Navigácia

 • Pre zdravé chrbátiky našich žiakov

  Takmer každý dospelý už vo svojom živote zažil bolesti chrbta. Sedavé zamestnanie, málo pohybu, zlé držanie tela...príčin je mnoho. U nás v ZŠ Partizánska sa usilujeme viesť deti k zdravému životnému štýlu. Menej sedenia a viac pohybu, častý pobyt vonku na čerstvom vzduchu, šport ako súčasť životného štýlu, pestrá strava v školskej jedálni a tento školský rok aj cvičenia SM systém na hodinách športovej prípravy. O čo vlastne ide? (i my sme sa pýtali, keď k nám s ponukou realizovať cvičenia SM systému prišla po prvýkrát p. MUDr. Katarína Ščešňáková - rehabilitačná lekárka). Teda slovami pani doktorky: „SM systém je súbor veľmi jednoduchých a účinných cvičení, ktoré upravujú svalové dysbalancie (nerovnováhy) tela a tým umožňujú v maximálnej možnej miere upraviť držanie tela, zotaviť vysunutú platničku v chrbtici, minimalizovať bolesť chrbta, zlepšiť stereotyp chôdze. V medicínskej praxi ide o terapeuticky účinok týchto cvičení, v školách a na športoviskách sú tieto cvičenia výbornou prevenciou pred poškodením platničiek chrbta pri športe, pred úrazmi, zlepšujú stabilitu tela pri pohybe a p.

  Po odprezentovaní problematiky vedeniu školy i učiteľom telesnej výchovy sa cvičenia stali súčasťou hodín športovej prípravy v rámci kruhového kondičného tréningu. Som veľmi rád, že môžeme v našej škole realizovať toto zdraviu prospešné cvičenie a v budúcnosti budeme hľadať model, ktorý by ešte intenzívnejšie sprístupnil cvičenia SM systému žiakom našej školy.

  PhDr. Ján Lobotka, riaditeľ školy

 • ĎAKUJEME ZA DÔVERU

  Dobrá škola otvára brány, triedy a srdcia učiteľov nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Rodičom chceme s plnou vážnosťou a vedomí si zodpovednosti sľúbiť, že ako jedinečný diamant budeme tvarovať a zušľachťovať to najvzácnejšie, čo nám s dôverou zveria. Svoje dieťa. Stred nášho profesionálneho vesmíru. Keďže cítime podporu rodičov našich žiakov, ktorí veria, že zápisom do našej školy urobili dobrý krok pre budúcnosť svojho potomka, očakávania, ktoré na nás oprávnene kladú určite naplníme!
  Riaditeľstvo ZŠ Partizánska všetkým rodičom srdečne ďakuje za prejavenú dôveru a teší sa na úspechy žiakov tak, ako sa rodičia tešili na prvé slovko svojho dieťaťa či na jeho prvé krôčky.

  Sme tu vždy pre vás...

 • Aktualizácia údajov

  3. 2. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Fašiangový karneval

  Karneval. Pod týmto slovom si predstavujeme zábavu veselicu, ktorá sa v slovenských tradíciách konala vždy na konci obdobia fašiangov. Veselili sa naši starí rodičia, ich rodičia a je peknou vlastnosťou nás Slovákov, že tradície zachovávame a sa vieme veseliť aj my. Slovenské tradície sú nášmu srdcu blízke a zachovávame ich aj my na našej škole, ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou, nevynímajúc ani karneval. Školský karneval organizujeme už tradične v deň odovzdávania polročných hodnotení, vysvedčení pre žiakov ročníkov 1. až 4. Tento školský rok to pripadlo na piatok 29. januára 2016, kedy sa zišli rôznorodé karnevalové masky od výmyslu sveta v školskej telocvični.
  Karneval sa začal spevom známej slovenskej ľudovej piesne Fašiangy Turíce za klavírneho sprievodu a následným predstavovaním masiek. Deti už netrpezlivo čakali kedy sa budú môcť konečne zabávať a tak hudba hrala a deti  tancovali celé dve hodiny. Okrem hudby sa deti  zabávali aj pri pripravených spoločenských kolektívnych hrách, pri známych choreografiách piesní. My pozorovatelia sme ocenili fantáziu a tvorivosť jednotlivých detí a samozrejme aj rodičov pri vymýšľaní karnevalových masiek – napríklad taký „šprt“, alebo „gazda Martin“ zo sitkomu Kredenc, ktorý bol naozaj ako pravý.

 • 2. 2. 2016

  Do galérie Fašiangový karneval boli pridané fotografie.

 • 2. 2. 2016

  Do galérie Tvorivý ateliér boli pridané fotografie.

 • Exkurzia štvrtákov zo ZŠ Partizánska vo hvezdárni

  Túžba spoznať tajomstvá hviezd a hlbiny vesmíru je stará ako ľudstvo samo

  Dňa 27.1. 2016 sme sa žiaci zo 4. A a B vybrali do hvezdárne v Malých Bieliciach. Pán sprievodca nám pustil film o vesmíre a porozprával nám o vesmírnych telesách. Boli sme v kopule, kde bola zima, ale bol tam veľmi veľký ďalekohľad – refraktor – ktorým sa pozorujú hviezdy. Ak je pekné počasie, je možné pozorovanie Slnka metódou projekcie. Strecha sa dala otvárať a otáčať. Dozvedeli sme sa základné informácie o Zemi , vesmíre, prečo sa strieda deň a noc, ročné obdobia. Hvezdáreň môžeme navštíviť aj večer s rodičmi, a vtedy sa dajú pozorovať aj iné planéty a hviezdy.
  Adelka Schuchmannová a Šárka Kolderová

  Všetkým sa nám páčila otáčacia kopula, v ktorej sa ukrýval hlavný šošovkový ďalekohľad. Zaujali nás aj dva filmy, ktoré nám prezradili tajomstvá vesmíru. Mali sme prednášku o vzniku Zeme a odpovedali nám na naše zvedavé otázky. Bol to deň plný zážitkov, ktorý sme si užili nielen my, ale aj pani učiteľky.
  Adelka Bežová, Hanka Páleniková, Tadeáš Trnovský, Adam Zajac

  Išli sme autobusom , cesta netrvala ani hodinu. Bola však hmla.Vo hvezdárni sme si pozreli aj modely planét, Slnka a Mesiaca. Vo vitrínach boli modely rakiet a kozmonautov.

  Dozvedeli sme sa, že sa nikdy nesmieme ďalekohľadom pozerať priamo do Slnka, poškodili by sme si zrak. Demonštrovali nám to na spálenej ceruzke.
  Andrej Jánošík, Ján Múdry

  Ďakujeme pani učiteľke Píšovej a Bulíkovej, že nám urobili takú peknú exkurziu.
  Anna Mária Kmeťová

 • Vyhodnotenie 22. ročníka súťaže v tvorivom písaní Mladý Jesenský

  25.januára 2016 mesto Bánovce nad Bebravou, Centrum voľného času a ZUŠ D. Kardoša vyhodnotili 22. ročník autorskej literárnej súťaže Jesenský 2015. Slávnostný akt sa uskutočnil v ZUŠ Dezidera Kardoša. Ako každý rok aj teraz sa do súťaže zapojili aj žiaci našej školy. Do okresného kola postúpilo trinásť prác našich žiakov. Z nich traja boli ocenení titulom Mladý Jesenský.

  V prvej kategórii to bol Jakub Kmotorka z 2.B (pripravovala ho p. uč. Hrebíčková)  a Peter Kováčik z 2.C (pripravoval ho p. uč. Krištof).

  V druhej kategórii titul Mladý Jesenský získal žiak 5.B triedy Marcus Hranica (pripravovala  p. uč. Dúcka).

  Oceneným žiakom blahoželáme a im aj všetkým zapojeným mladým autorom želáme veľa tvorivého elánu pri ďalšom písaní.

 • 29. 1. 2016

  Do galérie SM systém boli pridané fotografie.

 • Štrajk

  Oznámenie o vstupe do štrajku

  Na základe článku 37 odsek 4 Ústavy SR sa 11 pedagógov Základnej školy, Partizánska 6, 95701 Bánovce nad Bebravou rozhodlo vstúpiť do neobmedzeného štrajku, ktorý organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov. Do štrajku vstupujeme od 29.1.2016.

  Zároveň informujeme, že vyučovací proces i činnosť ŠKD na škole bude prebiehať a nenaruší chod školy.

  Dôvodom vyhlásenia štrajku je dlhodobé ignorovanie požiadaviek učiteľskej obce, odborových a profesijných organizácií v školstve na zabezpečenie primeraného financovania školstva.

  Cieľom vyhlásenia štrajku je primäť vládu SR, aby pred uplynutím svojho mandátu naplnila právo zamestnancov školstva, garantované Článkom 36 Ústavy SR, na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a na dostatočnú odmenu za vykonanú prácu, ktorá by im umožnila dôstojnú životnú úroveň.

 • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

  Dňa 27. januára sa uskutočnilo v CVČ okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.
  Zastúpenie sme mali v dvoch kategóriách a naše žiačky sa v konrukencii nestratili. Obsadili nasledovné umiestnenia:
  V 1. kategórii si krásne 2. miesto odniesla žiačka 6.B Miriam Čerňanská.
  V 2. kategórii si 1. miesto spomedzi 8 účastníkov vybojovala Vera Štrbavá (5.A) . Svojim výkonom sa prebojovala do krajského kola, ktoré sa uskutoční koncom februára.

  Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Verke držíme v krajskom kole palce! 

 • Biblická olympiáda - školské kolo

  Dňa 21. 1. 2016 prebehlo v našej škole  školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 40 žiakov 5. - 9. ročníka. Obsahovo bolo školské kolo zamerané na jednu z kníh Nového zákona –Evanjelium podľa Lukáša.

  1. miesto: Damián Dravecký (5. A)
  2. miesto: Justína Majáková (8. A)
  3. miesto: Denisa Fojtíková (9. A)

  Títo žiaci sa ako trojčlenné družstvo zúčastnia okresného (dekanátneho) kola, ktoré sa uskutoční v marci.

 • Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz 2016 - Jasenská dolina

        

  V dňoch od 10. - 15. januára 2016 sa žiaci 7.-9. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa konal pod taktovkou predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy.

  Lyžiarsky výcvik bol organizovaný a prebiehal v lyžiarskom stredisku JASENSKÁ DOLINA – KAŠOVÁ pri Martine. Celkovo sa akcie zúčastnilo 34 detí našej školy, ktorých sprevádzali 3 lyžiarsky inštruktori – pedagógovia, jeden pedagogický dozor a zdravotník.

  Lyžiarsky kurz prebiehal od nedele do piatka, kedy boli deti rozdelené do troch výkonnostných lyžiarskych skupín. Žiaci sa učili a zdokonaľovali v základných lyžiarskych technikách a zručnostiach. Môžeme konštatovať, že výsledky lyžiarskeho výcviku splnili naše očakávania,  nakoľko všetky zúčastnené deti zvládli štandardy požadované v učebných osnovách. Ako doplnok sa niektoré z detí venovali aj nácviku jazdy na snowboarde, čo bolo zaujímavou zmenou a doplnkom k jazde na lyžiach. Vo večerných hodinách sa deti venovali aj teoretickej časti výučby, kde sa naučili dôležité veci o lyžiarskej výstroji, lyžiarskej technike, ale i histórii lyžovania.

  Lyžiarsky výcvik sme ukončili v piatok (15.01.2016) príchodom k ZŠ Partizánska, kde si deti vyzdvihli rodičia. Sme radi, že záujem o lyžovanie u detí našej školy pretrváva a už teraz sa tešíme na ďalší výcvik, ktorý budeme organizovať v budúcom školskom roku.

 • ZRPŠ pre deviate ročníky

  Milí rodičia, milí žiaci 9. ročníka,
  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie pre deviate ročníky so zástupcami stredných škôl, ktoré sa uskutoční dňa

  21. januára (štvrtok) 2016 o 15.00 hod. v jedálni Základnej školy, Partizánska 6.

  Tešíme sa na Vašu návštevu.

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že

  dňa 8.1.2016 (piatok) bude vyučovanie v ZŠ Partizánska

  Z R U Š E N É.

  Žiakom bude poskytnuté riaditeľské voľno na základe odporúčania ministra školstva a podľa § 150, ods. 5, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dôvodom pre udelenie riaditeľského voľna sú prevádzkové dôvody.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Oznam k lyžiarskemu výcviku

  Oznamujeme žiakom, ktorí sú prihlásení na lyžiarsky výcvik, že zraz žiakov bude v nedeľu 10.01.2016 o 09.30 hod. v jedálni ZŠ Partizánska. Autobus bude pristavený na zastávku pri bývalom obuvníckom družstve, preto si výstroj nevykladajte z áut. Nezabudnite odovzdať pri prezentácii v jedálni kartičku poistenca (stačí kópia), potvrdenie od lekára (iba tí, čo ešte neodovzdali), podpísať potvrdenie o bezinfekčnosti (podpíše zákonný zástupca žiaka pri prezentácii).

 • Šťastné a veselé!

  Milé deti, milí žiaci, milí učitelia, kolegovia!

  Opäť k nám prichádza ten dlhoočakávaný čas, na ktorý sme sa tak veľmi tešili - čas Vianoc, pohody, lásky a pokory. Prajme si, aby sme ich všetci spoločne prežili v pokoji, radosti, aby sa nám splnili všetky tajné sny a v novom roku aby sme sa plní nových plánov a očakávaní stretli na chodbách našej školy.

  Merry Christmas & Happy New Year!

  P.S.: NEZADUBNITE: Vidíme sa opäť v pondelok 11.januára 2016!

 • Beseda s autorkou knihy MOJE SKVELÉ JEDLO

  Dňa 15.12.2015  v ZŠ Partizánska sme strávili pár hodín s Luciou Súkeníkovou v 4.A, pri vôni jej domáceho čerstvého chlebíka. Spolu sme si pripravili z jej receptov šaláty a nátierky a uvarili si vianočný punč plný ovocia. Dozvedeli sme sa ako vzniká kuchárska kniha a rozprávali sme sa o zdravých čerstvých jedlách. Prestreli sme  stoly a pochutnali sme si na pripravených nátierkach s chrumkavým čerstvým chlebíkom. Všetkým sa to veľmi páčilo. Presvedčili sme sa , že jednoduché recepty dokážeme pripraviť aj sami.

  Ďakujeme Lucke, že si našla na nás čas a mamám, ktoré nám pomáhali pri príprave v škole. Ďakujeme aj mamám ktoré napiekli doma pre nás vianočné pochúťky na ochutnávku.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria