Navigácia

 • Mladý záchranár 2015

  Mladý záchranár je súťaž civilnej obrany. Krajské kolo sa konalo 20.5.2015v lesoparku Brezina v Trenčíne. Našu školu reprezentovali žiaci 9.A triedy Martin Broniš, Peter Hrebíček, Alexandra Ráciková a Petra Miháliková z 8.B. Preukázali svoje vedomosti v skúšobných testoch a praktické zručnosti v oblasti dopravnej výchovy, poskytovania prvej pomoci, hasenia požiarov, civilnej ochrany, orientácie a pohybu v prírode a v streľbe. 1 328 m dlhú a náročnú trať so siedmimi disciplínami zvládli za 26,34 minút s počtom bodov 553.
  Za tento výkon získali 4.miesto spomedzi sedemnástich súťažiacich družstiev. Patrí im pochvala za aktívnu prípravu a poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy. 

 • 22. 5. 2015

  Do galérie DOD pre štvrtákov z Dvorca boli pridané fotografie.

 • DOD pre štvrtákov z Dvorca

  V pondelok, dňa 18.5.2015 sa na našej ZŠ konal deň otvorených dverí pre žiakov 4. ročníka ZŠ Dvorec. Hostí čakal zaujímavý program: Najskôr sa zúčastnili na vyučovaní spolu so svojimi budúcimi spolužiakmi zo 4. A, B a C. Tu si spolu zasúťažili, zahrali nielen na hudobné nástroje, zaspievali...Potom si v sprievode pani zástupkyne prezreli budovu školy a viaceré odborné učebne. Napríklad v učebni cudzích jazykov si vyskúšali ako fungujú moderné vyučovacie IKT. Po prehliadke školy si prezreli aj jej areál, multifunkčné ihriská a bežeckú dráhu s umelou trávou. Záverečná vybíjaná a odovzdávanie pamätných listov ukázali radosť a dobrý pocit z dnešného dňa, viď fotografie. Dúfame, že sa im na našej škole páčilo a stretneme sa spolu opäť v novom školskom roku 2015/2016. 

 • 22. 5. 2015

  Do galérie Plavecký výcvik - 2. ročník boli pridané fotografie.

 • Regionálne kolo vo vybíjanej dievčat

  Dňa 19.5.2015 sa na Základnej škole Školská v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo regionálne kolo vo vybíjanej dievčat. Do regionálneho kola postúpili z okresných kôl ZŠ Partizánska (Bánovce nad Bebravou), ZŠ Nitrianske Rudno (Prievidza) a ZŠ Malinovského (Partizánske). Po vzájomných súbojoch si dievčatá zo ZŠ Partizánska vybojovali krásne 2. miesto, za čo im srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Školu reprezentovali dievčatá  H. Kasalová, L. Petrejeová, S. Káčerová, S. Kobulnická, L. Pavlíková, V. Bučková, K. Ďučeková, S. Kobulnická, A. Porubská, V. Chrenková, P. Pokorná.

 • Odvážni plavci - druháci

  V ZŠ na Partizánskej ulici sa snažíme o všestranný rozvoj žiakov. Samozrejmosťou  je, že dobré vedomosti sú veľmi dôležité pre ich uplatnenie v živote. Veľký dôraz však  kladieme aj na zdravý životný štýl. Ako každý rok, aj tento rok sa žiaci 2.A a 2.B zúčastnili  plaveckého výcviku na plavárni v Bánovciach nad Bebravou. Počas niekoľkých lekcií začiatočníci zvládli základy plávania a pokročilí sa zdokonalili pod odborným vedením inštruktorov. Nám, pani učiteľkám, robí počas takýchto aktivít najväčšiu radosť pozorovať pokroky detí a vedomie, že aj takto dbáme o ich zdravý vývoj a zmysluplné  trávenie voľného času. Po záverečnom zmeraní síl v plaveckých disciplínach boli všetci žiaci ocenení diplomom.

 • Úspech na celoslovenskej súťaži v literárnej tvorbe aj pre ZŠ Partizánska

  Na ZŠ Partizánska nám vyrastá mladá poetka. Karolína Jakubová, žiačka 3.B triedy sa pravidelne zúčastňuje literárnych súťaží. V januári svojou básničkou Báseň zabodovala u poroty a získala titul „Mladý Jesenský“. Darilo sa jej aj v okresnom kole  literárnej súťaže „Európa v škole“, kde sa v 1. kategórií umiestnila na 1. Mieste s básňou O kamzíkovi. Do tretice získala v celoslovenskej súťaži DÚHA – literárna tvorba v II. kategória – ZŠ - POÉZIA  za svoju báseň Živé striebro ČESTNÉ UZNANIE. Tešíme sa z jej úspechov a prajeme jej veľa tvorivých síl do ďalších súťaží.

 • Aktualizácia údajov

  18. 5. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Okresné kolo vo vybíjanej žiačok

  Dňa 12.5.2015 sa v telocvični ZŠ Školská konalo OK vo vybíjanej žiačok základných škôl. Turnaja sa zúčastnili ZŠ Školská, ZŠ Komenského a ZŠ Partizánska, ktoré si postup vybojovali v súbojoch základných kôl. Naše žiačky porazili v základnom kole ZŠ Duklianska. V okresnom kole dievčatá zo ZŠ Partizánska po vyrovnanom súboji so ZŠ Školská a výhre nad ZŠ Komenského získali 1. miesto a budú dňa 19.5.2015 reprezentovať našu školu a okres Bánovce nad Bebravou v regionálnom kole. Dievčatám srdečne gratulujeme a držíme palce!

 • V Biologickej olympiáde E. Bernoláková tretia

  Dňa 14. mája 2015 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategória D. Medzi súťažiacimi šiestakmi a siedmakmi nášho okresu sa o pekný úspech postarala žiačka VII.B Ema Bernoláková, ktorá obsadila 3. miesto. Našu školu reprezentoval aj Matúš Kováčik taktiež zo VII.B, ktorý so ziskom 25,5 b. obsadil deviatu priečku. Obidvom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • 15. 5. 2015

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • Deň matiek

  Máj je najkrajší mesiac v roku a preto Deň matiek oslavujeme na celom svete práve v tomto mesiaci. Vždy v druhú májovú nedeľu sa zídeme pri stoloch svojich matiek, hoci sme v akomkoľvek veku, a posedíme si v rodinnom kruhu. Oslavu matiek si naše deti každoročne pripomínajú i na pôde školy Besiedkou ku Dňu matiek, kde deti svojim kytičkou z básní, piesní, tancov a hudbou vzdávajú im lásku a úctu.

  Sme veľmi radi, že i tento rok nás poctili svojou návštevou mamičky, babičky ako aj oteckovia našich detí. Veríme, že svojim programom im deti spríjemnili deň, ale aj pocítili veľkú lásku svojich detí.

 • Zdravotné hliadky mladých

  Na začiatku školského roka začal na našej škole svoju činnosť krúžok Mladý záchranár. Vytvorili sa v ňom zdravotné hliadky. Popri rôznych aktivitách ich prvoradým cieľom bolo získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Pracovali zodpovedne a usilovne. Vedeli, že ich čaká náročná súťaž. Prišiel deň „D“.

  13.mája 2015 sa konalo okresné kolo súťaže Zdravotných hliadok mladých. Hliadka 1.stupňa: Lea Molnárová, Adam Hudec, Katarína Kňaze, Natália Malíková a Damian Dravecký súťažila v štyroch disciplínach: Praktické poskytovanie prvej pomoci, Vedomosti o Červenom kríži a Červenom polmesiaci, Zdravotnícke vedomosti a Darcovstvo krvi. Hliadka získala 1. miesto a postúpila do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať 2.6. 2015 v Topoľčanoch.

  Blahoželáme im a držíme palce. Veríme, že budú úspešní.

 • Rozprávková noc v našej škole

  Noc, keď sladko spíme v našich postieľkach doma, je úplne iná, ako tá, ktorú pripravili učitelia zo ZŠ Partizánska pre svojich žiakov šiestych ročníkov - bola to Rozprávková noc.
  Našu Rozprávkovú noc sme odštartovali 7.5.2015 o 18,00 hodine. Do tejto dobrodružnej akcie sa zapojilo takmer 30 detí, ktoré prichádzali do školy v dobrej nálade a plné očakávaní, čo sa bude diať. Začiatok rozprávkovej výpravy bol spojený s podpisom a odtlačkom prsta na rozprávkovú listinu, čo žiaci zvládli s veľkým nadšením. Následne boli žiaci rozdelení do 3 skupín podľa tried a zábava sa mohla začať. Cieľom každej skupiny bolo získať za splnené úlohy  čo najviac čarovných orieškov, ktoré si však deti museli poriadne strážiť, pretože zlí škriatkovia nikdy nespia. A aká by to bola rozprávková noc, keby sa nečítali rozprávky a na konci našej náročnej cesty nás nečaká vytúžený poklad? Preto po stretnutí s pánom H. CH. Andersenom, /najväčším rozprávkarom - keby ste nevedeli/, po vedomostných aktivitách Rozprávkové bystré uško, Zakliate názvy rozprávok, Čarovné ručičky pre cisára a po športových súťažiach Zatúlané káčatko a Stratené slová z rozprávky sme sa konečne dočkali. Posledná úloha, pátranie po poklade, bola pre nás naozajstnou skúškou odvahy. Neverili by ste, aké bolo všetko strašidelné v takej tme. A samozrejme, v noci aj u nás v škole ožívajú rôzne obludy, strašidlá a duchovia, ktorí nám hľadanie sťažovali. Po napínavom prehľadaní celej školy sme sa opäť vrátili tam, kde to všetko začalo - do telocvične. Každá trieda mohla byť spokojná so svojím úlovkom. Skupina, ktorá za celú noc nazbierala najviac čarovných orieškov, získala pohár víťaza, a samozrejme aj naše uznanie za ich odvahu, šikovnosť, vytrvalosť a trpezlivosť. Náš pestrý večer zakončila diskotéka, kde deti vôbec nestrácali dych, aj keď už bola pokročilá hodina. A napriek tomu, že väčšine sa do ríše snov pobrať nechcelo, nemali na výber a museli ,,skočiť“ do spacákov. A posledné lastovičky ešte dlho štebotali, preto bolo ranné vstávanie pre mnohých spáčov naozaj kruté. Nakoniec sme to však zvládli.
  Verím, že hovorím teraz v mene všetkých detí. Spoločne sme prežili zábavný večer, ktorý bol plný smiechu a dobrej nálady. Tešíme sa už teraz, že takúto akciu si budeme môcť ešte zopakovať. A aby sme nezabudli - za to, že naša Rozprávková noc bola naozaj rozprávková, vďačíme našim rodičom, ktorí ochotne prispeli či už finančnými prostriedkami alebo mnohými sladkými a slanými dobrotami. Veľká vďaka patrí aj vedeniu školy ZŠ Partizánska, ktoré nám umožnilo stráviť spolu nezabudnuteľné chvíle. Nezabúdame ani na ostatných žiakov a žiačky, ktoré ochotne pomáhali pri prípravách pravej rozprávkovej atmosféry a v neposlednom rade pani učiteľke H. Šulovej, pánovi učiteľovi T. Neuschlovi a T.  Dlábikovi, ktorí tu s nami tiež boli a viedli nás jednou veľkou rozprávkou.

 • 14. 5. 2015

  Do galérie Noc v škole boli pridané fotografie.

 • Hodina dejepisu naživo

  Na našu školu zavítala 11. mája skupina historického šermu „Bojník.“

  Všetci sme sa zhromaždili na nádvorí a plní očakávania sme potleskom privítali aktérov našej netradičnej hodiny dejepisu a vlastivedy, ktorá bola založená na zásadách zážitkového vzdelávania.

  Ako prvé sme mali možnosť vidieť ukážky rôznych mečov, šablí a dýk t.j. vývoj sečných zbraní v baroku a v renesancii. Zaujímavé boli ukážky španielskej, talianskej a francúzskej šermiarskej školy.

  Preniesli sme sa aj na kráľovské dvory, kde nám ukázali dobové oblečenie šľachty, ale aj rôzne doplnky. Dozvedeli sme sa aj kedy a prečo začali dámy používať kabelky. Veľmi zaujímavá bola informácia o vejároch. Dámy ich nepoužívali len na ovievanie, ale aj na vyjadrenie svojich pocitoch a túžob voči mužom. Videli sme dvorenie pánov, rôzne poklony a ukážky historického barokového tanca.

  Prínosom tejto pútavej hodiny dejepisu bola interaktívnosť, žiaci boli zapájaní priamo do diania, preukázaním vlastných vedomosti, zručnosti a šikovnosti v jednotlivých činnostiach.

  Naši chlapci tak mohli vidieť rytierske idey a šermiarske umenie tak, ako sa po stáročia tradovala rytierska cnosť. Tá by mala byť súčasťou aj dnešného mladého človeka. 

 • História trochu inak

  Na našej škole sa žiaci mali možnosť zúčastniť zážitkového učenia dejepisu a histórie. Svoje šermiarske umenie prišli predviesť členovia historického šermu Bojník z Bojníc. Žiakom predviedli ukážky šermiarskych umení Španielov, Talianov a Francúzov.  Okrem šermu žiakov oboznámili aj s inými dobovými zvykmi, ako napríklad tanec, stolovanie, móda. Žiaci mali možnosť si niektoré rekvizity aj vyskúšať, ukážky sa im páčili a svoje nové vedomosti využijú na hodinách vlastivedy a histórie. 

 • Okresné kolo v speváckej súťaži Slávik Slovenska

  Dňa 6.5.2015 sa v CVČ Bánovce nad Bebravou konalo Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2015. Našu školu reprezentovali žiačky s nasledovným umiestnením:

  Natálka Petre 2.B
  Hanka Magová 4.A  - 3. miesto
  Kristínka Kršková 7.B – 3. miesto

  Dievčatám pristal nielen kroj, ale i piesne, ktoré spievali. Prajeme im pekné chvíle strávené s ľudovou hudbou a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria