnych telesách, o planétach a rozšírili  si poznatky z prírodovedy. Cestou späť sa zastavili v Bioplante v Ostraticiach. Tu sa  dozvedeli o pestovaní stromčekov, o odrodách jabĺk, pozreli si ovocný sad, ochutnali ovocné produkty, šťavy, dostali jabĺčka a nakúpili si zdravé výrobky. Deň bol plný zážitkov a žiaci odchádzali spokojní.

     • Regionálne kolo v stolnom tenise

      15. 11. 2018

      V utorok 13.novembra sa uskutočnilo regionálne kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naši chlapci po víťazstve nad ZŠ Bošany 4:2 a prehre 1:4 so ZŠ Prievidza obsadili pekné 2.miesto. Ešte viac sa darilo dievčatám, ktoré po výhrach 4:1 so ZŠ Prievidza a 4:0 so ZŠ Žabokreky postúpili do krajského finále.
      Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a dievčatám budeme držať palce v krajskom kole.

      Školu reprezentovali Nela Hrušková, Lenka Beňačková, Martina Igazová, Damián Flóro, Samuel Šutiak a Michal Káčer. 

     • "Prejav sa pohybom"

      14. 11. 2018

      Dňa 13.11.2018 sa všetky deti z našej školy zúčastnili tanečného koncertu v MsKS V mašom meste pod názvom „Prejav sa pohybom“. Hlavným aktérom tohot podujatia bol známy slovenský tanečník Miroslav Bruise Žilka. Koncert bol zameraný na motiváciu detí hlavne k pohybu, či už tanečnému alebo športovému. Program, samotné vystúpenie, ale i humor Bruisa deti naozaj zaujal. Predviedol nielen svoj talent, ale ukázal i náročnosť jednotlivých moderných tancov. Ani naši žiaci sa nedali zahanbiť a zapojili sa do tanca tiež, čím  mohli predviesť aj oni svoj talent priamo na javisku. Ich odmenou boli podpisové karty a DVD pre víťazov tanečnej súťaže, ale najmä burácajúci potlesk publika. Veríme, že vystúpenie bolo pre deti prínosom, no hlavne dobrým emočným zážitkom. Ďakujeme Bruise!

     • Okresné kolo vo vybíjanej

      14. 11. 2018

      Dňa 13.11.2018 sa konalo okresné kolo vo vybíjanej  žiakov 1.stupňa. Zúčastnili sa ho aj žiaci 4.ročníka z našej školy. V silnej konkurencii piatich ZŠ si vybojovali pekné 3.miesto. Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu a gratulujeme!
      Školu reprezentovali Urbánková, Motúz, Kováčik, Gízel, Hrušková, Kramárová, Labudová zo 4.A a Bitarovská, Balážová, Hudec, Kopčan, Kurín zo 4.B.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

      14. 11. 2018

      Októbrový zber papiera v škole prebiehal v dňoch od 15.10.2018 do 26.10.2018. Do zberu sa zapojili všetky žiacke kolektívy. Z 553 všetkých žiakov školy sa jednotlivo zapojilo  len 244 žiakov, ktorí prispeli nazbieraným papierom. Celkovo sme vyzbierali 9458 kg papiera. Vyhodnotené boli kolektívy, ale aj jednotlivci.

      KOLEKTÍV:
      1. miesto: kolektív 5.B - 1198 kg papiera, zapojilo sa 20 detí z celkového počtu 28 žiakov
      2. miesto: kolektív 2.A - 939 kg papiera, zapojilo sa 23 detí z celkového počtu 25 žiakov
      3. miesto: kolektív 1.C - 923 kg papiera, zapojilo sa 19 detí z celkového počtu 23 žiakov

      JEDNOTLIVCI:
      1. miesto: Kristína Griačová, 6.A – 470 kg papiera
      2. miesto: Natália Sokolíková, 5.B – 400 kg papiera
      3. miesto: Šimon Znášik, 2,C – 277 kg papiera

      Do zberovej aktivity sa zapojili nielen žiaci a ich rodičia, ale aj zamestnanci školy. Je už tradíciou, že touto aktivitou žije celá škola. Zamestnanci – hlavne muži, sú súčasťou dozoru pri zberovom kontajneri ráno. V priebehu dňa sa starajú o správne uloženie papiera v kontajneri. Niet v škole zamestnanca, ktorý by neprispel určitými kilogramami papiera. Suma za papier je vložená na účet ZRPŠ na podporu všetkých aktivít detí školy.

     • Šiestaci zažili vedu naživo

      12. 11. 2018

      Týždeň vedy a techniky na našej škole vyvrcholil v piatok 9.11.2018 exkurziou do Bratislavy. Šiestaci počas nej navštívili interaktívnu výstavu VEDA NETRADIČNE a tiež zážitkové centrum vedy AURELIUM. Prostredníctvom zážitkov a experimentov sa mohli presvedčiť o tom, že veda je súčasťou nášho každodenného života a je zábavná a neskutočne zaujímavá. Podujatie Veda netradične ponúkla žiakom pohľad na vedu formou rôznych interaktívnych stánkov. Expozícia centra Aurelium zasa v sebe spájala školu, múzeum aj zábavný park. Prelínala sa tu zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Aj takto sa snažíme popularizovať vedu a motivovať žiakov k štúdiu vedeckých disciplín.

     • "Veľkí učia malých"

      12. 11. 2018

      V rámci Týždňa vedy a techniky si naši deviataci spolu s p.u. Bátorovou a p.u. Jakubovou pripravili pre mladších spolužiakov tretieho a štvrtého ročníka dopoludnie venované vede. Jednoduchými pokusmi všetkých predsvedčili o tom, aká zaujímavá a pútavá môže byť chémia aj fyzika. Akcia "Veľkí učia malých" sa stretla s pozitívnym ohlasom, o čom svedčia aj odkazy detí... :)

     • Školské kolo technickej olympiády

      12. 11. 2018

      V rámci Týždňa vedy a techniky sa dňa 7.11.2018 na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 8.-9.ročníka a kategóriu B žiaci z 5.-7. ročníka. Technická olympiáda pozostávala z teoretickej časti – testu a z praktickej časti. Žiaci v kategórii A súťažili vo dvojiciach, v B kategórii súťažil každý sám za seba.

      Kategória A:
      1.miesto – Lea Molnárová, Marko Sochora (9.B) - postup do okresného kola
      2.miesto – Sára Chromeková, Adam Stepien (9.B)
      3. miesto – Sofia Anna Škerdová, Sabína Madĕranková (8.B)

      Kategória B:
      1. miesto – Lukáš Síleš (7.A) - postup do okresného kola
      2. miesto – Hana Páleniková (7.B)
      3. miesto – Adam Zajac (7.B)

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola Technickej olympiády, víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

     • Majstrami okresu v stolnom tenise žiaci a žiačky ZŠ Partizánska

      8. 11. 2018

      Dňa 6.11.2018 sa na ZŠ Uhrovec uskutočnilo okresné finále v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naše dievčatá po výhrach 4:1 so ZŠ Gorazdova a 4:2 so ZŠ Uhrovec obsadili 1.miesto a stali sa majsterkami okresu. Naši chlapci po výhrach 4:0 v semifinále so ZŠ Zlatníky a vo finále 4:1 so ZŠ Komenského získali 1.miesto a stali sa tiež majstrami okresu. Obidve družstvá zároveň postúpili do regionálneho kola.
      Školu reprezentovali Nela Hrušková, Lenka Beňačková, Martina Igazová, Emma Slováková, Damián Flóro, Samuel Žubor, Samuel Šutiak, Michal Káčer. Žiakom gratulujeme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v regionálnom kole.

     • Halloweenska party

      29. 10. 2018

      Dňa 26. októbra sa naša škola premenila na strašidelné miesto. Konala sa na nej totiž tematická Halloween-ska party pre žiakov 5. a 6. ročníka. Všetko sa začalo približne o 17-tej hodine, kedy sa v školskej jedálni začali schádzať všelijaké príšery, bosorky či iné monštrá. Žiaci si dali na výbere kostýmov skutočne záležať, a tak sme aj my, učiteľky, mali problém niektorých z nich spoznať. Po príchode a slávnostnom otvorení bolo pre žiakov pripravených množstvo rôznych aktivít. Na uvoľnenie atmosféry sa začalo s diskotékou. Avšak nie hocijakou. Počas nej boli totiž vyberané, ako inak odbornou porotou, najlepšie masky večera. Po vyhlásení 8 najlepších, sa v zábave a tancovaní pokračovalo a všetci sa poriadne vybláznili.
      Halloweensky večer mal však okrem zábavy aj edukatívny charakter. Práve prostredníctvom takejto formy sme sa žiakom snažili priblížiť kultúrne špecifiká anglicky hovoriacich krajín, pričom práve Halloween je typickým anglickým sviatkom, ktorý sa slávi jednak vo Veľkej Británii či v USA. Našou snahou bolo docieliť to, aby žiaci vnímali práve ten fakt, že učenie cudzieho jazyka nie je len o gramatike a slovíčkach, ale zahŕňa aj oboznámenie sa s jeho charakteristikami a najmä so zvykmi v krajinách, ktoré týmto jazykom hovoria. Okrem tancovačky čakali na žiakov aj rôzne súťaže. Súťažili tento krát medzi sebou jednotlivé triedy, a svoje schopnosti pracovať skupinovo si “prevetrali” napríklad na obaľovaní spolužiaka papierom do podoby múmie, praskaní balónov chrbtami či vyberaní všakovakých tematických vecí zo slizu. Víťazi boli odmenení rôznymi cenami, avšak nakoniec sa zhodli na tom, že ani tak nebolo podstatné to kto vyhral, ale atmosféra, ktorú spoločne vytvorili, a to ako sa vzájomne povzbudzovali a podporovali.
      Na sklonku večera sa jedáleň zmenila na filmovú sálu a žiaci si tak mohli užiť premietanie filmu samozrejme s halloweenskou tematikou. Tento rok sme vybrali strašidelnú rozprávku ako inak v anglickom jazyku. No a “zlatým klincom” večera bola tzv. ulička hrôzy. Na tomto mieste by sme chceli poďakovať práve našim deviatakom, ktorí sa skutočne oduševnene zhostili svojich úloh. Boli to práve oni, ktorí sa premenili na rôzne strašidelné bytosti a v tmavých chodbách a triedach školy čakali na svoju chvíľu. Tá prišla približne po 20tej hodine, kedy sa malé skupinky detí postupne vybrali na prehliadku “uličkou hrôzy” a čakali kto na nich odkiaľ vyskočí. Všetko sa dialo pod dohľadom vyučujúcich, ktorí sa tento krát premenili na akýchsi sprievodcov “uličkou”. Deťom sa napokon prehliadka tak páčila, že ju všetci chceli absolvovať dvakrát. No a na záver sme sa opäť všetci spoločne vybláznili na tanečnom parkete a užili si vynikajúcu zábavu. Približne po 21ej hodine si svoje strašidielka začali odvážať spokojní rodičia, deti odchádzali domov nadšené a plné pozitívnych dojmov z toho, že si mohli užiť priestory školy aj inak ako počas dňa, a že sme sa mohli spoznať aj inak ako spoza školských lavíc.
      No a nakoniec nesmieme zabudnúť ani na poďakovanie všetkým rodičom, ktorí nás podporili a dovolili tak vytvoriť tento nezabudnuteľný večer. Veľká vďaka tak patrí všetkým, ktorý prispeli akoukoľvek formou, či už sa postarali o to, aby sme celý večer nehladovali ;) Alebo prispeli sponzorskými darmi alebo akoukoľvek inou formou. Ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúcoročnú Halloween party.

     • Medzinárodný deň školských knižníc v znamení 100. výročia vzniku ČSR

      29. 10. 2018

      Štvrtý októbrový pondelok je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc. Cieľom tohto celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Tohtoročná téma sa niesla v znamení vzniku Československa s názvom „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. Žiaci 9.B si štúdiom kníh, časopisov, encyklopédií v školskej knižnici a tiež na hodinách dejepisu, vytvorili prierez najvýznamnejších udalostí, ktoré viedli k vzniku Československa z roku 1918. 22. októbra 2018 odprezentovali dramatizáciu tejto významnej historickej udalosti v živote Slovákov a Čechov, predstavili dôležité osobnosti podieľajúce sa na vzniku ČSR – Milana Rastislava Štefánika, Tomáša Garrigua Masaryka a Edvarda Beneša a priblížili divákom hlavné míľniky samotného vzniku ČSR. Aj takýmto spôsobom sme sa mohli aspoň na chvíľu vrátiť o sto rokov späť...

     • Šarkaniáda

      29. 10. 2018

      K jesennému obdobiu neodmysliteľne patrí i veterné počasie a s ním výroba a púšťanie šarkanov. Rodičia zberajú jesennú úrodu v záhradkách a ich deti si krátia čas naháňaním sa za papierovými šarkanmi. V ŠKD je jednou z jesenných aktivít aktivita pod názvom „Šarkaniáda“. Deti si v triedach vyrobia papierových šarkanov, ktorých schopnosť lietať vyskúšajú vonku na kopci školského dvora.

     • Týždeň zdravej výživy

      22. 10. 2018

      S cieľom zvýšiť záujem žiakov o zdravé stravovanie a zdravý životný štýl zorganizovali pedagógovia ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou v týždni od 15.10.2018 – 19.10.2018 aktivity v rámci projektu Týždeň zdravej výživy. Do projektu sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. Celoškolskými aktivitami bol súčasne prebiehajúci zber papiera a štvrtkový Deň jablka s podnázvom Zázrak menom jablko. Sladkému, voňavému a šťavnatému jabĺčku sme venovali jeden celý deň, pretože si to zaslúži. Tento deň začínal na chodbe anketou „Aké jabĺčko máš najradšej“, na ktorú odpovedali žiaci, zamestnanci školy ale aj rodičia. Deň jablka prezentovala i výstavka jabĺčok na dolnej chodbe školy, ktoré priniesli žiaci z vlastných záhrad. V niektorých triedach sa žiaci dohodli, že prídu oblečení vo farbách jabĺk. V tento deň na všetkých hodinách zaznievala téma slovenského zázraku vo výžive, lebo jablko je pre nás Slovákov jedno z najzdravších druhov ovocia. Zásluhou dobrej spolupráce s firmou FRESCO plus s.r.o. Bratislava v tento deň každý žiak školy ochutnal  chutné červené jabĺčko. Nechýbali v tento deň i výrobky z jablka – jablkové šťavy, sušené jabĺčka i sladké maškrty. Dozvedeli sme sa, že zjesť jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Na hodinách chémie prebiehali besedy s ochutnávkou jablkovej šťavy a jabĺk. Na výtvarnej výchove deti stvárňovali komponenty zdravej výživy využitím rôznych druhov výtvarných techník. Na hodinách biológie sa rozoberali témy poznávania a pestovania zdravých plodín. Mladší žiaci sa venovali zdravej výžive po svojom: slovné úlohy z matematiky a pracovné listy na hodine Slovenského jazyka boli venované zdravým plodom a kalóriám, hrala sa hra „nakŕmte Tučka a Športka, v ktorej deti určovali potraviny a plnili postavičkám brušká. Nechýbala ochutnávka plodín a výrobkov z nich, ako aj výtvarné spracovanie a následná výstavka. Súčasťou tohto týždňa bola i celoklubová aktivita „Šarkaniáda“. V rámci rekreačných aktivít v ŠKD si deti vyrobili papierových šarkanov, lebo šarkany rovnako ako zber úrody v záhradách sú symbolom jesene. Uviazali na nich špagátik a s pomocou vetra na školskom dvore ich púšťali do vzduchu.
      Za absolvované aktivity patrí poďakovanie všetkým zamestnancom školy, žiakom i rodičom.

     • Žiačky a žiaci ZŠ Partizánska majstrami okresu v bedmintone

      19. 10. 2018

      V dňoch 16.10.2018 (ZŠ Komenského) a 17.10.2018 (ZŠ Gorazdova) sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl. Po vzájomných zápasoch v dvojhrách a v štvorhrách so skóre 3:0 sa víťazmi stali nielen žiaci, ale aj žiačky našej školy. Svoje sily si zmerajú s víťazmi okresov Partizánske a Prievidza v novembri v Partizánskom, kde im budeme držať palce. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
      Školu reprezentovali: Martina Igazová, Nela Hrušková, Emma Slováková, Samuel Šutiak, Marko Sochora, Michal Káčer.

     • Exkurzia Bojná - Valy

      18. 10. 2018

      10.10. 2018 navštívili žiaci 7. ročníka stálu expozíciu Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej, kde si vyskúšali dobové oblečenie a pozreli množstvo rôznych exponátov. Potom si prezreli unikátne archeologické nálezisko, slovanské hradisko Bojná - Valy. Toto hradisko bolo významným hospodárskym, mocenským a christianizačným centrom Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkej Moravy. Našlo sa tu množstvo vzácnych archeologických nálezov, medzi nimi i kolekcia najstarších slovanských kresťanských pamiatok na Slovensku. V rozľahlom 12-hektárovom areáli obohnanom priekopami a valom mohli žiaci obdivovať zrekonštruovanú vstupnú bránu, odkryté základy hradištných obydlí, rekonštrukciu vonkajšieho opevnenia a obytného dvorca pozostávajúceho z dvoch polozemníc a zásobnej jamy na obilie a potraviny. Prehliadku hradiska spestril pútavým výkladom pracovník Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej.
      Žiaci tak mali jedinečnú možnosť zážitkovou formou spoznávať život našich slovanských predkov, ktorú by si nemal nechať ujsť nijaký milovník histórie a archeológie.

    • Detský čin roka 2018
     • Detský čin roka 2018

      15. 10. 2018

      Milí žiaci, rodičia, kolegovia, priatelia, podporte našu žiačku Hanku Tuchyňovú svojím hlasom v ankete Detský čin roka. Hlasovať sa dá do 30.11.2018. Každý deň môžete dať jeden hlas na stránke:

      Detský čin roka

      Ďakujeme!

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      15. 10. 2018

      Nový školský rok začali žiačky aj žiaci ZŠ Partizánska opäť s krásnym športovým výsledkom. V okresnom kole v cezpoľnom behu obsadilo družstvo dievčat aj družstvo chlapcov 1.miesto a zaslúžene postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať 18.10.2018 v Dubnici nad Váhom. V súťaži jednotlivcov si najlepšie počínala Sofia Anna Škerdová (1.miesto), Dominika Chromeková (2.miesto), Nicolas Laššo (3.miesto), ale poďakovať treba aj Diane Cichovskej (10.miesto), Adriánovi Kováčikovi (5.miesto) a Markovi Sochorovi (11.miesto). Gratulujeme a srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Turistika na Čierny Vrch

      15. 10. 2018

      Turistický krúžok na našej škole zahájil tohtoročnú sezónu turistikou na Čierny Vrch. V sobotu 13. októbra strávili členovia spolu s rodinnými príslušníkmi a nadšencami krásny slnečný deň. Veď pozrite sami :)

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      12. 10. 2018

      V dňoch 15. - 26. októbra 2018 sa uskutoční ZBER PAPIERA. Kontajner bude pristavený na priestranstve za telocvičňou. Zbierame novinový papier, výkresy, knihy, kancelársky papier. NEZBIERAME KARTÓNY! Papier prineste zviazaný a odvážený papier ku kontajneru každý deň pred vyučovaním alebo v priebehu dňa. Nezabudnite nahlásiť počet kilogramov v kabinete ŠKD. Výťažok zo zberu papiera sa stane súčasťou rozpočtu ZRPŠ.

      ĎAKUJEME!

     • Exkurzia Nemšová

      11. 10. 2018

      Dňa 9.10. sa žiaci 3.A,B,C a 2.C zúčastnili exkurzie Lesná pedagogika v Antonstále. Krásne počasie, nádherná príroda a vyučovanie s lesnými pracovníkmi - no skrátka učenie sa o prírode plné zážitkov.
      Postrehy a dojmy žiaci opísali v správe o podujatí. Prečítajte si a dozviete sa viac. Sú umiestnené na chodbe školy pri 3.A.

     • Európsky týždeň mobility

      4. 10. 2018

      Dňa 18. septembra sa žiaci 3.ročníka našej školy zapojili do akcie „Európsky týždeň mobility“ (ETM). Cieľom tejto akcie je motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika. Počas tohto dňa si na našom dopravnom ihrisku upevňovali praktické zručnosti z dopravnej výchovy. Jazdili na kolobežkách, z odpadového materiálu tvorili dopravné prostriedky a mnoho ďalších zaujímavých aktivít. Veríme, že aj takouto osvetou pomôžeme k zníženiu emisií uhlíka, zlepšeniu kvality ovzdušia a urobíme si z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

      28. 8. 2018

      Srdečne pozývame všetkých žiakov, ich rodičov, zákonných zástupcov a priateľov na slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa
      3.septembra 2018 (pondelok) o 8:00 hod. na nádvorí školy.

      V prípade nepriaznivého počasia žiaci zostávajú vo svojich triedach. Vyučovanie končí o 11:10 hod.

      Obed sa bude vydávať priebežne, desiata sa nevydáva.

      Činnosť ŠKD do 16:00.

      Tešíme sa na Vás!

    • Úhrada stravného pre školský rok 2018/2019
     • Úhrada stravného pre školský rok 2018/2019

      22. 8. 2018

      Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, ktorí ešte neuhradili svojim deťom stravné na september 2018, aby tak urobili do 30. augusta 2018 (pre platbu na ďalšie mesiace odporúča vedúca ŠJ nastaviť v banke trvalý príkaz na úhradu stravného). Platba v hotovosti nie je možná, platbu prosíme uhradiť prevodom na potravinový účet školy SK58 0200 0000 0027 6233 0953 - nezabudnite uviesť meno, priezvisko a triedu stravníka, aby sa dala platba identifikovať. 

      Platba žiaka na mesiac zostáva nezmenená:

      - obed 22 €
      - desiata 8 €
      - obed+desiata 30 €
      - obed žiakov v HN (hmotnej núdzi) 3 € (prosím, aby si rodičia overili telefonicky alebo osobne v ŠJ, či dieťa je zaradené v systéme stravovania v HN)
       

      Ďakujeme!

    • Hurááá, prázdniny!
     • Hurááá, prázdniny!

      29. 6. 2018

      Písomky dopísané, známky uzavreté, učebnice odovzdané a vysvedčenia rozdané. Ďalší školský rok je úspešne za nami a my Vám prajeme krásne prázdniny plné slnka, oddychu, zábavy a zaujímavých dobrodružstiev!

      Vidíme sa 3.septembra 2018 :)

     • Talent mesta 2018

      29. 6. 2018

      V školskom roku 2017/18 bol opäť rokom, kedy naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky športových, umeleckých i vedomostných súťažiach. Pod vedením svojich pedagógov sa zúčastňovali a víťazili v okresných, regionálnych, krajských i republikových kolách. Títo žiaci reprezentovali nielen seba a svojho učiteľa, ale i celú školu a boli skvelým príkladom a inšpiráciou pre svojich spolužiakov.
      Spomedzi najúspešnejších reprezentantov školy jednoznačne vynikala žiačka 9.ročníka Alexandra Káčerová.
      Alexandra je vynikajúcou žiačkou, čo potvrdila aj na Testovaní 9, kde v testoch z matematiky i slovenského jazyka a literatúry dosiahla fantastických 100%. V športových súťažiach dosiahla v tomto školskom roku viacero významných úspechov. V okresných kolách sa na 1. mieste umiestnila v cezpoľnom behu, stolnom tenise, volejbale, malom futbale a atletike (skok do výšky a štafeta). Skvelý úspech dosiahla aj so svojimi spolužiačkami v regionálnom kole stolného tenisu (1.miesto), malého futbalu (1.miesto) a volejbalu (2.miesto). Veľký úspech sa jej podaril v krajskom kole stolného tenisu a malého futbalu, kde dosiahla krásne 2.miesto. Jej všestrannosť dokazujú aj výrazné úspechy vo vedomostných súťažiach. V tomto roku získala 1.miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády a 3. miesto v okresnom kole biologickej olympiády. Netreba zabudnúť, že bola aj úspešnou riešiteľkou olympiád z dejepisu a geografie. Takisto sa venovala aj astronómii, kde v súťaži ´"Čo vieš o hviezdach" bola na 1.mieste v okresnom kole, 2. mieste v regionálnom kole a 4.mieste v krajskom kole. V tejto súťaži sa pravidelne zúčastňovala aj celoslovenských kôl. Ako ôsmačka vyhrala okresné kolo matematickej olympiády (v 6.ročníku získala 3.miesto, v 7.ročníku 2.miesto), v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry dosiahla 3. miesto.
      Toto talentované a inteligentné dievča, ktoré sa zapája i do rôznych aktivít školy, šíri dobré meno nielen ZŠ Partizánska, ale aj mesta Bánovce nad Bebravou.

     • Všedkovedko

      29. 6. 2018

      Aj naša škola sa zúčastnila celoslovenskej testovacej súťaže Všetkovedko. Veľa detí malo radosť z toho, že si môžu zmerať svoje sily vo vedomostných otázkach zo všetkého, čo sa v škole naučili. A že mali radosť zo súťaženia a že sa im aj darilo, tak o tom svedčia ich rozjasnené tváre z fotografii. Tie najväčšie diplomy a ceny dostali samozrejme tí, ktorým sa darilo najviac, ako napríklad Tamarke Čarackej zo 4.C, ktorá získala titul Všetkovedko školy. Srdečne blahoželáme!

     • Matematický klokan

      29. 6. 2018

      Naša škola sa každoročne pravidelne zúčastňuje celoslovenského testovania v matematike, ktoré sa uskutočňuje prostrednístvom súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento rok sa zúčastnilo tejto obľúbenej súťaže viac ako 70 žiakov. Niektorí nám naozaj urobili svojim výkonom veľkú radosť a dosiahli takú úspešnosť, že ich organizátori súťaže odmenili aj vecnými cenami. Takýmito žiakmi sú Kristínka Kramárová z 1.B, Tomáš Kuric z 2.C, Júlia Kubuláková z 2.C a Roman Ševčík zo 4.C. Titul Školský šampión získla žiačka Zuzka Škvareninová z 2.B. Víťazom gratulujeme a všetkým prajeme veľa šťastia v budúcom ročníku súťaže.

     • „Olympijské hry“ na 1.stupni na ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou

      29. 6. 2018

      Už tradične posledný školský týždeň odkladáme učebnice a zošity a venujeme sa aj zábavným športovým aktivitám. Pre veľký úspech u detí sme 26.6.2018 zorganizovali už 6.ročník Olympijských hier na 1.stupni. V úvode prebehol slávnostný ceremoniál. Nechýbalo zapálenie olympijského ohňa, vztýčenie zástavy, olympijská hymna a sľub športovcov i rozhodcov. Každá trieda si vyrobila aj vlastnú triednu vlajku, ktorú priniesli zástupcovia tried. Pán  riaditeľ  slávnostne otvoril  olympiádu a zaželal športovcom úspešné a čestné zápolenie  v duchu olympijského hesla „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ Hneď potom sa  všetky deti s chuťou pustili do súťaženia. Veď sa na to zodpovedne pripravovali. Zmerali si svoje sily v skoku do diaľky, v behu, v hode, v prekonávaní prekážok, v skákaní na švihadle, v kopaní na bránu, v kotúľaní lôpt a v štafete. Nezabudli sme ani na našich telesne oslabených žiakov, ktorí prežívali veľkú radosť zo súťaženia. Tešili sa zo svojich dosiahnutých výkonov za obrovskej podpory všetkých divákov. Bol to naozaj vydarený športový deň. Úspešní športovci boli odmenení medailami a diplomami a  každé dieťa si odnieslo sladkú odmenu. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník tohto vydareného športového podujatia.

     • English week na ZŠ Partizánska

      27. 6. 2018

      Koniec školského roka na našej škole sa už tradične nesie na vlne angličtiny. Výnimkou nebol ani tento školský rok. V dňoch od 18. 6. do 22. 6. sa mohli žiaci piateho ročníka zdokonaliť v hovorenej angličtine amerického aj britského variantu. Sprievodcami im boli Američanka Jessie a Brit Nail. Pre piatakov si lektori pripravili veľké množstvo cvičení, hier a aktivít, ktoré ich hravou formou vtiahli do prirodzenejšieho používania anglického jazyka. Piataci si kurz pochvaľovali, práca s lektormi ich veľmi bavila a radi by si podobný kurz zopakovali. Vďaka peknému počasiu sa niektoré z hodín uskutočnili aj v areáli školy, v ktorom je možné hrať loptové hry, či iné aktivity, ktoré využili naši lektori. Veríme, že kurz zopakujeme aj budúci rok a zároveň pevne dúfame, že piataci zúročia získané poznatky a vedomosti a priblížia sa zase o krok viac k aktívnemu využívaniu anglického jazyka v praxi.

     • Osmijanko

      22. 6. 2018

      Žiaci 3.ročníka sa v tomto školskom roku zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom. Čítali rôzne knihy, plnili úlohy, pri ktorých si zdokonaľovali svoje čitateľské zručnosti. Dňa 19.6. 2018 prijali pozvanie mestskej knižnice na vyhodnotenie súťaže. Tety z knižnice pripravili pre všetkých zapojených žiakov do Osmijanka vedomostnú súťaž a tombolu. Atmosféra bola výborná, prihovoril sa nám i pán primátor a nechýbala ani postavička Osmijanka. Niekoľko detí  si odnieslo pekné ceny a pre všetkých bola pripravená sladká odmena. Najväčšie prekvapenie prišlo, keď Vivien Kramárová vyžrebovala pre 3.A tortu Osmijanka. Žiaci jasali a tešili sa, že vynaložená námaha bola ocenená aj takouto sladkou formou. Určite sa zapojíme do Osmijanka aj o rok!

     • Mladé zdravotníčky druhé v kraji

      21. 6. 2018

      V Bánovciach nad Bebravou sa dňa 20.6.2018 uskutočnilo územné krajské kolo v poskytovaní prvej pomoci Družstiev mladých zdravotníkov I. Naše dievčatá zo 4.B Lea Lenarthová, Michaela Oravcová, Kristína Sedláková, Sofia Sedláková a Vanesa Malíková si v ňom vybojovali skvelé 2.miesto. K úspechu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Oznam
     • Oznam

      19. 6. 2018

      Vedúca školskej jedálne ZŠ Partizánska oznamuje, že stravníci sa nebudú môcť odhlasovať zo stravy z dôvodu uzávierky od 27.06.2018. 
      Posledný deň na odhlásenie zo stravy je 26.06.2017 (utorok).

      Za pochopenie ďakujeme.

     • Tretiaci v Podolí a Piešťanoch

      14. 6. 2018

      Dňa 8.6.2018 absolvovali žiaci 3.ročníka školský výlet do Podolia a Piešťan. Prvou zastávkou bola obec Podolie, kde žiaci navštívili Park miniatúr. Počas prehliadky parku mohli spoznávať zmenšené modely známych slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, kostolov a vyhliadkových veží. Niektoré dnes už len zrúcaniny mali možnosť vidieť aj vo svojej pôvodnej podobe. Pri náučných paneloch sa dozvedeli zaujímavé fakty o živote hradných pánov a prečítali si povesti, ktoré sa k nim viažu. Po prehliadke sme sa spolu presunuli do Piešťan, kde deti absolvovali prechádzku kúpeľným mestom, návštevu krásneho parku, prechod cez sklený most aj výstavu vzácnych druhov okrasných vtákov a rýb v jazierku. Na záver nás ešte čakala plavba vyhliadkovou loďou po Sĺňave, ktorú si naozaj všetci žiaci užili. Z výletu si odniesli veľa nových vedomostí, ale aj mnoho krásnych zážitkov. Tešíme sa nabudúce!

     • Oslava MDD detí ZŠ Partizánska znovu v divadle

      14. 6. 2018

      V pondelok 9. júna si svoju oslavu MDD vychutnali deti I. stupňa ZŠ Partizánska. Ráno nastúpilo 225 detí do piatich autobusov a cestovali za dramatickou kultúrou do Zvolena. Takisto ako ich starší spolužiaci do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Hosťujúci súbor Rožňavského divadla deťom predviedol divadelnú hru „Ďurošík, alebo na zbojnícku nôtu“. Predlohou scenáristovi bol známy seriál večerníčkov o hrdinovi Jurošíkovi od Mariána Vaneka. Deň ubehol ako voda a my už teraz rozmýšľame kde sa vyberieme na budúci školský rok.

     • Exkurzia v Bratislave

      8. 6. 2018

      Dňa 1. júna 2018 sa 92 žiakov 7.-9. ročníka zúčastnilo exkurzie v Bratislave. Bohatú prehliadku zaujímavých miest nášho hlavného mesta zavŕšili návštevou divadelného predstavenia v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí. Okrem kultúrneho zážitku žiaci navštívili aj pamiatky hlavného mesta. Centrum Bratislavy - Staré Mesto, zahŕňa historické jadro mesta a priľahlé štvrte, ktoré v stredoveku tvorili jeho bezprostredné predmestia. Z troch centrálnych plôch v historickom centre mesta je najpôsobivejšie Hlavné námestie. Počas celej histórie Bratislavy bolo hlavným trhoviskom, miestom zhromaždení občanov, vítania panovníkov a iných významných osobností. Hlavné námestie stále láka na príjemné posedenie pri renesančnej fontáne, na lavičke s francúzskym vojakom alebo pod slnečníkom niektorej z kaviarní. Nemohla chýbať ani návšteva hradu. Hrad dominuje centru Bratislavy a stal sa najznámejším symbolom mesta. Hviezdoslavovo námestie patrí k najkrajším a najživším v meste. Najreprezentatívnejšou budovou na Hviezdoslavovom námestí je Slovenské národné divadlo (SND). Elegantná eklektická divadelná budova krášli mesto od roku 1886. Symbolom námestia je aj luxusný hotel Carlton. Unavení, no plní zážitkov sa žiaci vrátili domov v neskorých večerných hodinách.

     • Naši astronómovia medzi najlepšími na Slovensku

      8. 6. 2018

      V dňoch 5. a 6. júna 2018 sa v Hvezdárni a Planetáriu v Žiari nad Hronom uskutočnilo celoslovenské kolo astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach". Našu školu, okres aj kraj úspešne reprezentovali žiaci Adela Bežová zo 6.A (I. kategória) a Ľubomír Baško z 9.A (II. kategória). Obaja sa vo veľkej celoslovenskej konkurencii nestratili a opakovane potvrdili svoje astronomické vedomosti v tejto náročnej súťaži.
      Ľubko Baško sa stal zároveň historicky najúspešnejším žiakom našej školy v tejto súťaži, pretože do celoslovenského kola (na II. stupni) postúpil celkovo štyri krát!
      Do ďalšieho štúdia na strednej škole mu želáme veľa úspechov a veríme, že Adelke nadšenie pre astronómiu vydrží aj nasledujúce roky. Srdečne blahoželáme!

     • Celé Slovensko číta deťom

      6. 6. 2018

      Aj v tomto roku sa Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou sa zapojila už do 4. ročníka čítania deťom v Slovenskej republike „Celé Slovensko číta deťom“- Čítajme deťom 20 minút každý deň! Patronát nad podujatím v Slovenskej republike prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
      Dňa 4.6.2018 sa o 10.00h začalo prvé čítanie z knižky Matilda, ktorú napísal Roald Dahl. Čítanie zahájil primátor mesta Marián Chovanec, ktorý čítal žiakom tretieho ročníka z našej školy. Deti pobavil vtipným textom, ktorý doplnil svojimi zážitkami. Následne v čítaní pokračovala Eva Lavríková, známa prekladateľka kníh. Pri počúvaní príbehov o Matilde sa veru deťom nechcelo ísť ani do školy. Pri odchode deti dostali bulletiny a záložky do kníh, ktoré im venovalo občianske združenie Celé Slovensko číta deťom.

     • Oslava MDD detí ZŠ Partizánska opäť v divadle

      6. 6. 2018

      Už deviaty krát žiaci našej školy Deň detí oslavovali návštevou divadelného predstavenia pre deti a mládež. Tento rok sme si vybrali Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V utorok 5. júna si žiaci II. stupňa ZŠ pozreli divadelné predstavenie Škriepky na korze od talianskeho dramatika Carla Goldoniho. Predstavenie naštudovali a žiakom predviedli herci Spišského divadla, ktorí práve hosťovali vo Zvolene. Žiaci sa sledovaním deja predstavenia ponorili do komediálneho príbehu z prostredia talianskeho rybárskeho mestečka Chioggia. V príbehu nebola núdza o šťavnaté susedské zvady nielen medzi ženami, mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o príbehy lásky. Žiakov I. stupňa ZŠ čaká v pondelok 11. júna predstavenie Ďurošík, alebo na zbojnícku nôtu takisto v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

    • ZRPŠ
     • ZRPŠ

      5. 6. 2018

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia, riaditeľstvo ZŠ Partizánska 6 Vás srdečne pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna (štvrtok) 2018 od 14:00 hod. v priestoroch Základnej školy, Partizánska 6. Bude prebiehať formou konzultácií. Bližšie informácie získate u triednych učiteľov.

      Zároveň o 15:00 hod. bude zasadnutie Rady rodičov (triedni dôverníci).

      Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Dopravné dni

      5. 6. 2018

      V dňoch 29.5.-31.5. sa v areáli našej školy, tak ako každoročne, konali dopravné dni. Dopravné ihrisko sa opäť zaplnilo našimi žiakmi, ale i žiakmi a kamarátmi zo ZŠ Dvorec. Počas týchto dni si deti teoreticky aj prakticky zopakovali vedomosti z dopravnej výchovy - používanie reflexných prvkov, poznávanie dopravných značiek a dodržiavanie predpisov v cestnej premávke. Na nádvorí našej školy si vyskúšali jazdu na kolobežke, bicykli alebo sa stali chodcami. Na dodržiavanie pravidiel dohliadali mestskí policajti. Chodci si mohli aj oddýchnuť v oddychových zónach, kde si mohli prečítať knihy o dopravnej výchove. Okrem teoretických a praktických činností na dopravnom ihrisku sa žiaci z viacerých ročníkov zapojili do tejto akcie aj na hodinách výtvarnej výchovy. Počas týchto dní si deti mohli prezrieť modely dopravných prostriedkov pred vstupom na dopravné ihrisko. Na záver nám páni policajti porozprávali v čom spočíva ich práca, podelili sa o zážitky z ich policajného života, ktoré boli veselé i vážne. Prežili sme nádherné a slnečné dni plné zábavy, zážitkov a pohybu. Po absolvovaní dopravnej výchovy deti obdržali vodičský preukaz. Odniesli si veľa skúsenosti, teoretických a praktických vedomosti do života.

     • Škola v prírode 2018

      5. 6. 2018

      20. – 25. mája prežili super týždeň naši štvrtáci v Tatrách v Škole v prírode. Cestou do našich veľhôr sa zastavili na Turci pri prameni Budiš a navštívili najväčší slovenský skanzen v Martine. Tatranská Štrba, Štrbské pleso, Smokovec, Hrebienok, Rainerova a Biliková chata, Studenovodské vodopády, Tatranská Lomnica a múzeum TANAPu – to boli ich turistické ciele. Okrem toho množstvo zábavy, hier, súťaží, no a samozrejme aj vedomostí hlavne z vlastivedy a prírodovedy. A cestou domov ešte Važecká jaskyňa a Liptovská Mara. Super zážitky a krásne spomienky!
      Ďakujeme všetkým sponzorom za materiálnu a finančnú podporu.

     • Divadielko v prírode

      5. 6. 2018

      Vo štvrtok 31.mája 2018 si naše deti 1.-3. ročníka mohli pozrieť bábkové divadlo v areáli ZŠ Partizánska. Keďže areál školy ponúka priestor i pre spoločenské podujatia rozhodli sme sa využiť ponuku DIvadla Dúha z Nových Zámkov na realizáciu predstavenia "Mišo a jeho svet" priamo na dekách pod stromami. Deti sa počas pobytu v ŠKD pousádzali a stačilo už len sledovať. Obsahom predstavenia bolo spolužitie detí v triede a riešenie problémov medzi deťmi navzájom.

     • Zážitkové učenie s lesnou pedagogičkou

      5. 6. 2018

      Učivo prírodovedy vyžaduje priamy styk s prírodou. Keď chceme u detí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode, musíme učiť zaujímavo. Vyučovanie na čerstvom vzduchu prináša zážitky, ovplyvňuje náladu, zlepšuje schopnosť myslieť, sústrediť sa, odstraňuje stereotyp vo vyučovaní, zmenšuje únavu, regeneruje organizmus. Učenie priamo v prírode „mimo školských lavíc“ je zážitková forma učenia, kde je zabezpečený bližší kontakt s prírodou. Takýto spôsob učenia je zaujímavejší, vedie k nezabudnuteľným zážitkom a spontánnemu získavaniu nových vedomostí. Aj tretiaci zažili 30.5.2018 krásne dopoludnie v prírodnom prostredí s lesnou pedagogičkou p. Evkou Trnovskou. Pripravila pre žiakov pestré aktivity, pričom využila prednosti nášho školského areálu. Žiaci odpovedali na otázky, skúmali, experimentovali, boli motivovaní k zvedavosti, objavovali, riešili problémy a tvorivo pracovali. Zažili dobrodružnú cestu so zatvorenými očami a bosými nohami, prekonali svoj strach z neznámeho prostredia, vžili sa do role vtákov, tvorili si hniezda, hľadali potravu. Aktivity a hry boli zaujímavé, žiaci okrem vedomostí a skúseností získali aj nezabudnuteľné zážitky, ktoré im príroda poskytla. Ďakujeme p. Trnovskej za príjemný a zaujímavý deň.

     • Vyššie územné kolo HMZ aj s našou účasťou

      29. 5. 2018

      Dievčatá zo 4.B sa dňa 29.5.2018 pod vedením p.u. Hrebíčkovej zúčastili v ZŠ Školská okresného kola hliadok mladých zdravotníkov. V konkurencii 5 družstiev obsadili krásne 2.miesto, ktorým si vybojovali postup do vyššieho územného kola. Hoci im víťazstvo ušlo iba o dva body, dievčatá v jednotlivých disciplínach preukázali výborné znalosti a vedomosti a svojimi výkonmi nás potešili. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.
      Školu reprezentovali: Michaela Oravcová, Kristína a Sofia Sedlákové, Lea Lenarthová a Vanesa Malìková.

     • Pozvánka na turistiku

      24. 5. 2018

      Milí rodičia, starí rodičia a priatelia turistiky, srdečne Vás pozývame na akciu poriadanú turistickým krúžkom našej školy. V prípade záujmu sa treba prihlásiť čo najskôr, rovnako aj uhradiť poplatok, nakoľko počet miest v autobude je limitovaný. Tešíme sa na Vás!

     • Vicemajsterky kraja zo ZŠ Partizánska

      24. 5. 2018

      Dňa 23.5.2018 sa na ZŠ Novomestského v Trenčíne konalo krajské kolo v malom futbale starších žiačok. Naše dievčatá opätovne predviedli skvelé výkony. Remízou 1:1 s dievčatami z Trenčianských Stankoviec a "nešťastným" gólom z kopačiek dievčat z Považskej Bystrice obsadili krásne 2.miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Deň matiek v ZŠ Partizánska

      21. 5. 2018

      Druhá májová nedeľa, sviatok Dňa matiek je ideálnym časom, aby sme mohli vyjadriť  lásku a úctu svojim mamičkám. Nebolo to inak ani vo štvrtok 17.mája 2018, kedy sa priestory našej školskej jedálne zmenili na divadelnú sálu. Všetky deti z ŠKD si pripravili program pre svoje mamičky, babičky, ale i oteckov. Bolo nám všetkým veselo, lebo deti tancovali, spievali, hrali divadielko, recitovali básničky. Počas celého programu sme mohli vidieť veselé a šťastné detské tváričky, ale i uslzené mamičky. Nakoniec programu všetky deti spoločne zaspievali pieseň od skupiny Tublatanka, Matka, kde hlavné sólo mali Adam Petrák z 2.C a Artur Kováčik z 3.A a tým ukončili ten krásne spoločne strávený čas. Po skončení programu všetkých čakali prestreté stoly, kde si mohli pochutiť sa sladkých koláčikoch, džúsikoch a kávičke, ktoré pripravili naše tety kuchárky. Všetkých rodičom a príbuzným ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok.

     • Ôsmaci v Energolande Mochovce

      19. 5. 2018

      Rozšíriť poznatky a vedomosti o energii, jej vzniku a využití, o rôznych typoch elektrární a princípe fungovania atómovej elektrárne si boli ôsmaci 17. mája 2018 na exkurzii vo vedeckom centre Energoland v Mochovciach. 33 interaktívnych stanovíšť im ponúklo možnosť preniknúť do tajov výroby elektrickej energie, vyskúšať si simulovanú jazdu na motorke budúcnosti alebo vyrobiť elektrickú energiu prostredníctvom kinect hry. Na vlastnej koži spoznali aj účinky elektrickej energie (Van der Graafov generátor) a verte, že im naozaj z toho stáli vlasy „dupkom“ :) Tiež mohli absolvovať virtuálnu prehliadku priestorov samotnej elektrárne, strojovne, blokov elektrárne a reaktorovej sályDoplnkovým programom exkurzie bola aj návšteva interaktívnej výstavy „Hravá technika“ v Nitre, ktorá svojou formou umožnila žiakom odreagovanie z každodennej rutiny. Interaktívna LED stena, detektor lži, hlukomer, najväčšia prepínačová kocka, inteligentný pohyblivý robot, či súboj mozgov, to je len časť exponátov, ktoré mali žiaci možnosť vyskúšať. So záujmom si prezreli ich činnosť a vypočuli výklad animátorov. Obe časti exkurzie boli vhodným doplnením hodín fyziky, nenásilnou formou žiakov vzdelávali a zároveň obohatili vedomosti v tomto predmete. 

     • Zlato pre dievčatá zo ZŠ Partizánska

      11. 5. 2018

      Dňa 10.mája 2018 sa na pôde ZŠ Energetikov v Prievidzi uskutočnilo regionálne kolo v malom futbale starších žiačok základných škôl, v ktorom sa stretli víťazi okresných kôl. Systémom každý s každým naše dievčatá zdolali žiačky zo ZŠ Veľká Okružná Partizánske 7:0 a žiačky zo ZŠ Chrenovec - Brusno 7:1. Krásnou kolektívnou hrou si zaslúžene vybojovali víťazstvo a aj postup do krajského kola, ktoré sa bude konať 23.5.2018 v Trenčíne. Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce!
      Na foto zľava: horný rad - Káčerová Alexandra, Cichovská Diana, Chromeková Bibiána, Kobulnická Slávka, Pavlíková Laura, Slováková Emma, dolný rad - Molnárová Lea, Škerdová Sofia Anna, Bučková Vanesa, Ďurčeková Karin, Chromeková Sára.

     • Deviataci v Múzeu Partizánskej brigády Jána Žižku

      10. 5. 2018

      Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe navštívili žiaci 9. ročníka stálu expozíciu Múzea Partizánskej brigády Jána Žižku. Zároveň sa zúčastnili prednášky o činnosti tejto partizánskej brigády v našom regióne a o významnom postavení SNP v našich novodobých dejinách. Aj takouto formou vedieme žiakov k vlastenectvu a uvedomovaniu si zverstiev, ktoré každá vojna, či konflikt so sebou prinášajú. Týmto tiež zároveň úprimne ďakujeme p. Šarinovej a p. Peťovskej za výklad a pútavé rozprávanie.

     • Titul Atlétka roka pre Chiaru Aujeskú

      10. 5. 2018

      V dňoch 7. a 9.mája 2018 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike žiačok a žiakov ZŠ. Súťažilo sa v technických disciplínach (skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketkou, vrh guľou) a bežeckých disciplínach (beh na 60m, 300m, 800m - dievčatá, 1000m - chlapci a štafetové behy 4x60m). Náročná a svedomitá príprava a skvelé výkony svedčia o umiestneniach našich atlétov v jednotlivých disciplínach. 

      Bežecké disciplíny:
      Beh na 60 m - 1.miesto Chiara Aujeská, 2.miesto Adrián Kováčik, 3.miesto Nicolas Laššo, 3.miesto Michaela Mokryšová
      Beh na 300 m - 1.miesto Diana Cichovská, 3.miesto Emma Slováková
      Beh na 800 m - 1.miesto Sofia Anna Škerdová
      Štafeta 4x60m - 1.miesto dievčatá (Aujeská, Slováková, Škerdová, Káčerová), 1.miesto chlapci (Zemeš, Laššo, Bartek, Sluka)

      Technické disciplíny:
      Skok do diaľky - 1.miesto Chiara Aujeská, 1.miesto Simon Zemeš, 3.miesto Adrián Kováčik
      Skok do výšky - 1.miesto Alexandra Káčerová, 2.miesto Lea Molnárová, 2.miesto Simon Zemeš, 3.miesto Matúš Obst
      Hod kriketovou koptičkou - 2.miesto Karin Krížová, 3.miesto Slávka Kobulnická, 3.miesto Lukáš Rumler
      Vrh guľou - 2.miesto Matúš Obst

      Okrem uvedených výsledkov nás teší aj ďalšie ocenenie - Atlétkou roka sa stala talentovaná Chiara Aujeská.

      Naše dievčatá a chlapci sa po sčítaní bodov stali absolútnymi víťazmi v súťažiach družstiev. Družstvá dievčat a chlapcov vycestujú 15.5.2018 do Dubnice nad Váhom na krajské kolo, v ktorom im držíme palce a prajeme veľa úspechov.
      Všetkým žiakom tiež srdečne blahoželáme k výkonom a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

     • Bronzoví Mladí záchranári CO zo ZŠ Partizánska

      4. 5. 2018

      V areáli kaštieľa obce Šišov sa dňa 3.5.2018 uskutočnilo okresné kolo súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany. Súťažiacich srdečne privítala riaditeľka ZŠ Šišov Mária Kubričanová, ktorá dala slovo aj ostatným prítomným - prednostovi Okresného úradu v Bánovce nad Bebravou p. Michalovi Kapušovi, primátorovi mesta Bánovce nad Bebravou p. Mariánovi Chovancovi a zástupkyni primátora p. Dane Švecovej. Po absolvovaní Sľubu súťažiacich a Sľubu rozhodcov súťaž začala teoretickou časťou, v ktorej 4-členné tímy riešili testové úlohy. V druhej časti družstvá na jednotlivých stanovištiach plnili rôzne súťažné disciplíny (streľbu zo vzduchovky, hasenie malého požiaru, ošetrenie zranení, varovné signály,..). Súčet získaných bodov z oboch častí určil konečné poradie. V konkurencii 9 družstiev sa naši záchranári nestratili. Vybojovali si krásne 3.miesto, ktorým si zabezpečili postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole 22.5.2018.
      Na foto zľava: Lea Molnárová, Sára Chromeková, Jakub Šobáň z 8.B a Adam Hudec z 8.A.

     • Bylinkový deň a projekt "Taška pre Zem"

      4. 5. 2018

      Dňa 3.5.2018 sa konal na našej škole predaj rôznych druhov byliniek, kvietkov, jarných dekorácií, ale i látkových tašiek, vreciek na bylinky, ktoré nás vedú k tomu, aby sme chránili prírodu od plastu. Tento deň dopadol naozaj výborne a veríme, že boli spokojné nielen deti, ale i rodičia a starí rodičia. Touto cestou chceme poďakovať všetkým žiakom, rodičom i starým rodičom za podporu a finančný príspevok pre našu školu. Príspevok bude odoslaný na účet ZRPŠ, z ktorého budú následne hradené pomôcky pre žiakov. ĎAKUJEME!

     • Šiestaci - športovci v Škole v prírode

      4. 5. 2018

      V pondelok 23.4.2018 tridsaťpäť futbalistov a športovkýň 6. ročníka naložilo pod vedením pánov učiteľov Ruráka, Neuschla, Hrušku a Slovákovej batožiny a odcestovali o 8.00 do Kľačna. Po hodinovej ceste sme sa ubytovali v štvor-päťposteľových izbách. Po ubytovaní sa žiaci oboznámili s okolím a o 10.30 sme začali napĺňať program pobytu. Program výchovno-vzdelávacej činnosti bol uskutočnený v súlade s vypracovaným plánom vyučovania a výchovnej činnosti. Poobedná činnosť bola naplnená športovými aktivitami, spoločenskými a loptovými hrami. Pri výuke neboli žiadne problémy, každodenne sme využívali priestranné učebne, peknú prírodu a prostredie v okolí, ale aj ihriská v zariadení a saunu. Po večeri mali žiaci kultúrny program a zábavné hry, po ktorých nasledovala večerná hygiena a večierka. Strava bola kalorická, chutná a na požadovanej kvantitatívnej úrovni. Pitný režim bol zabezpečený nepretržite počas celého pobytu. 
      Na záver sme zhodnotili celý pobyt, správanie a čistotu na izbách, za ktorú musíme šiestakov naozaj pochváliť. Do Bánoviec sme sa vrátili v piatok 27.4.2018 o 15.00 hod., kde nás čakali rodičia a prevzali si svoje deti.

     • Exkurzia v závode Hella

      2. 5. 2018

      V dňoch 20. a 24. apríla 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie z chémie vo firme Hella na tému "Plasty". Keďže táto firma sa zaoberá výrobou plastových svetiel na automobily, exkurzia bola vhodným praktickým doplnení tejto témy. Žiaci sa dozvedeli, že táto firma úspešne pôsobí v Bánovciach nad Bebravou od roku 2003 a patrí medzi popredné výrobné spoločnosti na výrobu svetiel pre osobné automobily v Európe. Vo výrobnej hale videli žiaci výrobu týchto svetiel od predvýroby až po montáž. Odborný výklad k tejto problematike im poskytli p. Daniel Hudec a p. Lukáš Bátora, ktorí ich celou exkurziou sprevádzali a trpezlivo odpovedali na všetky žiacke otázky. Touto cestou im srdečne ďakujeme, taktiež p. Vojtkovej, ktorá nám exkurziu sprostredkovala a zabezpečila aj drobné darčeky a propagačné materiály pre všetkých žiakov.

     • Envirodeň pre Zem

      30. 4. 2018

      Dňa 27.4.2018 sa žiaci a učitelia venovali úprave okolia a areálu našej školy. Práce bolo naozaj veľa, ale žiaci z 2.stupňa sa jej s chuťou zhostili. Vyčistili sme skalky, dosadili kvety, pozametali chodníky, ihriská, vytrhali zelinu a za pár hodín sme sa mohli pozerať na obnovený a skrášlený areál školy. Tento deň sa u nás stal už tradíciou a preto sa tešíme, keď sa deti spoločne zapoja do práce. Húževnatosť, aktivitu a výsledok ich práce môžete vidieť aj na fotografiách.
      Ďakujeme!

     • Dopravné ihrisko Trnava

      30. 4. 2018

      Vo štvrtok 26. apríla 2018 žiaci druhého ročníka ZŠ Partizánska absolvovali dopravnú výchovu formou zážitkovej hodiny na veľkom modernom dopravnom ihrisku v Trnave. I napriek nepriaznivému počasiu si odniesli veľa nových vedomostí a skúseností. Zážitkové učenie sa skladalo z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretickú žiaci absolvovali v učebni dopravného ihriska, kde si prešli rôzne dopravné situácie a ich riešenia pod vedením inštruktorky autoškoly. Praktickú časť si vyskúšali na detských štvorkolkách. Za úspešné absolvovanie si domov odniesli Vodičský preukaz RM JET pre vedenie nemotorového vozidla.

     • Okresné kolá v hádzanej: Chlapci víťazi, dievčatá bronzové

      30. 4. 2018

      Dňa 26.4.2018 sa v mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou uskutočnili okresné kolá v hádzanej žiakov a žiačok základných škôl. Potešili nás výkony našich chlapcov, ktorí po dvoch víťazstvách obsadili 1.miesto a vybojovali si postup na regionálne kolo. Žiačky v konkurencii 4 družstiev (jedna výhra, jedna remíza a jedna prehra) obsadili pekné 3.miesto. Srdečne všetkým hádzanárom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
      Školu reprezentovali: chlapci: Bartek Michal, Baško Ľubomír, Jeržabek Tomáš, Milan Dávid, Rumler Lukáš z 9.A, Hrčka Tomáš, Konta Patrik, Sluka Patrik, Škultéty Samuel z 9.B a Obst Matúš zo 7.B.
      dievčatá: Aujeská Chiara, Krížová Karin, Slováková Emma zo 7.A, Zemešová Martina. Maděránková Sabina zo 7.B, Průžková Karolína zo 7.C, Križanová Andrea z 8.A, Chromeková Sára, Chromeková Dominika, Molnárová Lea z 8.B, Bučková Vanesa, Káčerová Alexandra a Kobulnická Slávka z 9.B.

     • Pokutové kopy sú vždy lotériou

      30. 4. 2018

      Dňa 24.4.2018 sa na ihriskách s umelou trávou FK Spartak Bánovce nad Bebravou uskutočnilo okresné kolo v malom futbale žiakov ZŠ - FUTBAL CUP. Hralo sa vo dvoch skupinách po päť účastníkov systémom každý s každým. Našu chlapci predviedli v základnej skupine výborné výkony. Víťazstvami nad ZŠ Rybany, ZŠ Uhrovec,  ZŠ Duklianska a Gymnáziom a so skóre 19:5 zaslúžene postúpili z prvého miesta do finále. V ňom sa stretli so žiakmi ZŠ Komenského. Po remíze 1:1 tak o víťazovi rozhodovali strely zo značky pokupového kopu. Tu sme napokon súperovi podľahli 0:2 a obsadili tak konečné, ale pekné 2.miesto. Chlapcom srdečne blahoželáme a veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy.
      Školu reprezentovali: Bartek Michal, Baško Ľubomír, Rumler Lukáš z 9.A, Rypák Marián, Sluka Patrik, Škultéty Samuel z 9.B, Laššo Nicolas, Oravec Jozef z 8.A, Káčer Michal a Jakub Samuel z 8.B. 

     • Beh oslobodenia

      25. 4. 2018

      Vo štvrtok 19.4.2018 žiaci 1.stupňa našej školy absolvovali Beh oslobodenia mesta, ktorý zorganizovala ZŠ Školská v spolupráci s MsÚ v Bánovciach nad Bebravou. Táto športová akcia mala nielen zdravotný, ale aj výchovný cieľ. Účastníci si týmto behom pripomenuli významnú udalosť v dejinách mesta - 73. výročie jeho oslobodenia. Symbolický beh bol doplnený aj množstvom iných športových aktivít – napr. streľbou na bránku, či preťahovaním lanom. Okrem športových zdatností si deti mohli overiť formou vedomostnej súťaže poznatky týkajúce sa oslobodenia mesta Bánovce počas 2.svetovej vojny.
      Za účasť na tomto podujatí sme boli odmenení vecnými cenami - basketbalovou a futbalovou loptou.

    • OZNAM
     • OZNAM

      20. 4. 2018

      Riaditeľstvo ZŠ Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou oznamuje, že v týždni od 23.4.2018 do 27.4.2018 sa nebude z organizačných dôvodov vyučovať predmet Športová príprava.
      Dôvod: Vyučujúci tohto predmetu sa zúčastnia športového pobytu so žiakmi 6.ročníka v ŠVP Kľačno.
      Za porozumenie ďakujeme.

     • Tretiaci v Galérii M.A.Bazovského v Trenčíne

      23. 4. 2018

      20.4.2018 navštívili žiaci 3.ročníka Galériu M.A. Bazovského v Trenčíne. Tento deň bol pre žiakov opäť prínosom. Po prehliadke výstavných miestností, kde si žiaci prezreli obrazy a sochy nasledovali tvorivé dielne. Prehliadka bola doplnená zaujímavým výkladom a súťažami. Do školy si žiaci so sebou priniesli nové poznatky, pekný zážitok a svoje umelecké práce. Tešíme sa do galérie zase o rok.

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

      23. 4. 2018

      Základná škola Duklianska bola dňa 17.4.2018 dejiskom okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Našu školu v ňom reprezentovalo 12 žiakov. Najviac sa darilo Adele Schuchmannovej zo 6.A, ktorá vo svojej kategórii Z6 obsadila vynikajúce 1.miesto. V kategórii Z7 si výborne počínala Sofia Anna Škerdová zo 7.B, ktorá získala krásne 2.miesto. Ďalšími úspešnými riešiteľmi MO boli:
      6.miesto - Karolína Jakubová (6.A)
      8.miesto - Tomáš Babuljak (6.B)
      13.miesto - Šárka Kolderová (6.B)

      Víťazom a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a vyučujúcim ďakujeme za prípravu.

     • Víťazkami okresného kola v malom futbale starších žiačok dievčatá zo ZŠ Partizánska

      23. 4. 2018

      Dňa 20.4.2018 sa na pôde Základnej školy Partizánska konalo okresné kolo v malom futbale starších žiačok. Okresného kola sa zúčastnilo 5 škôl, pričom sa hralo systémom každý s každým. Dievčatá zo základnej školy Partizánska opäť predviedli skvelé výkony. V úvodnom zápase zdolali žiačky z Gymnázia J. Jesenského 6:0. Siedmymi vsietenými gólmi porazili aj žiačky zo ZŠ J. A. Komenského (7:0). Prvý a zároveň aj posledný gól inkasovali z kopačiek Uhrovčaniek. Tie nakoniec vďaka svojej bojovnosti zdolali 2:1. Remízovým zápasom so žiačkami zo ZŠ Gorazdova (0:0) si vybojovali 1.miesto a zaslúžene budú náš okres reprezentovať 10.5.2018 v regionálnom kole v Prievidzi. Dievčatám gratulujeme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a držíme im palce v regionálnych zápasoch.
      Školu reprezentovali: S. Škerdová, D. Chromeková, S. Chromeková, V. Bučková, L. Pavlíková, S. Káčerová, S. Kobulnická, K. Ďurčeková, S. Jašová, D. Cichovská.

     • Okresné kolo v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup

      20. 4. 2018

      Dňa 19. apríla 2018 sa uskutočnilo OK v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup. Miestom konania bolo futbalové ihrisko Spartak Bánovce nad Bebravou s umelou trávou. Okresného kola sa zúčastnilo 6 škôl a hralo sa systémom každý s každým. Našu školu reprezentovali žiaci a žiačky 4.A a 4.B triedy pod vedením p. uč. Ruráka. Po úvodných 4 víťazstvách prišla v poslednom zápase prehra, ktorá nás odsunula na konečné 2.miesto. Touto cestou im gratulujeme k peknému umiestneniu a hoci nepostúpili na krajské kolo, nemusia byť smutní – o rok je tu šanca opäť!
      Našu školu reprezentovali: V. Herián, A. Lendvay, P. Urbánek, V. Vaňko, B. Rumlerová, J. Stepien, T. Zitová zo 4.A a M. Bitarovský, M. Drienik, D. Ďurina zo 4.B.
      Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • Slávik Slovenska 2018

      20. 4. 2018

      Dňa 18.4.2018 sa konalo v ZUŠ Bánovce nad Bebravou okresné kolo speváckej súťaže ľudových piesní – Slávik Slovenska 2018. Našu školu reprezentovali tri šikovné speváčky, Ella Anna Kozinková z 3.A, Alžbetka Čerňanská z 5.A a Hanka Magová zo 7.A triedy. Výkony dievčat boli výborné, o čom svedčí aj ich umiestnenie. Ella aj Hanka si vyspievali krásne 2. miesto. Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa pekných chvíľ strávených so spevom.

     • Majstrovstvá Slovenska vo futsale žiakov ZŠ s našou účasťou

      20. 4. 2018

      V dňoch 17. a 18.4.2018 sa v Žiline uskutočnili Majstrovstvá Slovenska vo futsale žiakov ZŠ. Účastníci zo všetkých krajov boli rozdelení do dvoch štvorčlenných skupín. Nám sa ušli prvoligové žiacke futbalové tímy z Martina, Trebišova a Dunajskej Stredy. V druhej skupine hrali Senec, Poprad, Žiar nad Hronom a Topoľčany.
      V našom prvom zápase proti neskoršiemu vicemajstrovi SR z Trebišova sme prehrali 0:2. V druhom zápase v skupine sme nastúpili proti neskoršiemu majstrovi SR z Martina a utrpeli sme tesnú prehru 0:1. Prvoligovej Dunajskej Strede sme podľahli 3:5, keď sme viedli 1:0 aj 2:1. O naše góly sa postarali Káčer, Rypák a Oravec.
      Štvrté miesto v skupine nás posunulo do zápasu o 7.-8. miesto proti Topoľčanom. Nastúpili sme trošku oslabení o chlapcov Spartaka, ktorí hrali v stredu dôležitý zápas II. ligy proti Komárnu a po prehre 1:0 sme obsadili konečné 8. miesto. Do finále sa prebojovali obaja naši súperi zo základnej skupiny pričom Martin zvíťazil nad Trebišovom 4:0. Tretie miesto obsadil Žiar nad Hronom.
      Naši chlapci vydali zo seba to najlepšie a tesné prehry s najkvalitnejšími žiackymi družstvami na Slovensku ich nemusia mrzieť. Prehrať s majstrom Slovenska z Martina iba 0:1 veru nie je hanba. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu, perfektné správanie a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.
      Školu reprezentovali Rumler, Baško, Bartek z 9.A, Rypák, Sluka z 9.B, Kožiak, Laššo, Oravec z 8.A a Káčer, Jakub z 8.B.

     • Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok

      20. 4. 2018

      Dňa 12.4.2018 sa na ZŠ Partizánska konalo okresné kolo v malom futbale mladších žiačok. Naše žiačky hneď v úvodnom zápase zdolali dievčatá zo ZŠ Gorazdova 3:1. Rovnako výborne sa im darilo aj v ďalších dvoch zápasoch, kde nad žiačkami zo ZŠ a MŠ Slatina a ZŠ Komenského vyhrali v rovnakom pomere 2:0. V poslednom zápase nakoniec podľahli dievčatám z MŠ a ZŠ Uhrovec 0:1 a celkovo tak získali krásne 2.miesto. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Školu reprezentovali: T. Šubová, Ch. Aujeská, K. Krížová, M. Zemešová, D. Omiláková, V. Bulíková, H. Páleníková, K. Jakubová, S. Didiová

     • Gymnastky a gymnasti zo ZŠ Partizánska druhí v regióne

      20. 4. 2018

      Základná škola Morovianska cesta v Handlovej hostila dňa 10.4.2018 najlepších gymnastov a gymnastky z bánovského a prievidzského regiónu. V silnej konkurencii sa žiačky a žiaci našej školy stali vicemajstrami regiónu v jednotlivých kategóriách. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach"

      17. 4. 2018

      Dňa 16.apríla 2018 sa v Hvezdárni Partizánske uskutočnilo krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach". Našu školu veľmi úspešne reprezentovala v I.kategórii žiačka 6.A triedy Adela Bežová, ktorá obsadila 3.miesto a v II.kategórii žiak 9.A triedy Ľubomír Baško, ktorý sa umiestnil na krásnom 2.mieste. Obaja postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v mesiaci jún v Žiari nad Hronom.
      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole.

     • Exkurzia Uhrovec

      17. 4. 2018

      Žiaci 8.ročníka dňa 5.apríla 2018 navšítvili obec Uhrovec, ktorú preslávili Ľudovít Štúr a Alexander Dubček. V rámci exkurzie si žiaci prezreli rodný dom týchto významných slovenských dejateľov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do dejín slovenského národa. Navštívili tiež stálu expozíciu Uhrovského múzea. Touto formou si žiaci rozšírili svoje poznatky nielen z dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, ale aj z národopisu.

    • Okresné kolo Biologickej olympiády
     • Okresné kolo Biologickej olympiády

      16. 4. 2018

      Dňa 11.4.2018 sa v CVČ konalo okresné kolo Biologickej olympiády, kategória E – Poznaj a chráň. Najťažšia kategória biologickej olympiády, v ktorej žiaci musia spoznať rastliny a živočíchy našej prírody a vedieť ich slovenské a latinské názvy, dopadla pre žiačky reprezentujúce našu školu úspešne. Tamara Šubová zo VII.A obsadila v kategórii BOTANIKA pekné 6. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Sára Chromeková  a Michaela Mokryšová z VIII.B obsadili v kategórii ZOOLÓGIA 8. a 11. miesto a tiež sa stali úspešnými riešiteľkami. Žiačkam ďakujeme za obetavú prípravu na túto náročnú súťaž a želáme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Prváci - umelci

      13. 4. 2018

      Dňa 9.4. 2018  žiaci 1. ročníka navštívili Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne. Cesta autobusom bola rýchla a bezproblémová. Pri vstupe  do galérie nás privítala pani M. Drocárová, ktorá  sa nám po celý čas venovala, sprevádzala nás a  odpovedala na naše zvedavé otázky. Skôr ako sme zasadli do Ateliéru Majstra Galérka si deti pozreli výstavu obrazov od viac ako 50 umelkýň. Jednou z najznámejších bola slovenská autorka J. Haluzová.  V hornej časti galérie deti očarila krásna výstava rôznofarebných kvetov , ktorá bola tvorená zaujímavou technikou. Následne sme sa presunuli do ateliérov, kde mali deti možnosť prejaviť sa vo výtvarných zručnostiach. Všetky práce boli jedinečné a originálne. Tieto diela sme si priniesli do školy, kde si ich aj vystavíme. Na záver si deti zakúpili drobné darčeky, ktoré im budú pripomínať náš prvý školský výlet.

     • Okresné kolo v malom futbale žiakov ZŠ

      11. 4. 2018

      Dňa 10.apríla 2018 sa uskutočnilo OK v malom futbale mladších žiakov ZŠ na umelom ihrisku FK Spartak Bánovce nad Bebravou. Naše družstvo chlapcov bolo vylosované do II. skupiny spolu so ZŠ Uhrovec a Gymnáziom Bánovce nad Bebravou. Jedna výhra a jedna prehra nás v základnej skupine odsunula na 2.miesto. Následne sme hrali v skupine o 4.-6. miesto so ZŠ Gorazdova a ZŠ Duklianska.

      Výsledky v skupine o umiestnenie:
      ZŠ Partizánska – ZŠ Gorazdova 4:2
      ZŠ Partizánska – ZŠ Duklianska 2:3
      ZŠ Gorazdova – ZŠ Duklianska 4:4

      Celkovo sa naši chlapci umiestnili na 5.mieste. Ďakujeme chlapcom za snahu a bojovnosť pobiť sa o čo najlepší výsledok, hoci tentokrát nám to nevyšlo podľa predstáv. Našu školu pod vedením p. uč. Ruráka reprezentovali: Adrián Čuhák, Karol Fekete zo 6.A, Samuel Šutiak zo 6.B, Stanislav Rédeky, Oliver Filin, Ľubor Lukáč, Roman Rešetka zo 7.A, David Panáček, Dávid Ján Jakubík zo 7.B.

     • Zasaď si svoj strom

      11. 4. 2018

      Mesto Bánovce nad Bebravou sa venovalo počas 6.4. a 7.4. 2018 výsadbe stromčekov . Tento projekt vznikol na základe výrubu a popadania stromov po kalamite v našom meste v roku 2016. Všetky školy mali možnosť do tejto aktivity sa zapojiť a naša škola nebola výnimkou. Pridelená nám bola lokalita v priestoroch mestského parku. Žiaci si svojpomocne vykopali jamy a zasadili tak 19 nových mladých smrekov. Týmto chceme poďakovať všetkým chlapcom z 9.A triedy, ktorí húževnato pracovali a boli nápomocní tejto peknej myšlienke.

    • Deň narcisov 2018
     • Deň narcisov 2018

      9. 4. 2018

      Ulice miest a obcí jediný deň v roku - 13.apríla 2018 - zaplavia žlté narcisy.  Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.
      Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť a podporia Deň narcisov - jedinečnú verejno-prospešnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

     • Anglický Filmový večer

      7. 4. 2018

      V stredu 28.3.2018  bol na našej škole, tak ako na všetkých ostatných školách, posledný deň pred veľkonočnými prázdninami. U nás bol tento deň ale trošku iný. Vlastne nie deň, ale skôr večer a noc. Znovu sa u nás konal Filmový večer, tak ako si ho žiaci pamätajú už z minulého roka. Po vyučovaní sa síce všetci ponáhľali domov a vyzeralo to tak, že sa znovu uvidíme až po prázdninách. Okolo siedmej večer sa ale siedmaci, ôsmaci a deviataci začali do školy vracať. Kvôli ohlásenej pyžamovej párty sa pár odvážlivcov odhodlalo prejsť mestom z domu v pyžame, niektorí si pyžamá doniesli zabalené v taškách, kde mali okrem nich pripravené aj deky, vankúše a veľa veľa jedla.
      Filmový večer je podľa očakávaní o filmoch a inak to nebolo ani u nás. Premietalo sa v troch triedach, ktoré boli na toto aj patrične upravené. Lavice posunuté nabok, v strede veľa priestoru na pohodlné sedenie či ležanie, plátno a pripravený film. Na výber mali žiaci z troch filmoch. V prvej triede to bol horor Get Out, v druhej triede Maze Runner a v poslednej Intouchables. Každý si mal možnosť vybrať žáner filmu podľa svojich preferencií či nálady. Už podľa očakávaní bol najnavštevovanejším filmom horor. Filmový večer ale nebol LEN o filmoch. Jeho súčasťou boli aj súťaže v praskaní balónov a navliekaní popcornu. Účastníci aj výhercovia boli ocenení vecnými a sladkými cenami. Vtipnou bodkou za súťažami bola prehliadka v pyžamách, v ktorej sa nám predviedli originálne oblečení žiaci, ktorí túto časť vzali naozaj s humorom a pobavili aj nás, aj svojich spolužiakov. Po tomto vstupe sa už žiaci odobrali do vybraných tried a sledovali filmy.
      Veríme, že sa im výber filmov a rovnako aj celý večer páčili a svojou účasťou nám to dokážu aj budúci rok.

     • Okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ

      6. 4. 2018

      Dňa 5.4.2018 sa uskutočnilo na ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok základných škôl v kategórii A (1.-3.ročník), B (4.-6.ročník) a C (7.-9.ročník). Do okresného kola sa zapojili ZŠ J.A.Komenského, ZŠ Zlatníky a ZŠ Partizánska. Súťaž pozostávala zo štyroch disciplín: akrobacia, hrazda, preskok, lavička (dievčatá) a šplh/člnkový beh (chlapci). Najlepšie si počínali žiaci a žiačky zo ZŠ Partizánska, ktorí získali v každej z uvedených kategórií 1.miesto a tým si zabezpečili postup do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 10.4.2018 v Handlovej. Dievčatám aj chlapcom srdečne gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Školu reprezentovali:
      Kategória A:
      chlapci - Molnár, Hudec, Kopčan, Dzúrik, Miklátek
      dievčatá - Bialoňová, Dolinská, Kubuláková, Balážová, Urbánková

      Kategória B:
      chlapci - Slovák, Zemeš, Dzúrik, Chovan, Paraskov
      dievčatá - Zitová, Hrušková, Hanková, Jakubová, Schuchmannová

      Kategória C:
      chlapci - Dobrovodský, Zemeš, Káčer, Jakub, Sluka
      dievčatá - Mášiková, Molnárová, Slováková, Štrbavá, Korbelová     

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      5. 4. 2018

      V dňoch od 16.4. do 30.4. bude na našej škole prebiehať zber papiera. Zviazaný a odvážený papier - NIE KARTÓNY - treba priniesť ku kontajneru k zadnej časti telocvične každý deň v čase od 7:00 do 7:30. Nezabudnite nahlásiť počet kg prineseného papiera službukonajúcemu učiteľovi.

      ĎAKUJEME!

     • Pracovný a koncentračný tábor v Seredi

      5. 4. 2018

      Dňa 27.marca sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi. Dnes je v areáli tohto bývalého tábora Múzeum holokaustu. V priestoroch múzea sa nachádza expozícia s témou Židia počas druhej svetovej vojny. V prvej časti exkurzie si žiaci vypočuli sprievodkyňu, ktorá im priblížila životy Židov počas vojny. Následne si mohli prezrieť priestory múzea. V druhej časti sa žiaci premiestnili von do areálu k skutočnému dobytčiemu vagónu, ktorý sa zachoval. V týchto vagónoch prevážali Židov do koncentračných táborov, väčšinou cestovali aj niekoľko dní bez prestávky. Žiaci si prezreli aj vnútro vagóna, kde si mohli prečítať odkazy Židov a nakoniec si uctili ich pamiatku. Poslednou časťou exkurzie bola prednáška s témou Deti a holokaust. Žiaci si v rámci prednášky pozreli výpovede preživších, a tak sa žiaci oboznámili so skutočnými zážitkami tých, ktorí mali to šťastie, že prežili. Táto exkurzia splnila svoj cieľ a bola pre našich deviatakov veľmi poučná.

     • Veľká noc na hodinách anglického jazyka

      4. 4. 2018

      Ako každý rok, tak i tento rok, žiaci s pani učiteľkami na hodinách výtvarnej výchovy plietli korbáče z prútia, maľovali vajíčka pre kupačov. Na hodinách čítania si čítali príbehy o Veľkej noci a rozprávali sa o tradičných slovenských zvykoch, polievanie a šibanie dievčat, viazanie stužiek na korbáče chlapcom. Tieto zvyky by sme v Anglicku nenašli. Najmilším zvykom Veľkej noci sú tradičné hony na vajíčka.Veľkonočný zajačik poskrýva deťom čokoládové vajíčka,hračky po dome i záhrade. Kto ich nájde, môže ich zjesť alebo sa podeliť so svojimi kamarátmi. Práve túto tradíciu mohli žiaci 1.stupňa zažiť na hodinách anglického jazyka. Najskôr sme sa porozprávali o zvykoch v Anglicku a potom už deti  hľadali vajíčka a maškrty po triede. Každý žiak mal veľkú radosť z každého vajíčka,  kuriatka, ktoré objavil. Kto ich našiel viac, rád sa podelil s ostatnými.

     • Deň učiteľov

      28. 3. 2018

      Deň sviatku všetkých učiteľov pripadá každý rok na 28. marec ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského - učiteľa národov.
      Práca učiteľa veru „nie je ľahkým chlebíkom“. Každý kto si túto neľahkú rolu vyskúšal, prípadne roky učí dnešné deťúrence, dá tomu iste za pravdu. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí odovzdávajú deťom množstvo vedomostí, skúseností, poznatkov, vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám a ktorých práca je poslaním. Zaslúžia si preto za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu, pozornosť a poďakovanie. A to nielen v tento deň...

     • Veľkonočná súťaž

      28. 3. 2018

      Tradícia Veľkej noci, jej kresťanské korene boli predmetom Veľkonočnej súťaže, v ktorej mohli žiaci vyhrať čokoládových veľkonočných zajačikov. Žiaci odpovedali na otázky, ktoré sa týkali udalostí Veľkého týždňa. Správne odpovede si mohli vyhľadať i v škole na nástenke s tematikou Veľkej noci. Svoje odpovede vhadzovali do veľkonočnej schránky. Žiačky šiesteho ročníka losovali výhercov. Súťaže sa zúčastnilo 114 žiakov, z toho bolo 102 lístkov zo správnymi odpoveďami. Vylosovali sme týchto výhercov:

      Prvý stupeň:
      Vedejová Ema (1.B), Porubčan Matúš (4.B), Čaracká Tamara (4.C), Flimel Filip (1.A), Kukulová Karolína (4.A)

      Druhý stupeň:
      Lukáč Ľubor (7.A), Hertelová Vanesa (6.A), Lubušký Dominik (7.B), Kozáčková Nikola (8.B), Geletová Karolína (6.A)

      Výhercom srdečne gratulujeme!

     • 2. vicemajstrom kraja vo futsale chlapci zo ZŠ Partizánska

      27. 3. 2018

      Športová hala v Dubnici nad Váhom bola dňa 26.marca 2018 dejiskom Krajského kola vo futsale žiakov základných škôl. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým, pričom víťazi skupín postúpili do finále. Naši chlapci v základnej skupine porazili súpera zo ZŠ P. Demitru Dubnica n/Váhom 2:1 a podľahli minuloročnému víťazovi Majstrovstiev Slovenska ZŠ Novomeského Trenčín v záverečných minútach 0:1 a obsadili v skupine druhé miesto. Mužstvá z druhých miest oboch skupín sa stretli v zápase o konečné umiestnenie. V ňom chlapci zvíťazili nad ZŠ Nemocničná Považská Bystrica 2.0 a v konkurencii šiestich mužstiev si tak vybojovali konečné 3.miesto.
      Veľmi pekne ďakujeme všetkým chlapcom za skvelú reprezentáciu školy a blahoželáme!

      Na foto horný rad zľava: Lukáš Rumler, Marián Rypák, Patrik Sluka, Jozef Oravec, Samuel Jakub; dolný rad: Michal Bartek, Michal Kožiak, Nicolas Laššo, Samuel Škultéty, Michal Káčer.

     • Svetový deň vody v ZŠ Partizánska

      27. 3. 2018

      Každoročne si dňa 22.marca naša škola rôznymi aktivitami pripomína Svetový deň vody. Tohtoročným mottom bola téma "Príroda pre vodu". Na hodinách chémie žiaci ochutnávali rôzne druhy minerálnych vôd a riešili zábavný kvíz o vode. Pripomenuli si tiež správnosť a dôležitosť pitného režimu. Šiestaci na fyzike určovali pokusom hustotu pitnej a slanej morskej vody, siedmaci určovali výpočtom teplo zmiešavaním horúcej a studenej vody. Na matematike sa žiaci venovali slovným úlohám, ktoré boli zamerané na environmentálnu výchovu a šetrenie vody v domácnostiach. Samozrejme, nezabudli sme prísť v modrom a aspoň takto symbolicky si pripomenúť dôležitosť vody v našom živote.

     • Noc s Andersenom

      27. 3. 2018

      Žiaci 3.A sa v piatok 23.3. zúčastnili 18.ročníka krásnej čitateľskej akcie Noc s Andersenom. Túto zaujímavú a nevšednú aktivitu organizuje okrem mnohých knižníc po celom svete aj Bánovská knižnica. Tento rok mali možnosť stráviť noc medzi knihami naši žiaci. Súčasťou programu boli rôzne aktivity, pri ktorých sa deti veru nenudili. Tety knihovníčky preverili ich vedomosti o známom spisovateľovi H.Ch.Andersenovi, o jeho živote a tvorbe. Za výborné odpovede ich čakali odmeny. Potom sa z knižnice vybrali na hasičskú stanicu, kde sa mohli dozvedieť viac o hasičských zásahoch, ako aj vyskúšať si niektoré záchranárske pomôcky, ktoré hasiči používajú pri svojej práci. Cestou si svietili baterkami a spievali, aby sa nebáli. Po návrate do knižnice nasledovala Ľuboškova narodeninová oslava s výbornou tortou. Deti dostali svietiace náramky, zhaslo sa svetlo a diskotéka sa mohla začať. To bolo veru veselo, nechcelo sa nikomu skončiť. Po oslave, aj keď už mierne unavení, zobrali do rúk nožničky, farebné papiere a vyrábali krásnych cínových vojačikov. Deti pri tejto činnosti ožili a začali medzi sebou vankúšovú vojnu a pokračovali pyžamovou párty. 
      Na dobrú noc im teta knihovníčka Janka prečítala Andersenove rozprávky a veru niektorí si čítali ešte dlho potom vo svojich spacích vakoch a svietili si lampášikmi. Boli čulí a ešte o tretej veselo džavotali, čítali si a zaspávali veľmi ťažko. Ráno sa prebudili do slnečného dňa, rýchlo sa pobalili a naraňajkovali.
      Pred odchodom domov im tety knihovníčky odovzdali balíčky s ovocím a sladkosťami a každý spáč si domov odniesol okrem super zážitkov aj pamätný list nočného spáča.

     • Okresné kolá Fyzikálnej a Chemickej olympiády

      26. 3. 2018

      Naša škola bola už tradične v mesiaci marec usporiadateľom okresných kôl Fyzikálnej a Chemickej olympiády.
      Fyzikálnej olympiáda
      prebiehala v dvoch kategóriách E (9. ročník) a F (8. ročník), ktorých sa zúčastnilo spolu 14 žiakov. Víťazkou kategórie E sa stala Alexandra Káčerová, žiačka 9.B triedy (zároveň bola jedinou úspešnou riešiteľkou). Týmto si zabezpečila účasť v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 18.4.2018 v Trenčíne.
      Chemickej olympiády sa zúčastnilo 24 žiakov nášho okresu. Našu školu vynikajúco reprezentovali žiačky 9.B triedy s nasledovným umiestnením:

      3. miesto – Vladimíra Bitarovská
      5. miesto – Monika Kubelaková

      Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nielen školy, ale aj okresu a Alexandre držíme palce v krajskom kole.

     • Exkurzia v Uhrovci pre žiakov 3.ročníka

      22. 3. 2018

      Tretiaci sa vybrali 20.3.2018 na exkurziu do neďalekého Uhrovca. Cieľom exkurzie bolo prehĺbenie a upevnenie vlastivedného učiva zážitkovou formou. Prežili naozaj krásny deň naplnený novými poznatkami a zážitkami. V rámci spoznávania dejín slovenského národa si doplnili svoje školské vedomosti o vzniku spisovnej slovenčiny a hlavne o jej zakladateľovi Ľudovítovi Štúrovi v jeho rodnom dome. O minulosti a historických predmetoch nášho regiónu sa dozvedeli v Uhrovskom múzeu. Žiaci získali praktické a neoceniteľné poznatky z vlastivedy a zároveň z prírodovedy. Prešli sa po náučnom chodníku v okolí základnej školy a videli ukážky rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v našom okolí.  Spoznali dedinku Uhrovec, ktorá je významným miestom nášho regiónu.

     • Matematický klokan 2018

      22. 3. 2018

      Pod dohľadom školského koordinátora, pána učiteľa Mgr. Mária Krištofa, sa na našej škole aj tento rok uskutočnila obľúbená matematická súťaž Matematický klokan. Deti si zmerali svoje sily v matematických zručnostiach s ostatnými rovesníkmi na Slovensku. 19.3. 2018 to bolo napínavé, žiaci riešili veľa zaujímavých úloh. No chvíle napätia ešte len prídu, budú zvedaví, ako to dopadlo. No na to si ešte budeme musieť chvíľu počkať. Tí netrpezliví si už onedlho môžu svoj výsledok nájsť na stránke www.matematickyklokan.sk, po zadaní svojho kódu. Prajeme všetkým veľa šťastia.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

      22. 3. 2018

      V dňoch 13. a 14.3.2018 sa v ZŠ Duklianska uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v kategóriách P3, P4, P5, P6, P7 a P8. Našu školu reprezentovalo spolu 45 úspešných riešiteľov zo školského kola. V silnej konkurencii sa nedali zahanbiť a dosiahli veľmi pekné výsledky. Najviac sa darilo Marekovi Bulákovi z 3.A, ktorý vo svojej kategórii P3 obsadil výborné 2.miesto. Karolína Jakubová zo 6.A obsadila krásne 4.miesto, keď umiestenenie v prvej trojke jej uniklo len o minútku.
      Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli aj títo žiaci:
      5.miesto - Nela Hrušková (P4), Lukáš Síleš (P6)
      6.miesto - Hana Tuchyňová (P3)
      8.miesto - Roman Ševčík (P4)
      9.miesto - Kristína Griačová (P5), Lenka Segešová (P6)
      11.miesto - Tatiana Ščešňáková (P4)
      12.miesto - Melisa Mačasová (P5)
      13.miesto - Julia Stepien (P4)
      16.miesto - Natália Malíková (P8)
      19.miesto - Alex Rešetka (P5)
      22.miesto - Samuel Jašo (P5)
      24.miesto - Miroslav Kubulák (P5)
      25.miesto - Samuel Straška (P5)
      31.miesto - Samuel Žubor (P5)

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Recyklovaná móda
     • Recyklovaná móda

      12. 4. 2016

      Je nás mnoho, ktorým nie je ľahostajné, v akom stave zanecháme planétu svojim deťom. Návštevníkov módnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 19.4.2016 v ŠJ,  chceme presvedčiť, že aj zdanlivo nepotrebné veci sa dajú prebrať opäť k životu zapojením fantázie a šikovných tvorivých rúk.

      Organizátori módnej prehliadky sú ekologicky zameraní.

      „Projektom chceme prispieť k tomu, aby sme ani v oblasti módy zbytočne neplytvali“ - povedali štvrtáci.

     • Astronomickú súťaž "Čo vieš o hviezdach" ovládla ZŠ Partizánska

      21. 3. 2018

      Dňa 15.3.2018 sa piati žiaci našej školy zúčastnili regionálneho kola celoslovenskej súťaže "Čo vieš o hviezdach". V dvoch kategóriach súťažilo spolu 24 žiakov z okresov Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Naši žiaci ako tradične nenašli premožiteľa a obsadili všetky popredné miesta:

      1.kategória
      1.miesto - Adela Bežová (6.A)
      2.miesto - Adela Schuchmannová (6.A)

      2.kategória
      1.miesto - Sofia Anna Škerdová (7.B)
      2.miesto - Alexandra Káčerová (9.B)
      3.miesto - Ľubomír Baško (9.A)

      Týmito umiestneniami si všetci vybojovali postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16.apríla 2018 v Partizánskom. Veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu nielen školy, ale aj okresu, gratulujeme a držíme palce!

    • Deň narcisov 2016
     • Deň narcisov 2016

      12. 4. 2016

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 20-tykrát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku - tentokrát 15. apríla 2016 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Každý rok na Deň narcisov zaplavia ulice miest a obcí žlté kvietky. „Narcismi“#SomNarcis sme v tento deň my všetci, ktorí si nájdeme chvíľku a spojíme sa v boji proti rakovine. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že nás za to budú obdivovať, ale preto, že podporujeme tých, ktorí každý deň zvádzajú boj s ťažkou chorobou.

      Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu...

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

      20. 3. 2018

      Riaditeľstvo ZŠ Partizánska 6 oznamuje, 
      že dňa 21.marca 2018 (streda) je pre 5. až 8. ročník vyučovanie v ZŠ Partizánska
      ZRUŠENÉ.
      Žiakom bude poskytnuté riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno je udelené z organizačných dôvodov (Testovanie 9).

      Za pochopenie ďakujeme.

    • Výborné výsledky v Okresnom kole Matematickej olympiády
     • Výborné výsledky v Okresnom kole Matematickej olympiády

      8. 4. 2016

      Dňa 5.4.2016 sa v ZŠ Duklianska konalo Okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8,, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy Natália Malíková (6.A), Michal Kačer (6.B), Nikolas Mikulka (7.B), Alexandra Káčerová (7.C), Helena Oravcová (7.C) a Peter Segeš (8.B).

      Žiaci sa v silnej konkurencii nestratili a obsadili nasledovné umiestnenia:
      Kategória Z8

      1. miesto - Peter Segeš

      Kategória Z7
      2. miesto
      - Alexandra Káčerová
      3. miesto - Nikolas Mikulka

      Kategória Z6
      7. miesto - Natália Malíková - úspešná riešiteľka

      Všetkým srdečne k úspechu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

     • ZRPŠ

      20. 3. 2018

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia, 
      riaditeľstvo ZŠ Partizánska 6 Vás srdečne pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca (štvrtok) 2018 od 14.00 hod. v priestoroch Základnej školy, Partizánska 6. Bude prebiehať formou konzultácií. Bližšie informácie získate u triednych učieľov.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Vicemajsterky kraja vo vybíjanej žiačok zo ZŠ Partizánska

      16. 3. 2018

      Dňa 15.3.2018 sa v Nitrianskom Rudne konalo regionálne kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl. Naše dievčatá po jednej výhre a jednej prehre obsadili krásne 2.miesto a stali sa tak vicemajsterkami Trenčianskeho kraja. Dievčatám veľmi pekne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nielen školy, ale aj okresu a srdečne blahoželáme!
      Na foto horný rad zľava: Beňačková Lenka, Páleníková Hana, Majáková Ema, Igazová Martina, Aujeská Chiara, Šubová Tamara, Štrbavá Vera; dolný rad zľava: Zemešová Martina, Krížová Karin, Jakubová Karolína a Kopčanová Natália.

     • Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ

      16. 3. 2018

      Dňa 12.3.2018 sa na ZŠ Gorazdova uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiačok základných škôl. Naše dievčatá opäť podali skvelé výkony. Zvíťazili nad žiačkami zo ZŠ Gorazdova 9:7, žiačkami zo ZŠ Duklianska 9:8 a žiačkami zo ZŠ J.A.Komenského 20:0. Strelecky sa im nepodarilo presadiť proti žiačkam zo ZŠ Školská, ktorým podľahli 6:4, no po sčítaní všetkých bodov nakoniec obsadili krásne 1.miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v regionálnom kole!

      Školu reprezentovali: A. Lobotková,  N. Divekyová,  A. Káčerová, L. Petrejeová, P. Hlaváčová, S. Jašová, L. Molnárová, S. Chromeková, D. Chromeková, S. Kobulnická, L. Pavlíková, V. Bučková

    • Na návšteve u hasičov
     • Na návšteve u hasičov

      8. 4. 2016

      Dňa 17.3.2016 sme my, žiaci 3. ročníka ZŠ Partizánska za doprovodu svojich pani učiteliek, navštívili  bánovských  hasičov.
      Ujovia hasiči nás čakali v uniformách a pekne nás privítali. Poukazovali nám všetko, čo patrí k ich práci. Ukázali nám, aké nástroje a náradie používajú, akú majú výstroj a ako sa spúšťajú na tyči. Jeden zo žiakov si obliekol aj hasičskú uniformu, prilbu, rukavice, dýchací prístroj. Veru, mal čo robiť, aby to uniesol .  Pozorovali sme hadice rôznej šírky, hasičský čln na záchranu topiaceho , prezreli sme si autá zvnútra. Porozprávali nám o veselých no i smutných zážitkoch.
      Návšteva u hasičov zanechala u nás veľký dojem. Stretnutie s nimi bolo pre všetkých  poučné. Zážitkovým učením sme spoznali dôležitú prácu hasičov, nebezpečenstvo ohňa a ochranu pred požiarom. Ujovia hasiči sa s nami rozlúčili zvukmi sirény a blikajúcimi svetlami. Ďakujeme im za príjemne strávené dopoludnie a želáme im, aby sa s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami stretávali čo najmenej.

     • Priateľské futbalové zápasy so ZŠ Veľká Okružná Partizánske

      16. 3. 2018

      V dňoch 6.3. a 13.3.2018 sa v športovej hale v Bánovciach n. B. po roku opäť odohrali priateľské minifutbalové zápasy medzi našimi žiakmi z futbalových tried a futbalistov zo ZŠ Veľká Okružná Partizánske. Potešiteľná bola dobrá športová úroveň stretnutí a slušné správanie všetkých futbalistov. Každý preukázal veľkú snahu a túžbu uhrať čo najlepší výsledok.
      Piataci, šiestaci a ôsmaci síce svoje zápasy prehrali, ale v zápasoch odovzdali všetky svoje sily. Siedmaci podali pekný výkon a zvíťazili 8:4. Súperi z Partizánskeho, ktorí hrávajú druhú ligu boli veľmi kvalitní, ale my sa im v budúcnosti pokúsime vyrovnať.
      Spolu s p.uč. Rurákom a samozrejme aj so žiakmi sa už tešíme na budúcoročné stretnutie. Ďakujeme aj p.uč. Slovákovej a p.uč. Zábojovi za pomoc pri organizácii týchto zápasov.

    • Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna
     • Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna

      4. 4. 2016

      Riaditeľstvo ZŠ Partizánska 6 oznamuje, 
      že dňa 6.4.2016 (streda) je pre 5. až 8. ročník vyučovanie v ZŠ Partizánska Z R U Š E N É.
      Žiakom bude poskytnuté riaditeľské voľno, ktoré je udelené z organizačných dôvodov (Testovanie 9).

      Za pochopenie ďakujeme.

     • Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

      16. 3. 2018

      V utorok 13.3.2018 sa v našej škole konalo školské kolo 28. ročníka speváckej súťaže “SLÁVIK SLOVENSKA 2018“. Spevácke výkony všetkých detí boli naozaj výborné. Na súťaž sa prihlásilo 46 detí z 1. aj 2. stupňa. Súťažili v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne:

      1. kategória:
      1.miesto Ella Anna Kozinková (3.A)
      2.miesto Atrur Kováčik (3.A)
      3.miesto Lenka, Gízlová (1.A), Šimon Znášik (1.C)

      2. kategória:  
      1.miesto Alžbeta Čerňanská (5.A)
      2.miesto Samuel Žubor (5.A)
      3.miesto Eliška Bobušová (5.A), Natália Petre (5.A)

      3.kategória: 
      1.miesto Hanka Magová (7.A)

      2.miesto Miriam Čerňanská (8.B)

      Do okresného kola postupujú deti z prvých miest. Všetkým deťom ďakujeme za pekné výkony a prajeme im veľa úspechov v speve, ale najmä spevavý a veselý každý deň v škole i mimo nej.

    • Svetový deň vody v ZŠ Partizánska
     • Svetový deň vody v ZŠ Partizánska

      4. 4. 2016

      Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi." 
      Leonardo da Vinci

      Každoročne si naša škola dňa 22. marca pri príležitosti Svetového dňa vody pripomína rôznymi aktivitami a zážitkovým učením dôležitosť vody pre nás a prírodu a jej vyčerpateľný zdroj. Na 1. a aj 2. stupni boli pre žiakov v týždni od 21.3. - 23.3.2016 pripravené zaujímavé úlohy, keď na hodinách informatickej výchovy a informatiky vytvárali prezentácie o vode, na matematike riešili úlohy zamerané na environmentálnu výchovu - spotrebu a šetrenie vody v domácnostiach, výtvarne spracovávali témy týkajúce sa vody a jej šetrenia, na chémii sa zahrali na výskumníkov, keď pracovali s malými výskumnými laboratóriami vody a zisťovali chemické zloženie pitnej vody. Hodiny boli obohatené aj o ochutnávku vybraných minerálnych vôd. Žiaci piateho a siedmeho ročníka sa zúčastnili na Námestí Ľ. Štúra prezentácie o vode, kde si so záujmom pozreli ako sa robí vodovodná prípojka a prezreli si rôzne stroje a pojazdnú cisternu na pitnú vodu. 
      Voda ako životodarná tekutina má nielen pre človeka nesmierny význam. Bez vody si život človeka nevieme predstaviť. A preto by sa mal neustále klásť veľký doraz na jej prirodzenú ochranu a obnovu pre budúce generácie.

    • Naši žiaci opäť "zahviezdili" v súťaži "Čo vieš o hviezdach"
     • Naši žiaci opäť "zahviezdili" v súťaži "Čo vieš o hviezdach"

      4. 4. 2016

      Dňa 21.3.2016 sa v Hvezdárni Partizánske uskutočnilo regionálne kolo astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach". Našim žiakom sa už po tretíkrát mimoriadne darilo a obsadili všetky postupové miesta v obidvoch kategóriách nasledovne:

      I. kategória:
      1. miesto: Michal Káčer, 6.B
      2. miesto: Sofia Škerdová, 5.B
      3. miesto: Marko Sochora, 6.B


      II. kategória:
      1. miesto: Alžbeta Jakalová, 7.A
      2. miesto: Veronika Petrušová, 9.C
      3. miesto: Ľubomír Baško, 7.A

      Všetci žiaci postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční opäť v Partizánskom dňa 25.4.2016. Držíme im palce!

     • Školská knižnica privítala nových čitateľov

      16. 3. 2018

      Už aj naši prváci oficiálne otvorili dvere do sveta kníh a stali sa dňa 13.3.2018 právoplatnými čitateľmi školskej knižnice. Predtým, ako dostali čitateľské preukazy, sa mohli zoznámiť s novými priestormi knižnice, ale i množstvom kníh, ktoré ich budú v blízkej budúcnosti čakať. Deti mali veľa vedomostí o tom, ako sa starať o knižky, ako tráviť spoločný čas s knihou. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Kniha je priateľ človeka!“ Aby sa v knihách deti nikdy nestratili, na pamiatku si zhotovili knižnú záložku. Veríme, že ich návšteva v knižnici nebola posledná a že čítanie kníh im otvorí všetky tajomstvá, naučí ich nové veci a že im prinesie nových kamarátov prostredníctvom zaujímavých príbehov.

    • TESTOVANIE 9 -2016
     • TESTOVANIE 9 -2016

      3. 4. 2016

      Dňa 6. apríla 2016 (streda) sa uskutoční na našej škole  testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl  pod názvom Testovanie 9 - 2016. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Náhradný termín Testovania 9 - 2016 bude 19. apríla 2016 (utorok).

      Viac informácii o Testovaní 9 - 2016 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      16. 3. 2018

      V pondelok 12.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V prvej kategórii sa v prednese prózy na 1.mieste umiestnila Ella Anna Kozinková z 3.A, na 2.mieste Nela Hrušková zo 4.A a na 3.mieste Zuzana Škvareninová. Dievčatám srdečne blahoželáme a Elle držíme palce v okresnom kole.

    • Minifutbalový turnaj žiakov o Putovný pohár ZŠ Partizánska
     • Minifutbalový turnaj žiakov o Putovný pohár ZŠ Partizánska

      3. 4. 2016

      Dňa 26.3.2016 sa na ihriskách s umelou trávou v areáli ZŠ Partizánska uskutočnil 8. ročník minifutbalového turnaja O putovný pohár ZŠ Parizánska. Turnaj slávnostne otvorili riaditeľ ZŠ Partizánska 6, PhDr. Ján Lobotka, tajomník FK Spartak Bánovce nad Bebravou Mgr. Milan Kráľ a vedúci odboru školstva Mgr. Michal Uhrín.
      Turnaja sa zúčastnilo 5 žiackych futbalových družstiev a odohral sa spravodlivým systémom, každý s každým. Zápasy poskytli pekný futbal a za pochvalu stojí aj slušné správanie všetkých chlapcov, čo už dnes nie je samozrejmosť. Poradie po odohratí všetkých 10 zápasov bolo nasledovné: 1. Sokol Biskupice, 2. Baník Haláčovce, 3. Spartak Bánovce ml.ž., 4. ZŠ Partizánska, ktorú reprezentovali šiestaci a siedmaci a 5. miesto obsadili Zlatníky.
      Najlepším hráčom turnaja sa stal Patrik Sluka navštevujúci futbalovú triedu na ZŠ Partizánska a najlepším brankárom Dominik Božik z Haláčoviec, taktiež navštevujúci futbalovú triedu na ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou. Poháre a diplomy najlepším družstvám a jednotlivcom odovzdali riaditeľ ZŠ Partizánska Ján Lobotka a Marek Igaz, bývalý žiak školy a prvý prvoligový hráč z liahne futbalových tried.
      ZŠ na Partizánskej ulici v Bánovciach n. B. je v regióne známa svojou orientáciou na výchovu futbalistov a športovkýň a aj budúci školský rok ponúka možnosť žiakom a žiačkam navštevovať športovú prípravu už od 3. ročníka ZŠ.

      Rodičia, funkcionári ale aj tréneri šikovných futbalistov a športovkýň sa môžu o tejto možnosti informovať na nasledovných telefónnych číslach: Ing. Marek Hruška 0903239418, Mgr. Martin Slovák 0908737869, riaditeľstvo ZŠ 038/7603425.

      Na záver chceme poďakovať za spoluprácu FK Spartak Bánovce n. B. a mestu Bánovce n. B. za pomoc pri finančnom zabezpečení turnaja.

    • Tradície Veľkej noci na hodinách anglického jazyka
     • Tradície Veľkej noci na hodinách anglického jazyka

      3. 4. 2016

      Veľká noc je tradičným sviatkom vo svete. Každý štát tieto sviatky prežíva inak. U nás je tradíciou maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov z prútia, viazanie stužiek šibačom, ktorí chodia polievať dievčatá. Tieto zvyky  sme si pripomenuli na hodinách slovenského jazyka, čítania a výtvarnej výchovy. Ale v Anglicku by sme tieto zvyky nenašli. V Anglicku je najväčšou tradíciou usporiadať hon na vajíčka. Aj  naši malí žiačikovia na hodine anglického jazyka  si vyskúšali  túto  tradíciu Veľkej noci –hľadanie vajíčok. Najprv sme sa v triede porozprávali o zvykoch vo Veľkej Británii, deti si vymaľovali veľkonočné vajíčka a potom hurá na školský dvor. Deti behali, hľadali a tešili sa z každého čokoládového vajíčka. Tí najšikovnejší našli aj viac čokoládových maškŕt. Každý  dostal sladkú odmenou za usilovné  pátranie.

     • ZŠ Partizánska víťazom okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ

      2. 3. 2018

      Dňa 27.2.2018 sa na základnej škole J.A.Komenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl. V základnej skupine sa naše žiačky stretli so žiačkami zo ZŠ Školská, nad ktorými zvíťazili v pomere 18:7 a zabezpečili si tak postup do okresného kola. Aj v ňom sa našim žiačkam darilo. Víťazstvom nad žiačkami zo ZŠ J.A.Komenského v pomere 20:11 si vybojovali postup do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 15.3.2018 v Nitrianskom Rudne. Žiačkam držíme palce, gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Školu reprezentovali: Chiara Aujeská, Tamara Šubová, Vera Štrbavá, Karin Krížová, Martina Zemešová,  Katarína Bérešová, Karolína Jakubová, Ema Majáková, Hana Páleníková, Martina Igazová, Lenka Beňačková, Natália Kopčanová.

    • Obvodné kolo Chemickej olympiády
     • Obvodné kolo Chemickej olympiády

      4. 4. 2016

      Dňa 10.3.2016 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo Chemickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov z 10 škôl nášho okresu, vrátane osemročného gymnázia. Našu školu vynikajúco reprezentovali žiačky 9.C triedy s nasledovným umiestnením:

      1. miesto - Zuzana Kvaková
      3. miesto - Veronika Petrušová
      5. miesto - Tereza Vlčková

      Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme im palce v krajskom kole.

     • Ocenenie od odbornej poroty pre Filipa Černa

      1. 3. 2018

      Detský čin roka je celoslovenský projekt, do ktorého sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy.  Veď škola nie je len miestom, kde deti získavajú vedomosti, v škole sa učia aj ľudskosti. Deti svojimi dobrými skutkami  dokazujú, že sa od nich často môžeme učiť aj my, dospelí. Náš žiak Filip Černo zo 4.A  získal za svoj príspevok v kategórii Dobrý nápad Ocenenie za nomináciu od odbornej poroty. Srdečne blahoželáme! Nech je konanie dobra inšpiráciou pre nás všetkých.

     • Ella Anna Kozinková 2. vicemajsterkou kraja!

      28. 2. 2018

      Dňa 27.2.2018 sa v Trenčíne konalo krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Zúčastnili sa jej víťazi okresných kôl z celého kraja. Naša žiačka Ella Anna Kozinková z 3.A si v silnej konkurencii vybojovala svojím krásnym prednesom 3.miesto. Za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy a okresu Elle srdečne ďakujeme a blahoželáme!

     • Príroda plná vedomostí

      19. 2. 2018

      Dňa 5.2.2018 organizovalo CVČ v Bánovciach nad Bebravou súťaž pre žiakov 4. ročníka pod názvom "Príroda plná vedomostí". Súťaže zameranej na poznatky o vesmíre, rastinnej a živočíšnej ríši sa zúčastnili aj naši žiaci a v konkurencii dvanástich súťažných družstiev dosiahli výborné výsledky. Víťazmi sa stala a celkové 1.miesto získala dvojica Nela Hrušková, Gregor Baško, ďalšia dvojica Anna Chocholatá, Tamara Čaracká si vybojovala 3.miesto a Tomáš Čižlák s Michaelou Oravcovou 4.miesto. Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

      16. 2. 2018

      CVČ v Bánovciach nad Bebravou bolo dňa 15.2.2018 dejiskom okresného kola Dejepisnej olympiády. Spomedzi účastníkov našej školy sa najlepšie darilo Adele Bežovej zo 6.A, ktorá si vo svojej kategórii F vybojovala 3.miesto a rovnako Markovi Sochorovi z 8.B, ktorý sa v kategórii D takisto umiestnil na 3.mieste. Ďalšími úspešnými riešiteľmi DO boli Šárka Kolderová zo 6.B a Sára Grežďová z 9.A. Všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu ďakujeme a srdečne blahoželáme.

     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      15. 2. 2018

      Deň 14. február 2018 bol pre našu školu výnimočný a úspešný. V Dubnici nad Váhom prebehlo Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde žiačka 7.A triedy Ema Korbelová obsadila krásne 3.miesto. Sme radi, že sa naši žiaci dokážu presadiť aj v jazykových súťažiach a využiť svoje jazykové schopnosti a zručnosti. Všetci Emke srdečne gratulujeme a držíme palce do ďalších rokov.

     • Okresné kolo Biologickej olympiády - kategória C

      15. 2. 2018

      Dňa 8.2.2018 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo v Biologickej olympiáde pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Našu školu reprezentovali žiačky 9.B Alexandra Káčerová a Petra Hlaváčová. Viac sa darilo Saške Káčerovej, ktorá sa so ziskom 42 bodov stala úspešnou riešiteľkou a obsadila pekné 3.miesto. Peťa obsadila 11.miesto. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Saške gratulujeme ku krásnemu umiestneniu.

     • Rekonštrukcia prechodovej chodby ku telocvični

      9. 2. 2018

      Pamätáte si našu starú prechodovú chodbu, ktorá spájala hlavnú budovu školy s telocvičňou? Áno? Tak na ňu rýchlo zabudnite. My sme sa s ňou radi rozlúčili a už pár dní sa tešíme z novej, zrekonštruovanej. Fakt nám tá stará vôbec nechýba, aj tak v nej bolo zima a zatekalo do nej. Už sa tešíme, ako sem vytiahneme pingpongové stoly, fit lopty, či gymnastický pás. Na jar a v lete bude slúžiť na prezúvanie, aby sme si pieskom z multifunkčných ihrísk nezničili našu novú telocvičňu. Fakt je krásna... keď nás navštívite, ukážeme Vám ju :)

     • Školské kolo Chemickej olympiády

      9. 2. 2018

      Dňa 7.2.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov 9. ročníka s nasledovným umiestnením:
      1.miesto - Vladimíra Bitarovská (9.B)
      2.miesto - Monika Kubeláková (9.B)
      3.miesto - Alžbeta Jakalová (9.A)
      Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme im palce pri reprezentácii v okresnom kole, ktoré sa bude konať 23.3.2018.
       

     • 7 titulov pre ZŠ Partizánska

      9. 2. 2018

      Autorská literárna súťaž „JESENSKÝ“ otvára dvere literárnej tvorbe detí a mládeže v meste, kde pôsobil slovenský literát a dramatik Janko Jesenský. V roku 2017 sa uskutočnil v poradí 24. ročník, čo svedčí o neustálom záujme detí a mládeže o literárnu tvorbu. Mladí autori majú jedinečnú možnosť skonfrontovať svoje diela s ostatnými autormi. Odborná porota, ktorá práce hodnotí, usmerňuje tieto deti a mládež v ďalšej tvorbe, poskytuje im rady pri písaní, čím sa skvalitňuje ďalšia tvorba mladých nádejných autorov. 

      Z našich žiakov získali titul Mladý Jesenský títo žiaci:

      Lenka Gízlová 1.A
      Jakub Reis 2.B
      Nela Urbánková, 3.A
      Patrik Urbánek 4.A
      Peter Kováčik 4.C
      Tamara Kasalová 7.C
      Lenka Magová 7.A

      Všetkým úspešným autorom gratulujeme!

     • Volejbal žiačok a žiakov ZŠ

      9. 2. 2018

      Dňa 5.2.2018 sa na ZŠ Partizánska uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ. Po súbojoch v základných kolách sa na okres prebojovali žiačky zo ZŠ Partizánska, ZŠ Gorazdova a ZŠ Školská. Hralo sa systémom každý s každým. Najlepšie sa darilo našim žiačkam, ktoré zdolali ZŠ Školská a ZŠ Gorazdova 2:0. Výhrou si vybojovali postup do regionálneho kola. To sa konalo 7.2.2018 v Žabokrekoch nad Nitrou.  Po výhre nad žiačkami z domácej školy 2:1 sa postavili proti žiačkam z Prievidze. Tým však, aj napriek obetavej hre nakoniec podľahli 0:2 a umiestnili sa na krásnom 2.mieste.
      Základná škola Komenského bola dejiskom okresného kola vo volejbale žiakov ZŠ, ktoré sa konalo tiež 5.2.2018. Tu sa zo základných kôl prebojovali žiaci ZŠ Partizánska, ZŠ Komenského, ZŠ Zlatníky a ZŠ Gorazdova. V semifinále naši žiaci podľahli ZŠ Komenského 0:2. V boji o 3.miesto sa stretli zo žiakmi ZŠ Gorazdova. Tu boli naši žiaci úspešnejší a víťazstvom 2:0 sa umiestnili na 3.mieste.

      Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme dievčátám E. Slovákovej (7.A), A. Lobotkovej, N. Mášikovej, N. Divékyovej, S. Jašovej, T. Mokryšovej z 9.A, A. Káčerovej, L. Pavlíkovej, S. Kobulnickej, V. Bučkovej z 9.B. a chlapcom S. Jakubovi, M. Káčerovi z 8.B, Ľ. Baškovi, L. Rumlerovi, D. Milanovi, M. Bartekovi z 9.A, S. Škultétymu a P. Slukovi z 9.B.

     • Karnevalový deň v ZŠ Partizánska

      8. 2. 2018

      Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole ZŠ Partizánska sa karneval stal krásnou tradíciou. V tomto roku sa uskutočnil dňa 2. februára 2018 a premenil našu školu na jednu veľkú rozprávku. Medzi maskami nechýbali princezné, šašovia, rytieri, čarodejnice, rôzne zvieratká a samozrejme, ako sa na športovú školu patrí, veľa masiek bolo i v športovom prevedení. Karneval začal o 8.30 hod. v telocvični, program karnevalu bol pestrý, žiaci sa zabávali a tancovali. O dobrú náladu sa staral náš obľúbený DJ – pán učiteľ Majo.Tanec a zábavu v telocvični vystriedali rôzne súťaže, v ktorých si žiaci prvého stupňa skvelo zasúťažili. Malú sladkú odmenu si napokon odniesli všetci zúčastnení. Ďakujeme všetkým „krásavcom“ a „kráskam“ a tešíme sa na ďalší ročník.

     • Krajské kolo Technickej olympiády

      5. 2. 2018

      Dňa 1.2.2018 sa náš žiak Lukáš Síleš, žiak 6.A triedy ako víťaz okresného kola zúčastnil krajského kola Technickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Po absolvovaní teoretickej časti formou testu, preukázal svoje zručnosti a schopnosti  pri tvorbe výrobku v rámci praktickej časti.
      Hoci Lukáš celkovo nezvíťazil, stal sa však úspešným riešiteľom, čo sa už na kraji veľmi cení. Touto cestou mu gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!
      Ďakujeme tiež pani zástupkyni Mgr. M. Uhrínovej a Ing. M.Rurákovi, ktorí ho pripravovali na súťaž.

     • Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz 2018 - SKI Opalisko - Závažná Poruba

      3. 2. 2018

      V dňoch od 28.1.2018 - 1.2.2018 sa žiaci 7.-9.ročníka ZŠ Partizánska zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku SKI Opalisko – Závažná Poruba. Celkovo sa akcie zúčastnilo 35 žiakov, ktorých sprevádzali 3 lyžiarski inštruktori – pedagógovia, jeden pedagogický dozor a zdravotník. Lyžiarsky kurz prebiehal od nedele do štvrtka, kedy boli deti rozdelené, tak ako v predchádzajúcom kurze, do troch výkonnostných lyžiarskych skupín. Žiaci sa učili a zdokonaľovali v základných lyžiarskych technikách a zručnostiach. Môžeme konštatovať, že výsledky lyžiarskeho výcviku splnili naše očakávania, nakoľko všetky zúčastnené deti zvládli štandardy požadované v učebných osnovách. Vo večerných hodinách sa deti venovali aj teoretickej časti výučby, kde sa naučili dôležité veci o lyžiarskej výstroji, lyžiarskej technike, histórii lyžovania a v priamom prenose sledovali „Svetový pohár“ v paralelnom slalome žien a mužov v Štokholme, kde si naša lyžiarka, Petra Vlhová, vybojovala 3. miesto. V rámci oddychového odpoludnia žiaci navštívili rodný dom Milana Rúfusa, kde sa bližšie oboznámili so životom a tvorbou spisovateľa. Lyžiarsky výcvik ukončili vo štvrtok (1.2.2018) príchodom k ZŠ Partizánska. Sme radi, že záujem o lyžovanie u detí našej školy pretrváva a už teraz sa tešíme na ďalšie výcvik, ktoré plánujeme v budúcom školskom roku.
      Poďakovanie patrí pedagógom a zdravotníkovi za skvele odvedenú prácu a zúčastneným žiakom za ich vzorné správanie sa počas celého kurzu a vynaloženú snahu na lyžiarskych svahoch.

     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

      1. 2. 2018

      Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenskej povesti. Tento rok sa konal už 25.ročník. V okresnom kole dňa 31.1. v CVČ našu školu veľmi úspešne reprezentovali 3 žiačky.

      V 1.kategórii Ella Anna Kozinková z 3.A, ktorá obsadila 1.miesto,

       v 2.kategórii Nelka Hrušková zo 4.A , ktorá sa umiestnila na 3.mieste.

      Tretiu kategóriu zastupovala Karolína Geletová zo 6.A bez umiestnenia.

      Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a umiestneným blahoželáme! Elle budeme držať palce v krajskom kole.

    • Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

      31. 1. 2018

      Školské kolo Biblickej olympiády sa uskutočnilo 26. januára 2018. Predmetom tohtoročného kola bola kniha z Nového zákona – Evanjelium podľa Mareka. Školského kola sa zúčastnili výhercovia triednych kôl, ktoré prebiehali v decembri 2017. Písomného testu sa zúčastnilo 26 žiakov druhého stupňa.

      Do okresného (dekanátneho) kola sa prebojovali títo žiaci:

      1.miesto: Damián Dravecký – 7.A
      2.miesto: Terézia Dzuríková – 8. A
      3.miesto: Andrej Dzurík – 5. A

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      26. 1. 2018

      Dňa 16. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali žiačky Vladimíra Bitarovská (9.B) a Ema Korbelová (7.A). V kategórii B sa Vladimíra umiestnila na 5.mieste, Ema v kategórii A obsadila 1.miesto a vybojovala si tak postup do krajského kola. Obdivom dievčatám blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Emke držíme palce 14. februára 2018 v krajskom kole.

     • Prehľad úspechov v športových súťažiach v I. polroku 2017/2018

      25. 1. 2018

      Cezpoľný beh
      Dievčatá:
      okresné kolo - 1.miesto v súťaži družstiev (1. miesto - Sofia Anna Škerdová, 4.miesto - Tatiana Varhaníková, 6.miesto - Káčerová Alexandra), krajské kolo - 6. miesto v súťaži družstiev
      Chlapci:
      okresné kolo - 4.miesto v súťaži družstiev (2.miesto - Nicolas Laššo, 10.miesto - Samuel Škultéty, 11.miesto - Patrik Sluka)

      Florbal
      Dievčatá: okresné kolo - 2.miesto
      Chlapci: okresné kolo - 1.miesto, regionálne kolo - 2.miesto 

      Bedminton
      Dievčatá: okresné kolo - 1.miesto, regionálne kolo - 2.miesto
      Chlapci: okresné kolo - 1.miesto, regionálne kolo - 2.miesto

      Vybíjaná 1. stupeň
      Dievčatá: okresné kolo - 2.miesto

      Stolný tenis
      Dievčatá: okresné kolo - 1. miesto, regionálne kolo - 1. miesto, krajské kolo - 2.miesto

      Šach
      Dievčatá: okresné kolo - 3.miesto - Anna Chocholatá
      Chlapci: okresné kolo - 1.miesto - Martin Minárik, 2.miesto - Tomáš Žarnovský, 3.miesto - Stanislav Švancara

      Futsal
      Chlapci: okresné kolo - 1.miesto (postup do krajského kola v marci 2018)

      Všetkým športovkyniam a športovcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školu a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

     • Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz 2018 - Jasenská dolina

      24. 1. 2018

      V dňoch od 14. - 19. januára 2018 sa žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ Partizánska zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu, ktorý sa konal pod taktovkou predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy. Lyžiarsky výcvik bol organizovaný a prebiehal v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina (Belá - Dulice pri Martine). Celkovo sa akcie zúčastnilo 33 žiakov našej školy, ktorých sprevádzali 3 lyžiarski inštruktori – pedagógovia, jeden pedagogický dozor a zdravotník.
      Lyžiarsky kurz prebiehal od nedele do piatka, kedy boli deti rozdelené do troch výkonnostných lyžiarskych skupín. Žiaci sa učili a zdokonaľovali v základných lyžiarskych technikách a zručnostiach. Môžeme konštatovať, že výsledky lyžiarskeho výcviku splnili naše očakávania, nakoľko všetky zúčastnené deti zvládli štandardy požadované v učebných osnovách. Vo večerných hodinách sa deti venovali aj teoretickej časti výučby, kde sa naučili dôležité veci o lyžiarskej výstroji, lyžiarskej technike, ale i histórii lyžovania.
      Lyžiarsky výcvik sme ukončili v piatok (19.01.2018) príchodom k ZŠ Partizánska, kde si deti vyzdvihli rodičia. Sme radi, že záujem o lyžovanie u detí našej školy pretrváva a už teraz sa tešíme na ďalší výcvik, ktorý budeme organizovať  dňoch 28.1. - 1.2.2018 v lyžiarskom stredisku Závažná Poruba a lyžiarske výcviky, ktoré plánujeme v budúcom školskom roku.
      Touto cestou sa chceme poďakovať pedagógom a zdravotníkovi za skvele odvedenú prácu a zúčastneným žiakom za ich vzorné správanie sa počas celého kurzu a vynaloženú snahu na lyžiarskych svahoch.

     • Hry so snehom v ŠKD

      24. 1. 2018

      Druhý januárový týždeň sa deti konečne dočkali vytúženého snehu. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD, sa počas záujmovej činnosti celý týždeň s nadšením zabávali so snehom, stavali snehuliakov a rôzne stavby zo snehu. Príjemnú atmosféru dopĺňalo husté sneženie. Deti môžu byť právom hrdé na svoje diela. Veríme, že nám počasie dopraje ešte veľa možností ako si užiť zimné radovánky.

     • Rodičovské združenie pre 9. ročník

      19. 1. 2018

      Milí rodičia, milí žiaci 9. ročníka, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie pre deviate ročníky so zástupcami stredných škôl, ktoré sa uskutoční dňa 23. januára (utorok) 2018 o 15.00 hod. v jedálni Základnej školy, Partizánska 6.

      Tešíme sa na Vašu návštevu.

     • Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

      21. 12. 2017

      Milé deti, milí žiaci, milí učitelia, kolegovia!

      Opäť k nám prichádza ten dlhoočakávaný čas, na ktorý sme sa tak veľmi tešili - čas Vianoc, pohody, lásky a pokory. Prajme si, aby sme ich všetci spoločne prežili v pokoji, radosti, aby sa nám splnili všetky tajné sny a v novom roku aby sme sa plní nových plánov a očakávaní stretli na chodbách našej školy.

      Merry Christmas & Happy New Year!

      P.S.: NEZADUBNITE: Vidíme sa opäť v pondelok 8.januára 2018!

     • Školské kolo Pytagoriády

      21. 12. 2017

      V dňoch 13. a 14.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, do ktorej sa zapojili žiaci 3. - 8. ročníka (spolu 123 žiakov). Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Marek Bulák (3.A), Lucas Brida (4.C), Samuel Jašo (5.B), Karolína Jakubová (6.A), Vera Štrbavá (7.A) a Marko Sochora (8.B).
      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcim do okresného kola (spolu 46 žiakov) prajeme ďalšie úspechy v tejto súťaži.

     • Vianočná besiedka detí so ŠVVP

      19. 12. 2017

      Znovu prichádzajú Vianoce so svojim tajomným čarom. V stredu 20.12.2017 zavládla v našej knižnici vianočná atmosféra. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (naše „domčekové“ deti) pod vedením špeciálnych pedagógov pre svojich najbližších pripravili krásne vianočné vinše a piesne, ktoré odvážne a s radosťou predviedli pri ozdobenom stromčeku. Nejednému dospelému vyhŕkli od dojatia slzičky. Deti obdarovali svojich rodičov malým darčekom, zabavili sa pri vianočnom kvíze. Príjemnú atmosféru dopĺňala vôňa koláčikov, ktoré priniesli rodičia. Rodičia so svojimi deťmi prežili pekné predvianočné chvíle, posedeli pri čajíku a z tvárí im vyžarovala radosť, lebo aj oni môžu byť právom hrdí na svoje nádherné deti.

     • Exkurzia na Mestskom úrade

      19. 12. 2017

      Dňa 13.12.2017 sa žiaci 3.ročníka zo ZŠ Partizánska vybrali na exkurziu na MsÚ v Bánovciach n.B. Keďže na vlastivede sa zaoberajú problematikou miest a obcí, spoznávajú naše mesto, jeho symboly, významné miesta a osobnosti, chceli si rozšíriť vedomosti o fungovaní miestnej samosprávy tým najlepším zážitkovým spôsobom. Pri vchode MsÚ  deti privítal pán primátor Marián Chovanec a uviedol ich do svojej novozrekonštruovanej kancelárie. Tu  deťom porozprával o histórii mesta, o jeho symboloch  i o jeho aktuálnom fungovaní  a ochotne odpovedal na ich zvedavé otázky.  Deti potešili aj darčeky v podobe pier a sladkostí. Potom deti previedol po jednotlivých kanceláriách a zoznámil ich s prácou pani prednostky a pána zástupcu primátora. Zdôraznil, akú  dôležitú prácu robia pre mesto a pre jeho občanov. Návšteva mala dobrú odozvu u detí a priniesla im nové poznatky.  

    • Oznam vedúcej ŠJ
     • Oznam vedúcej ŠJ

      14. 12. 2017

      Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že od 19.12.2017 do 22.12.2017 nie je možné odhlasovanie zo stravy (na december) z dôvodu koncoročnej uzávierky.

      Za pochopenie ďakujeme!

     • Sviatok sv. Mikuláša

      15. 12. 2017

      Tak ako každý rok, 5.12.2017 k nám prišiel náš obľúbený sv. Mikuláš. Neprišiel sám, ale jeho pomocníci čerti a anjeli potešili najmä tie najmenšie deti. Priniesli celej škole darček v podobe kultúrneho vystúpenia. Všetky deti mali možnosť zúčastniť sa tohto programu, ktoré pripravilo tanečné štúdio Dancando z nášho mesta. Bol to krásny kultúrny zážitok nielen pre deti, ale i dospelých. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí toto predstavenie pripravovali... Veríme, že o rok nám niečo tak pekné a umelecky hodnotné opäť sv. Mikuláš prinesie.

     • Druháci na exkurzii v HaZZ Bánovce nad Bebravou

      11. 12. 2017

      Dňa 12.decembra 2017 druháci zo ZŠ Partizánska navštívili našich hasičov a záchranárov v hasičskej stanici. Hasiči poskytli žiakom odborný výklad o záchranárskej technike, o hasičskom vybavení a porozprávali im o rôznych situáciách zo záchranných akcií. Exkurziu im spestrili ukážkou hasičského umenia - rýchleho nástupu k zásahovým vozidlám po tyči. Žiaci si mohli vyskúšať zásahový hasičský oblek, prilbu, prúdnicu, záchranárske zdravotné pomôcky. Hasiči deťom na záver vysunuli neuveriteľne dlhý zásahový rebrík na hasičskom vozidle. Žiaci boli nadšení a mnohí z nich odhodlaní stať sa hasičmi. Chceli by sme veľmi pekne poďakovať všetkým hasičom za ich prácu. Špeciálne hasičom zo zmeny A: Petrovi Mišincovi, Jurajovi Fodorovi a Petrovi Verešovi za ich milý prístup k žiakom.

    • ZRPŠ
     • ZRPŠ

      28. 11. 2017

      Riaditeľstvo ZŠ Partizánska pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na ZRPŠ formou konzultácií, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2017 (štvrtok) od 14:00 hod. Bližšie informácie získate od triednych učiteľov.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Majstrovstvá kraja v stolnom tenise žiačok ZŠ

      24. 11. 2017

      Po víťazstve v okresnom kole sa dňa 14.11.2017 uskutočnilo vo Veľkých Uherciach regionálne kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ. Naše žiačky po víťazstve 4:1 so ZŠ Chynorany a 4:1 so ZŠ Valašská Belá obsadili 1.miestopostúpili do krajského kola.
      Krajské kolo sa uskutočnilo 28.11.2017 a naše žiačky po prehre 4:3 so ZŠ Nemšová a víťazstve 4:1 so ZŠ Bolešov obsadili pekné 2.miesto a stali sa vicemajsterkami Trenčianskeho kraja.
      Školu reprezentovali Hanka Kasalová (9.A), Saška Káčerová (9.B), Martina Igazová (6.B) a Lenka Beňačková z (5.B). Žiačkám gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • English week

      24. 11. 2017

      Predposledný novembrový týždeň patril na našej škole anglickému jazyku. Od pondelka 20.11. do piatka 24.11. u nás prebiehal English Week. Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka sa počas celého týždňa zdokonaľovali v konverzácii v anglickom jazyku a rozširovali si slovnú zásobu. Každý deň čakalo účastníkov kurzu 5 hodín plných aktivít, hier a konverzačných cvičení. Napriek stredajšiemu riaditeľskému voľnu sa žiaci zapísaní na tento kurz s nadšením ponáhľali do školy. Pozitívne reakcie a nadšenie sme nepočúvali len od samotných žiakov, ale aj od ich rodičov. O atraktivite týchto kurzov určite hovorí aj fakt, že oproti minulému roku sa počet záujemcov zdvojnásobil. Spolu s lektorkou Jessicou z USA sme teda hostili aj Niela z Veľkej Británie. Žiaci sa vďaka tomu mohli zoznámiť s dvoma najrozšírenejšími formami anglického jazyka -  s britskou a americkou angličtinou.
      Obom lektorom srdečne ďakujeme a dúfame, že žiaci si z kurzov odniesli veľa nových vedomostí a hlavne chuť sa o rok znovu stretnúť a pokračovať v približovaní sa anglickému jazyku.

     • "Radšej loptu, nie drogy!"

      21. 11. 2017

      Dňa 16.11.2017 sa uskutočnil na našej škole turnaj vo vybíjanej žiačok 4.ročníka realizovaný v rámci projektu „Škola žije športom“ - prevencia protidrogovej závislosti. Turnaja sa zúčastnili žiačky Ácsová, Bežová, Dmitrijev, Dolinská, Hanková, Hrušková, Kukulová, Láslopová, Magová, Stepien, Ščešňáková, Rumlerová, Zitová, Vršková, Chocholatá, Kolderová, Murínová. Po vyrovnaných vzájomných súbojoch dvoch družstiev napokon vyhralo družstvo pod vedením Veroniky Vrškovej. Všetky žiačky boli za svoje výkony ocenené diplomom a obe družstvá pohárom. Všetkým dievčatám k ich výkonom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich  veľkého záujmu o šport a pohyb.

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      13. 11. 2017

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách v znení Vyhlášky MŠVVaŠ č. 518/2010 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška č. 231/2009 Z. z. bude

      22. novembra 2017 (streda) vyučovanie v ZŠ Partizánska pre ročníky 6., 7. a 8. zrušené.

      Žiakom 6., 7. a 8. ročníka bude poskytnuté riaditeľské voľno podľa § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dôvodom na jeho udelenie je Testovanie 5 - 2017, ktoré súvisí s organizačným a personálnym zabezpečením.

      Vyučovanie pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v blokoch.

      Za pochopenie ďakujeme.

     • Kúzelná fyzika

      12. 11. 2017

      Kúzelná fyzika -  to je názov zábavno – vzdelávacej aktivity, s ktorou k nám prišiel pán Mgr. Michal Figura. Cieľom  tejto aktivity bolo vzbudiť u žiakov záujem o fyzikálne deje okolo nás a vnímať fyziku na každom kroku. Počas dvoch dní - 7.11. - 8.11.2017 si žiaci 1. a 2. stupňa vypočuli zaujímavú prednášku p. Figuru, ktorý im priblížil fyziku trochu inak – a to pomocou zaujímavých experimentov. Jednotlivé experimenty vyberal tak, aby zaujal všetkých divákov. Tí najmenší pozorovali pokusy so zatajeným dychom a otvorenými ústami, híkali a neverili, že to všetko nie sú čary, tí starší už pri nich rozmýšľali a hľadali fyzikálnu podstatu. Zároveň prišli na to, že fyzika nie je len o vzorcoch a nekonečných výpočtoch, že fyzika je vlastne zábava a že je všade okolo nás – len treba chodiť s „otvorenými očami“ :) Po prednáške mali žiaci možnosť predvedené experimenty vyskúšať – napr. poskladať si vlastnú dúhu, zahrať sa s magnetickým vláčikom, vytvoriť si „železného ježka“, ovládať gyroskop, presvedčiť sa o vodivosti ľudského tela a mnoho iného.
      Ďakujeme!

     • Týždeň vedy a techniky v ZŠ Partizánska

      12. 11. 2017

      Slovensko ako členská krajina Európskej únie sa od roku 2004 každoročne zapája do „Európskeho týždňa vedy a techniky“, ktorého vyhlasovateľom na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento rok sa Slovensko k tomuto týždňu pripojilo v dňoch 6. až 13. novembra. V rôznych mestách republiky sa v tento týždeň uskutočnilo množstvo podujatí, prezentácií, seminárov a súťaží, ktoré organizujú rôzne inštitúcie, výskumné ústavy a školy.
      Do tohto projektu sa zapája každoročne aj ZŠ Partizánska. Využitím rôznych foriem práce a zaujímavých aktivít sme sa snažili naplniť tohtoročné motto TVaT „Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“. Ďalším cieľom bolo poukázať na význam vedy a techniky v živote, ako aj zvýšiť záujem žiakov o štúdium vedecko – technických disciplín. Učitelia predmetov, ktoré úzko súvisia s vedou a technikou, pripravili pre žiakov školy bohatý program. Prácami na projektoch, riešením úloh, výtvarným spracovaním témy, ako aj názornosťou, či zážitkovým učením sa podarilo vytvoriť týždeň plný tvorivosti, hravosti, ale aj nápadov a fantázie.
      Celotýždňovými aktivitami sme do tohto projektu zapojili všetkých žiakov školy a to aj na hodinách, ktoré priamo s vedou a technikou nesúvisia – napr. na výtvarnej výchove žiaci spracovávali tému „Ako recyklujem“. Na hodinách chémie si tvorbou projektov na tému „Chemické látky a zmesi z kuchyne“ utvrdili naučené poznatky o látkach a zmesiach a prepojili ich s využitím v kuchyni. Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili exkurzie do zábavno-vzdelávacieho centra AURELIUM v Bratislave, kde zažili vedu naživo. Prostredníctvom zážitkov a experimentov sa mohli presvedčiť o tom, že veda je súčasťou nášho každodenného života a je zábavná a neskutočne zaujímavá. Expozícia centra v sebe spájala školu, múzeum aj zábavný park. Prelínala sa tu zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Žiaci tu objavili veľa nového a zároveň si aj obohatili už získané vedomosti. V priestoroch učebne fyziky a chémie bola inštalovaná výstava „Minerály a horniny“, počas ktorej mohli žiaci vidieť vzorky minerálov a hornín, oboznámiť sa s ich stavbou a pozorovať ich štruktúru. Zároveň sa pri výklade dozvedeli, ako niektoré z minerálov a hornín vznikli, odkiaľ pochádzajú, či aké majú využitie v bežnom živote. Tiež sme sa zapojili do informatickej súťaže iBOBOR, v ktorej žiaci riešili úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia, algoritmizáciu a systematickosť pri riešení problémov. Paralelne prebiehalo na škole aj školské kolo Technickej olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách v teoretickej – kde využili naučené poznatky a praktickej časti – v tej zasa žiaci ukázali svoju zručnosť pri zhotovovaní dekoračného predmetu. Víťazi oboch kategórií si vybojovali postup do okresného kola.
      Hlavnou akciou celého týždňa však bola Kúzelná fyzika, s ktorou k nám prišiel pán Mgr. Michal Figura. Cieľom tejto zábavno – vzdelávacej aktivity bolo vzbudiť u žiakov záujem o fyzikálne deje okolo nás a vnímať fyziku na každom kroku. Počas dvoch dní si žiaci 1. a 2. stupňa vypočuli zaujímavú prednášku p. Figuru, ktorý im priblížil fyziku trochu inak – a to pomocou zaujímavých experimentov. Jednotlivé experimenty vyberal tak, aby zaujal všetkých divákov. Tí najmenší pozorovali pokusy so zatajeným dychom a otvorenými ústami, híkali a neverili, že to všetko nie sú čary, tí starší už pri nich rozmýšľali a hľadali fyzikálnu podstatu. Zároveň prišli na to, že fyzika nie je len o vzorcoch a nekonečných výpočtoch, že fyzika je vlastne zábava a že je všade okolo nás – len treba chodiť s „otvorenými očami“ J Po prednáške mali žiaci možnosť predvedené experimenty vyskúšať – napr. poskladať si vlastnú dúhu, zahrať sa s magnetickým vláčikom, vytvoriť si „železného ježka“, ovládať gyroskop, presvedčiť sa o vodivosti ľudského tela a mnoho iného.
      Príprava tohto projektu si vyžadovala dôsledné rozpracovanie spolu s personálnym obsadením a výberom vhodných aktivít tak, aby sme žiakov zaujali. Poďakovanie a obdiv patrí všetkým učiteľom, ktorí svojou prácou prispeli k vydarenému priebehu „Týždňa vedy a techniky“ na škole a obohatili všetkých zúčastnených o nové skúsenosti a poznatky z oblasti vedy a techniky. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie aj vedeniu školy, ktoré nám vyšlo pri organizácii a realizácii projektu v ústrety. Veríme, že aj takouto formou sme prispeli k spopularizovaniu vedecko-technických predmetov, ktoré sa u žiakov tradične netešia veľkej obľube.

     • Exkurzia v zážitkovom centre vedy AURELIUM

      9. 11. 2017

      Chcete zažiť vedu naživo? Stačí navštíviť zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave. Naši šiestaci sa o tom presvedčili v piatok 10.11.2017. Prostredníctvom zážitkov a experimentov zistili, že veda je súčasťou nášho každodenného života a je zábavná a neskutočne zaujímavá. Expozícia centra v sebe spája školu, múzeum aj zábavný park. Prelína sa tu zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Aj takto sa snažíme popularizovať vedu a motivovať žiakov k štúdiu vedeckých disciplín.

     • Školské kolo Technickej olympiády

      9. 11. 2017

      Dňa 6.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 8.-9.ročníka a kategóriu B žiaci z 5.-7.ročníka. Technická olympiáda pozostávala z teoretickej časti – testu a z praktickej časti - Tvorba výrobku s vianočným motívom z prírodného materiálu.

      V kategórii A sa víťazmi stali Michal Ondrejka a Tomáš Hrčka z 9.B triedy. Táto dvojica si zabezpečila postup do okresného kola. V kategória B zvíťazil Lukáš Síleš zo 6.A triedy a tiež si vybojoval postup do okresného kola. Gratulujeme!

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola Technickej olympiády a účastníkom okresného kola držíme palce.

     • Halloween 2017

      7. 11. 2017

      Dňa 27. októbra sa naša škola premenila na strašidelné miesto. Konala sa na nej totiž Halloween-ska party. Jedáleň školy sa zmenila na nepoznanie a vyzdobená všakovakými tematickými ozdobami čakala na príchod žiakov. Všetko sa začalo približne o 17-tej hodine, kedy sa na školu začali schádzať všelijaké príšery, bosorky či iné monštrá. Žiaci si dali na výbere kostýmov skutočne záležať, a tak sme aj my, učiteľky, mali problém niektorých z nich spoznať. Po príchode a slávnostnom otvorení bolo pre žiakov pripravených množstvo rôznych aktivít. Na uvoľnenie atmosféry sa začalo s diskotékou, počas ktorej boli vybrané najlepšie masky, na žiakov ďalej čakali rôzne súťaže a tvorivé dielne. Na sklonku večera sa jedáleň zmenila na filmovú sálu a žiaci si tak mohli užiť premietanie filmu, samozrejme s halloweenskou tematikou. No a “zlatým klincom” večera bola tzv. ulička hrôzy. Na tomto mieste by sme chceli poďakovať práve našim deviatakom, ktorí sa skutočne oduševnene zhostili svojich úloh a spravili zo seba strašidlá rôzneho druhu.
      Okrem zábavy mal však Halloweensky večer aj edukatívny charakter. Práve prostredníctvom takejto formy sme sa žiakom snažili priblížiť kultúrne špecifiká anglicky hovoriacich krajín, pričom práve Halloween je typickým anglickým sviatkom, ktorý sa slávi jednak vo Veľkej Británii či v USA. Našou snahou bolo docieliť to, aby žiaci vnímali práve ten fakt, že učenie cudzieho jazyka nie je len o gramatike a slovíčkach, ale zahŕňa aj oboznámenie sa s jeho charakteristikami a najmä so zvykmi v krajinách, ktoré týmto jazykom hovoria.
      Na záver by sme ešte chceli vyjadriť vďaku nielen spomínaným deviatakom, ale aj všetkým rodičom, ktorí nám venovali rôzne ceny do súťaží prípadne sa postarali o tom, aby sme všetci nehladovali.
      Ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúcoročnú Halloween party.

    • Dopravné dni 2017
     • Dopravné dni 2017

      25. 10. 2017

      Dni ako každé iné, no u nás v škole boli predsa niečím výnimočné. V dňoch od 11.10. až 13.10. sa v našej škole konali Dopravné dni pre deti z materských škôl z nášho mesta a okolitých obcí. Počas týchto dní sa u nás vystriedalo celkovo 260 detí. Pre predškolákov bolo pripravených niekoľko stanovíšť, ktoré bolo potrebné zdolať. Na dopravnom ihrisku si precvičili jazdu na bicykloch a kolobežkách. Počas besedy s policajtmi si deti zopakovali dopravné značky a pravidlá cestnej premávky. V telocvični si mohli vyskúšať, ako poskytnúť prvú pomoc. Vyskúšali si jazdu s fúrikom, autá na diaľkové ovládanie, hádzanie lietadielok do diaľky a vyrábanie semaforov. Na záver deti dostali vodičské preukazy a sladkú odmenu. Veríme, že deti prežili dni plné zábavy a odniesli si od nás veľa dobrých skúsenosti, ktoré využijú neskôr v bežnom živote.

    • Exkurzia pre štvrtákov v Trenčíne
     • Exkurzia pre štvrtákov v Trenčíne

      25. 10. 2017

      V piatok 20.10. sa štvrtáci s pani učiteľkami vybrali na exkurziu do Trenčína. V galérií Bazovského bola zvláštna výstava moderného umenia. Obyčajné veci sa stali umeleckým dielom. Po výstave pracovali v ateliéri, kde vytvorili zaujímavé práce. Na Trenčianskom hrade ich zaujali vystavené historické predmety v kasárňach a prezreli si aj studňu, o ktorej si čítali v škole. Veľkým zážitkom bola návšteva VÚC a beseda s predstaviteľmi o ich práci. Na exkurzii sa im veľmi páčilo.

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

      25. 10. 2017

      Dňa 23.10.2017 sa na našej škole pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej konalo „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Danou témou bol „Deň M. R. Štefánika“. Vyučujúci sa spolu s deťmi veľmi dobre zhostili úlohy. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa. Pozerali si prezentácie, pracovali s textom, snažili sa nakresliť podobizeň M. R. Štefánika, robili plagáty, záložky i lietadlá. Verím, že i touto formou sa deti mohli niečo nové naučiť o takej významnej osobnosti nášho národa. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim i žiakom, ktorí sa aktívne do súťaže zapojili.

    • Tvorivé dielne s deťmi z MŠ 9. mája
     • Tvorivé dielne s deťmi z MŠ 9. mája

      23. 10. 2017

      Dňa 18. októbra, sa žiaci 1.C triedy zúčastnili tvorivých dielní v MŠ 9. mája. V materskej škole, v triede predškolákov, nás privítali veľmi milé pani učiteľky s deťmi.  Žiaci 1.C mali za úlohu vytvoriť jesennú dekoráciu z okrasnej tekvičky. Pani učiteľky mali pre nás všetko krásne  pripravené, stačila iba chuť do práce a prváci sa mohli realizovať. Predškoláci im asistovali a spríjemňovali chvíle pri dekorovaní. Po dokončení, predškoláci našim žiakom zaspievali, zarecitovali piesne a básne, ktoré sa naučili. Báseň o starých rodičoch nám pripomenula, že október je mesiacom úcty k starším. Na záver sme si pochutnali na výbornom jabĺčkovom koláči a čajíku.
      Ďakujeme MŠ za príjemne prežité dopoludnie.