Navigácia

 • ĎAKUJEME!

 • Aktualizácia údajov

  28. 4. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Mladý záchranár CO

  Mladý záchranár je súťaž civilnej obrany. Okresné kolo sa konalo 26.5.2016. Našu školu reprezentovali žiaci Molnárová, Chromeková, Šobáň zo 6.B a Hudec zo 6.A.
  Preukázali svoje vedomosti v skúšobných testoch a praktické zručnosti v oblasti dopravnej výchovy, poskytovania prvej pomoci, hasenia požiarov, civilnej ochrany, orientácie a pohybu v prírode a v streľbe. Dlhú a náročnú trať so siedmimi disciplínami zvládli za 31,04 minút s počtom bodov 542. Za tento výkon získali 3.miesto spomedzi desiatich súťažiacich družstiev. Patrí im pochvala za aktívnu prípravu a poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • 26. 4. 2016

  Do galérie Deň Zeme 2016 boli pridané fotografie.

 • 25. 4. 2016

  Do galérie Výstup na Baske - 23.4.2016 boli pridané fotografie.

 • OZNAM - Zrekonštruované nádvorie v ZŠ Partizánska

  Ak ste si už zvykli na zničené školské nádvorie v našej škole, na dopukaný asfalt, na diery, rozdrobený betón, na kúsky kamenia a štrku... OZNAMUJEME VÁM, že s týmto nádvorím sme sa už s radosťou rozlúčili. Dnes sa už naháňame na novej vybetónovanej ploche s protišmykovou úpravou, kde bude v najbližších týždňoch vybudované nové dopravné ihrisko na ploche cca 750 m². Toto bude súčasťou športovo-hrovej a oddychovej zóny, ktorá ešte zatraktívni, že vraj, najkrajší školský areál v Bánovciach a ktorej súčasťou bude nielen dopravné ihrisko a outdoorová telocvičňa (tieto sú takmer dokončené), ale aj učebňa v prírode, prírodné ihriská na detské hry, či náučný chodník po školskom lesíku s lavičkami a tak... :)

  ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám pomáhajú pri realizácii našich plánov... osobitne pánom Dušanovi Jankovičovi, Petrovi Jakalovi a Vladimírovi Vrankovi, ako i Mestu Bánovce nad Bebravou.

 • 12. 4. 2016

  Do galérie Recyklovaná móda boli pridané fotografie.

 • Recyklovaná móda

  Je nás mnoho, ktorým nie je ľahostajné, v akom stave zanecháme planétu svojim deťom. Návštevníkov módnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 19.4.2016 v ŠJ,  chceme presvedčiť, že aj zdanlivo nepotrebné veci sa dajú prebrať opäť k životu zapojením fantázie a šikovných tvorivých rúk.

  Organizátori módnej prehliadky sú ekologicky zameraní.

  „Projektom chceme prispieť k tomu, aby sme ani v oblasti módy zbytočne neplytvali“ - povedali štvrtáci.

 • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 20-tykrát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku - tentokrát 15. apríla 2016 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Každý rok na Deň narcisov zaplavia ulice miest a obcí žlté kvietky. „Narcismi“#SomNarcis sme v tento deň my všetci, ktorí si nájdeme chvíľku a spojíme sa v boji proti rakovine. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že nás za to budú obdivovať, ale preto, že podporujeme tých, ktorí každý deň zvádzajú boj s ťažkou chorobou.

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu...

 • Výborné výsledky v Okresnom kole Matematickej olympiády

  Dňa 5.4.2016 sa v ZŠ Duklianska konalo Okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8,, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy Natália Malíková (6.A), Michal Kačer (6.B), Nikolas Mikulka (7.B), Alexandra Káčerová (7.C), Helena Oravcová (7.C) a Peter Segeš (8.B).

  Žiaci sa v silnej konkurencii nestratili a obsadili nasledovné umiestnenia:
  Kategória Z8

  1. miesto - Peter Segeš

  Kategória Z7
  2. miesto
  - Alexandra Káčerová
  3. miesto - Nikolas Mikulka

  Kategória Z6
  7. miesto - Natália Malíková - úspešná riešiteľka

  Všetkým srdečne k úspechu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 • 8. 4. 2016

  Do galérie Matematický klokan boli pridané fotografie.

 • 8. 4. 2016

  Do galérie Návšteva hasičov boli pridané fotografie.

 • Na návšteve u hasičov

  Dňa 17.3.2016 sme my, žiaci 3. ročníka ZŠ Partizánska za doprovodu svojich pani učiteliek, navštívili  bánovských  hasičov.
  Ujovia hasiči nás čakali v uniformách a pekne nás privítali. Poukazovali nám všetko, čo patrí k ich práci. Ukázali nám, aké nástroje a náradie používajú, akú majú výstroj a ako sa spúšťajú na tyči. Jeden zo žiakov si obliekol aj hasičskú uniformu, prilbu, rukavice, dýchací prístroj. Veru, mal čo robiť, aby to uniesol .  Pozorovali sme hadice rôznej šírky, hasičský čln na záchranu topiaceho , prezreli sme si autá zvnútra. Porozprávali nám o veselých no i smutných zážitkoch.
  Návšteva u hasičov zanechala u nás veľký dojem. Stretnutie s nimi bolo pre všetkých  poučné. Zážitkovým učením sme spoznali dôležitú prácu hasičov, nebezpečenstvo ohňa a ochranu pred požiarom. Ujovia hasiči sa s nami rozlúčili zvukmi sirény a blikajúcimi svetlami. Ďakujeme im za príjemne strávené dopoludnie a želáme im, aby sa s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami stretávali čo najmenej.

 • Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna

  Riaditeľstvo ZŠ Partizánska 6 oznamuje, 
  že dňa 6.4.2016 (streda) je pre 5. až 8. ročník vyučovanie v ZŠ Partizánska Z R U Š E N É.
  Žiakom bude poskytnuté riaditeľské voľno, ktoré je udelené z organizačných dôvodov (Testovanie 9).

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Svetový deň vody v ZŠ Partizánska

  Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi." 
  Leonardo da Vinci

  Každoročne si naša škola dňa 22. marca pri príležitosti Svetového dňa vody pripomína rôznymi aktivitami a zážitkovým učením dôležitosť vody pre nás a prírodu a jej vyčerpateľný zdroj. Na 1. a aj 2. stupni boli pre žiakov v týždni od 21.3. - 23.3.2016 pripravené zaujímavé úlohy, keď na hodinách informatickej výchovy a informatiky vytvárali prezentácie o vode, na matematike riešili úlohy zamerané na environmentálnu výchovu - spotrebu a šetrenie vody v domácnostiach, výtvarne spracovávali témy týkajúce sa vody a jej šetrenia, na chémii sa zahrali na výskumníkov, keď pracovali s malými výskumnými laboratóriami vody a zisťovali chemické zloženie pitnej vody. Hodiny boli obohatené aj o ochutnávku vybraných minerálnych vôd. Žiaci piateho a siedmeho ročníka sa zúčastnili na Námestí Ľ. Štúra prezentácie o vode, kde si so záujmom pozreli ako sa robí vodovodná prípojka a prezreli si rôzne stroje a pojazdnú cisternu na pitnú vodu. 
  Voda ako životodarná tekutina má nielen pre človeka nesmierny význam. Bez vody si život človeka nevieme predstaviť. A preto by sa mal neustále klásť veľký doraz na jej prirodzenú ochranu a obnovu pre budúce generácie.

 • Naši žiaci opäť "zahviezdili" v súťaži "Čo vieš o hviezdach"

  Dňa 21.3.2016 sa v Hvezdárni Partizánske uskutočnilo regionálne kolo astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach". Našim žiakom sa už po tretíkrát mimoriadne darilo a obsadili všetky postupové miesta v obidvoch kategóriách nasledovne:

  I. kategória:
  1. miesto: Michal Káčer, 6.B
  2. miesto: Sofia Škerdová, 5.B
  3. miesto: Marko Sochora, 6.B


  II. kategória:
  1. miesto: Alžbeta Jakalová, 7.A
  2. miesto: Veronika Petrušová, 9.C
  3. miesto: Ľubomír Baško, 7.A

  Všetci žiaci postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční opäť v Partizánskom dňa 25.4.2016. Držíme im palce!

 • TESTOVANIE 9 -2016

  Dňa 6. apríla 2016 (streda) sa uskutoční na našej škole  testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl  pod názvom Testovanie 9 - 2016. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

  Náhradný termín Testovania 9 - 2016 bude 19. apríla 2016 (utorok).

  Viac informácii o Testovaní 9 - 2016 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

 • Minifutbalový turnaj žiakov o Putovný pohár ZŠ Partizánska

  Dňa 26.3.2016 sa na ihriskách s umelou trávou v areáli ZŠ Partizánska uskutočnil 8. ročník minifutbalového turnaja O putovný pohár ZŠ Parizánska. Turnaj slávnostne otvorili riaditeľ ZŠ Partizánska 6, PhDr. Ján Lobotka, tajomník FK Spartak Bánovce nad Bebravou Mgr. Milan Kráľ a vedúci odboru školstva Mgr. Michal Uhrín.
  Turnaja sa zúčastnilo 5 žiackych futbalových družstiev a odohral sa spravodlivým systémom, každý s každým. Zápasy poskytli pekný futbal a za pochvalu stojí aj slušné správanie všetkých chlapcov, čo už dnes nie je samozrejmosť. Poradie po odohratí všetkých 10 zápasov bolo nasledovné: 1. Sokol Biskupice, 2. Baník Haláčovce, 3. Spartak Bánovce ml.ž., 4. ZŠ Partizánska, ktorú reprezentovali šiestaci a siedmaci a 5. miesto obsadili Zlatníky.
  Najlepším hráčom turnaja sa stal Patrik Sluka navštevujúci futbalovú triedu na ZŠ Partizánska a najlepším brankárom Dominik Božik z Haláčoviec, taktiež navštevujúci futbalovú triedu na ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou. Poháre a diplomy najlepším družstvám a jednotlivcom odovzdali riaditeľ ZŠ Partizánska Ján Lobotka a Marek Igaz, bývalý žiak školy a prvý prvoligový hráč z liahne futbalových tried.
  ZŠ na Partizánskej ulici v Bánovciach n. B. je v regióne známa svojou orientáciou na výchovu futbalistov a športovkýň a aj budúci školský rok ponúka možnosť žiakom a žiačkam navštevovať športovú prípravu už od 3. ročníka ZŠ.

  Rodičia, funkcionári ale aj tréneri šikovných futbalistov a športovkýň sa môžu o tejto možnosti informovať na nasledovných telefónnych číslach: Ing. Marek Hruška 0903239418, Mgr. Martin Slovák 0908737869, riaditeľstvo ZŠ 038/7603425.

  Na záver chceme poďakovať za spoluprácu FK Spartak Bánovce n. B. a mestu Bánovce n. B. za pomoc pri finančnom zabezpečení turnaja.

 • Veľkonočné prázdniny

  Oznamujeme, že od 24. marca 2016 (štvrtok) do 29. marca 2016 (utorok) je vyučovanie prerušené z dôvodu Veľkonočných prázdnin.

  Do školy opäť nastúpime v stredu 30. marca 2016.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria