Navigácia

Partneri

Zo života školy

Piatok 18. 4. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 18.4.2014)
Denisa Fojtíková (VII.A)
Filip Šišmiš (VII.C)
Zajtra (Sobota 19.4.2014)
Samuel Botka (V.C)
Michaela Bronišová (VII.B)
Matúš Kajan (VII.B)
Pozajtra (Nedeľa 20.4.2014)
Vratko Pristaš (VI.A)
Marcel Španko (IV.A)

Novinky

 • Športové úspechy našich žiačok

  V mesiaci marec žiačky ZŠ Partizánska úspešne reprezentovali našu školu v okresných aj v regionálnych kolách rôznych športových súťaží:

  1. miesto - okresné kolo vo florbale (staršie žiačky)

  2. miesto - okresné kolo vo florbale (mladšie žiačky)

 • Tretiaci v Uhrovci

  Naši tretiaci sa vybrali 1.4.2014 na exkurziu do neďalekého Uhrovca. Cieľom exkurzie bolo prehĺbenie a upevnenie vlastivedného učiva zážitkovou formou. Prežili naozaj krásny deň naplnený novými poznatkami a zážitkami. V rámci spoznávania dejín slovenského národa si doplnili svoje školské vedomosti o vzniku spisovnej slovenčiny a hlavne o jej zakladateľovi Ľudovítovi Štúrovi v jeho rodnom dome. O minulosti a historických predmetoch nášho regiónu sa dozvedeli v Uhrovskom múzeu. Žiaci získali praktické a neoceniteľné poznatky z vlastivedy a zároveň z prírodovedy. Prešli sa po náučnom chodníku v okolí základnej školy a videli ukážky rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v našom okolí.  Spoznali dedinku Uhrovec, ktorá je významným miestom nášho regiónu.

 • Slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice

  Stalo sa už dobrou tradíciou, že o tomto čase sa naši prváci stávajú čitateľmi školskej knižnice.
  Dňa 25. marca si prváci slávnostne prevzali svoje čitateľské preukazy a boli pasovaní za platných čitateľov školskej knižnice. Čakalo ich aj  prekvapenie v podobe divadelného predstavenia, ktoré si pre nich pripravili žiaci 2.A triedy. 
  Naši prváci si potom prezreli knihy v knižnici a vypožičali si svoju prvú knižku.

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 1. apríla 2014 sa v Trenčíne uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii "C" s tematickým zameraním na 1. a 2. svetovú vojnu našu školu reprezentoval Martin Káčer z 9.B, ktorý sa stal jej úspešným riešiteľom.  

 • Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

  Vo štvrtok 27. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V troch kategóriách sa súťaže zúčastnilo celkom 55 žiakov s nasledovným umiestnením:

  1.kategória (1. - 3. ročník)
  poézia:  
  1. miesto: Vera Štrbavá (3.A)
                  2. miesto: Dávid Jakubík (3.C)
                  3. miesto: Alex Rešetka (1.A), Miroslav Kubulák (1.A)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria