Navigácia

 • Testovanie 5

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách v znení Vyhlášky MŠVVaŠ č. 518/2010 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška č. 231/2009 Z. z. bude

  25. novembra 2015 vyučovanie v ZŠ Partizánska zrušené.

  Žiakom 6. – 9. ročníka bude poskytnuté riaditeľské voľno podľa § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Druháci a štvrtáci v Trenčíne

  Druháci a štvrtáci našej školy boli 20. a 24.11.2015 v Trenčíne. Urobili si zaujímavé dopoludnie. Navštívili Trenčianske múzeum, kde spoznali kúsok slovenskej histórie. Kultúrnym zážitkom bola hra na historickom piane. 
  V galérii A. Bazovského nechýbala prehliadka sôch vyrobených z rôznych materiálov no a samozrejme tvorivá dielňa, kde žiaci ukázali svoju tvorivosť a naučili sa zasa novú výtvarnú techniku.

 • 23. 11. 2015

  Do galérie Hodina dejepisu naživo boli pridané fotografie.

 • 20. 11. 2015

  Do galérie Týždeň vedy a techniky boli pridané fotografie.

 • 20. 11. 2015

  Do galérie Atlantis Levice boli pridané fotografie.

 • 16. 11. 2015

  Do galérie Výstup na Suchý vrch - 8.11.2015 boli pridané fotografie.

 • 1. miesto v okrese v stolnom tenise

  Dňa 3. 11. 2015 sa na ZŠ Duklianska uskutočnilo okresné finále v stolnom tenise žiačok ZŠ. Naše dievčatá po výhrach 4:1 so ZŠ Duklianska, 4:2 so ZŠ Slatina, 4:1 so ZŠ Zlatníky a 4:2 so ZŠ Komenského obsadili 1.miesto a stali sa majsterkami okresu. Zároveň postúpili do regionálneho kola kde 11. 11. 2015obsadili 3.miesto za ZŠ Veľké Uherce a ZŠ Sama Chalupku Prievidza.

  Školu reprezentovali Martina Ledajová z VIII.A, Petra Omiláková z VIII.C, Vanesa Chrenková z VIII.C a Hanka Kasalová zo VII.A. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Ovocno-zeleninový deň pre deti so zdravotným znevýhodnením

  Aj deti zo zdravotným znevýhodnením na našej škole, ktoré sú vzdelávané integrovanou formou sa zapojili do projektového vyučovania  v rámci týždňa „ Týždeň zdravej výživy“.

  Naša cesta za zdravím sa začala spoznávaním ovocia a zeleniny. Na Vecnom učení sme spoznávali ovocie a zeleninu všetkými zmyslami. Určovali sme jeho farbu, vzhľad i chuť. V triede sme si zhotovili výstavku ovocia a zeleniny a na pracovnom vyučovaní sme si vyrobili pekné figúrky zo zeleniny a ovocia. Veľa sme sa naučili o zdravej výžive a prečo je zdravá výživa taká dôležitá pre naše zdravie.  

  Vyvrcholením nášho zdravého týždňa bola „ Ovocno-zeleninová party“ ktorej sa zúčastnili aj naši rodičia. A tak sme v tento deň od rána krájali, strúhali a pripravovali ovocno-zeleninové šaláty a misy, aby sme si spolu s našimi rodičmi mohli zdravo pomaškrtiť na našej party.

  Šaláty lákali farebnosťou a netradičnými kombináciami chutí. Pôsobili nielen na chuťové poháriky, ale lahodili aj oku. A veruže ochutnali všetci, chutilo aj naším rodičom a presvedčili sa o tom, aký sme skvelí a výborní kuchári. A, že sa nám naša ovocno-zeleninová party vydarila  môžete sa presvedčiť  aj Vy vo fotogalérii.   

  Za spolupráci pri organizovaní tohto projektového dňa ďakujem rodičom detí a asistentke učiteľa S. Krškovej.   

 • 9. 11. 2015

  Do galérie Hrabanie lístia boli pridané fotografie.

 • Zober loptu, nie drogy

  Dňa 3.11.2015 sa uskutočnil na našej škole florbalový turnaj v rámci projektu “Zober loptu, nie drogy“. Turnaja sa zúčastnili žiačky siedmeho ročníka. Hralo sa systémom každý s každým. Po vzájomných súbojoch boli výsledky nasledovné:

  1.miesto: MNSK 7b.
  2.miesto: Slovakia 4b.
  3.miesto: Dŕŕŕsné 3b, Boston 3b.

  Všetky žiačky boli za svoje výkony ocenené a víťazné družstvo si odnieslo cenný pohár. Všetkým dievčatám k ich výkonom srdečne gratulujeme a chceme poďakovať za ich veľký záujem o šport a pohyb.  

 • Ovocno-zeleninová párty

  28. októbra sa v 2.B stretli tri generácie: deti, rodičia, starí rodičia. Deti najskôr ukázali bohaté vedomosti o ovocí a zelenine svojim príbuzným. Na chvíľu sa vo svojich maskách premenili na jabĺčko, hrušku, hrozno, jahody, slivky, ale i mrkvu, petržlen či reďkovku. Dokonca prišla aj mandarínka Darinka, citrón a banán. Všetci spolu potom pripravili úžasné dobroty. Ich šikovné ruky urobili fantastické ovocné tortičky, mrkvičkový šalát, tvarohovú aj špenátovú pomazánku so zeleninou. Chlapci a ich oteckovia sa nedali zahanbiť a pridali ešte šalát z exotického ovocia. Tak si ho nazvali. Na ochutnávke nechýbala jablková šťava, sušené ovocie a rôzne druhy orechov.

  Mňam, mňam všetko boli výborné!!!

  Ďakujeme všetkým príbuzným, že si našli čas a strávili s nami príjemné dopoludnie.

  aktivita učiteľa + spolupráca rodičov = múdre, šťastné a spokojné deti

 • 2. 11. 2015

  Do galérie Ovocno-zeleninová párty boli pridané fotografie.

 • 29. 10. 2015

  Do galérie Týždeň zdravej výživy boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2015

  Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

 • Rok Ľudovíta Štúra

  V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Výročie je mimoriadnou príležitosťou na pripomenutie si jeho pozoruhodného života a diela. Vzhľadom na význam osobnosti Ľudovíta Štúra a jeho neoceniteľný prínos sa aj naša škola rozhodla uskutočniť projekt  k výročiu jeho narodenia.

  Pýtate sa, ako na to? Je to jednoduché, stačí si vybrať v rámci ponúkaných predmetov príslušnú tému, vytvoriť zaujímavú prácu a odovzdať ju do 21.októbra 2015 učiteľovi daného vyučovacieho predmetu.

  Do projektu  sú zapojené tieto predmety:

  1. výtvarná výchova, v rámci ktorej môžete zhotoviť darček k narodeninám Ľ. Štúra, napr. model rodného domu, knihu, pero, kyticu, portrét, skladačku s fotografiami a textom a pod.
  2. informatika, na ktorej vytvoríte zaujímavú prezentáciu o tejto osobnosti
  3. dejepis, kde budete zhotovovať rodokmeň Ľ. Štúra v zaujímavej podobe, napr. ako priestorový útvar
  4. geografia, na ktorej sa pokúsite vytvoriť mapu s legendou a popisom miest spojených so životom Štúra
  5. slovenský jazyk, v rámci ktorého môžete napísať vymyslený príbeh o Ľ. Štúrovi, ďakovný list, báseň venovanú Adelke Ostrolúckej v mene Ľ. Štúra a pod.
  6. a napokon anglický a nemecký jazyk, na ktorých sa pokúsite vypracovať projekt o Štúrovi, ktorým priblížiš svojmu anglicky hovoriacemu kamarátovi zakladateľa spisovnej slovenčiny

  Hodnotiť žiacke práce budú učitelia jednotlivých vyučovacích predmetov, ktorí pošlú Vaše práce do semifinále. V poslednej fáze vymenovaná porota vyberie 40 najlepších prác, ktoré budú odprezentované počas prezentačného dňa. Autori víťazných prác sa zúčastnia dvojdňového výletu, počas ktorého sa zastavíme na miestach, kde Ľudovít Štúr žil a pôsobil.

  Želáme veľa tvorivých nápadov a šťastia pri práci.

 • Deň jablka

  V rámci aktivít Týždňa zdravej výživy zorganizovali pani učiteľky Bobušová a Kršková za pomoci kolegýň zo Školského klubu detí stretnutie žiakov I. stupňa ZŠ s pesničkami a jabĺčkom v Školskej jedálni. Najskôr si žiaci spoločne na tabuľu rozdelili zdravé a nezdravé potraviny, ktoré poznajú a konzumujú (z nezdravých potravín najviac u detí dominovali šunkové chipsy a zo zdravých potravín asi ovocie a z ovocia hrušky a hrozno). Školská jedáleň sa otriasala v základoch, keď všetci žiaci zaspievali pesničku Jabĺčko od speváčky Kristíny, ďalšou piesňou bola ľudovka Červené jabĺčko a Bambuľkine piesne. Náš maskot – papierové jabĺčko rozdalo všetkým najskôr kúsok jabĺčka na ochutnávku a nakoniec všetci dostali celé jabĺčko, s jablkovým cukríkom a v rámci aktivít v ŠKD dostali koštovku jablkovej šťavy.

 • Správy o projekte "Medveď" od žiakov 4.A

  Projektový týždeň „Medveď hnedý“ - Bežová Adelka
  Žiaci Základnej školy Partizánska mali štvrtok 15.10 2015 deň s názvom: Deň medveďa. Deti sa učili nové veci a fakty o medveďovi . Žiaci zo 4.A triedy si pripravili prezentácie o medveďovi, kde nezabudli pripomenúť čím sa živí, kde sa vyskytuje a ako sa my máme správať keď ho stretneme. Všetci žiaci školy mohli do školskej knižnice priniesť plyšových medveďov malých, starých či nových, z ktorých sa potom urobila výstavka. Deň na to, deti zo škôlky prišli do školy a prešli si všetky aktivity ako školáci, film o medveďovi, prezentácie, aktivity na chodbe.   

  Správa o projekte medveď - Šárka Kolderová
  Dňa 15.10.2015 v ZŠ Partizánska sa deti 1.stupňa zúčastnili rôznych aktivít a hier na chodbe. Prezentovali sa aj prezentácie o medveďovi hnedom, pozerali aj DVD, ako sa správať, keď stretneme medveďa. Deti, ktoré mali doma plyšových medveďov, si mohli doniesť  a  z vyzbieraných medveďov bola výstava. Boli tam aktivity: Chodníček kde si deti zaviazali oči a išli po chodníčku a cítili po čom všetkom medveď chodí. Čuchová poznávačka, hmatová poznávačka, hádanie stôp, zvuková poznávačka... Mne sa z  aktivít najviac páčil chodníček. Nakoniec to deti ukončili spoločnou besedou a všetkým sa tento deň veľmi páčil.

  Dni medveďa hnedého - Adelka Schuchmannová
  Dňa 15.10.2015 sa žiaci 1. stupňa na ZŠ Partizánska zúčastnili projektu o medveďovi  hnedom. Cez hodiny robili disciplíny, ktoré sme si pre nich, my žiaci 4.A triedy, pripravili. Boli to disciplíny, napr. hmatová, sluchová či čuchová poznávačka , počúvali zvuky zvierat , chodili po lesnom chodníčku a porovnávali sa s medveďou váhou. Robili sme im prezentácie o medveďoch . Rozprávali sme im ako sa máme správať, keď uvidíme medveďa. Hrali sme hry o medveďoch a veľa sme sa naučili.
  BOLI TO ZÁBAVNÉ DNI O MEDVEĎOVI!!!   

  Medveď - Janko Múdry
  Dna 15.10. 2015 žiaci I. stupňa  na Základnej škole Partizánska uskutočnili hry o medveďovi. Bolo tam schovávanie macka, prezentácie, DVD o medveďovi a brloh medveďa. Najlepší bol asi brloh, do ktorého sme sa mohli schovať.

  Medveď - Adam Zajac
  Dňa 15.10.2015 sa na ZŠ Partizánska uskutočnil projekt o Medveďovi. Žiaci 4.A urobili prezentácie o medveďovi, ktoré boli prezentovať - hovoriť deťom po triedach. Pozerali sme DVD. Kto chcel mohol robiť interaktívne aktivity a hry na chodbe. Bola tu aj výstava plyšových medveďov.    

  Projekt Medveď - Tomáš Babuljak
  Dňa 15.10.2015 bol na škole ZŠ Partizánska 6 uskutočnený projekt  Medveď hnedý. Deti pozerali DVD, prezentáciu a na chodbe boli interaktívne hry: medvedí brloh, počúvanie zvukov, priraďovanie  názvov zvierat k stopám, chodník , po ktorom deti mohli prejsť naboso a vyskúšať si po čom medveď chodí, a vo vreckách boli prírodne plody, kôra, parohy a iné veci. Mne sa najviac páčil brloh lebo tam bol veľký plyšový maco.     

  Správa o projekte Medveď - Hanka Páleniková
  Konala sa 15.10.2015, 1stupeň, na škole  ZŠ Partizánska. Aktivity  boli viaceré: pozeranie DVD, prezentácie, výstava medveďov, a interaktívne hry. Na interaktívnych  hrách bol medvedí brloh , sluchová , hmatová a čuchová  poznávačka, priradenie  stopy zvierat k správnym zvieratám, porovnávanie  medvedej stopy k ľudskej stope  a nakoniec lesný chodník. Bol to deň plný zážitkov  a hlavné je, že sa deti zabavili.                                                                                   

  Projekt Medveď hnedý - Jakub Petreje
  Najviac sa mi na prezentácii o medveďovi hnedom páčilo, keď som ju robil s mojim kamarátom Jankom. Na chodbe ma zaujal medvedí brloh a hádanie zvieratiek z nahrávok. Uhádol som diviaka a medveďa, čo ma veľmi potešilo.

  Projekt Medveď hnedý - Daniel Siva
  Veľmi sa mi páčilo pozeranie filmu o medveďovi a obkresľovanie mojej a medvedej stopy a ich porovnávanie. Ja s Tadeášom a Hankou sme mali svoj stánok , kde sme vážili deti a porovnávali ich váhu s váhou medveďa. Ukazovali sme deťom medvedí brloh. S Tadeášom sme pripravili prezentáciu o medveďovi pre žiakov 1.A a 2.B a pre škôlkárov. Dostali sme za to veľkú pochvalu od pani učiteľky.                             

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria