Navigácia

 • Žiaci zo ZŠ Partizánska na exkurzii v Uhrovci

  Máme rok Ľudovíta Štúra. Pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia sa žiaci z 3.A a 3.B vybrali na exkurziu do rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka.
  Lektorka im porozprávala zaujímavosti zo života týchto našich významných osobností. Deti navštívili aj Uhrovské múzeum, v ktorom je rozsiahla expozícia z dejín obce Uhrovec. Dozvedeli sa, že v Uhrovci bola vychýrená paličkáreň a skláreň. Dielo jedného zo sklárov si žiaci prezreli v miestnom katolíckom kostole, kde ich sprevádzal  kňaz.
  Napriek tomu,  že pršalo, exkurzia sa vydarila. Deti sa prostredníctvom zážitkového učenia dozvedeli veľa nových informácií.

 • Gymnastický štvorboj

  Dňa 10.4.2015 sa na ZŠ Partizánskej uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji. Okresného kola sa zúčastnili ZŠ Zlatníky, ZŠ Komenského a ZŠ Partizánska. Súťažilo sa v šiestich kategóriách. Najlepšie umiestnenie dosiahli žiaci ZŠ Partizánska, ktorí vo všetkých kategóriách obsadili 1.miesta a tak budú reprezentovať našu školu a okres Bánovce nad Bebravou v regionálnom kole v Prievidzi. Srdečne im gratulujem a držíme palce.

 • Všetkovedko 2015

  Tento školský rok sa do testovania zapojilo 27 žiakov z prvého stupňa. Konkrétne žiaci  2. A, 3. A, 3.B a  4.B.

  Spomedzi druhákov boli najúspešnejší  žiaci :
  1. Griačová Kristína
  2. Pecháč  Lucas
  3. Boďová Linda

  Medzi tretiakmi sa najviac darilo:
  1. Kocúrovej Júlii
  2. Ščešňákovej Martine
  3.  Jakubovej Karolíne  

  Vo štvrtom ročníku boli najúspešnejši:
  1. Berešová Katarína
  2.  Pastva Michal
  3.  Hranica Marcus

  Tí najúspešnejší z nich dostali diplom: Titul Všetkovedko a vecné ceny-darčeky. Víťazom gratulujeme a všetkým prajeme veľa úspechov v ďalšom ročníku populárnej súťaže.  Celkové vyhodnotenie môžete nájsť na webe: vsetkovedko.sk alebo na hlavnej chodbe na nástenke-novinky.

 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Dňa 8.4.2015 sa úspešní riešitelia školského kola MO zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo na ZŠ Duklianska. Za reprezentáciu našej školy ďakujeme žiakom: Bibiána Chromeková (6.A), Alžbeta Jakalová (6.A), Benedikt Jánošík (6.B), Nikolas Mikulka (6.B), Helena Oravcová (6.C), Alexandra Káčerová (6.C), Peter Segeš (7.B), Martina Danková (8.A), Milan Babuljak (8.B), Samuel Znášik (8.B) a Zuzana Kvaková (8.B).
  Spomedzi nich sa najviac darilo Alexandre Káčerovej zo 6.C, ktorá sa vo svojej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste. Srdečne gratulujeme a ďakujeme p. uč. Stepien za prípravu.

 • Krajské kolo súťaže „Rozprávkové vretienko“

  Na našej škole máme veľmi šikovných žiakov - recitátorov, ktorí radi čítajú i prednášajú.

  V krajskom kole súťaže Rozprávkové vretienko v Trenčianskych Tepliciach náš okres vzorne reprezentovala Emka Korbelová zo 4.A, aj keď sa neumiestnila na popredných miestach. Ďakujeme Emke a držíme jej palce v ďalších súťažiach. Pani učiteľke Blahovej ďakujeme za prípravu žiačky.

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 30. marca 2015 sa v Trenčíne uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentoval Marek Kasala (9.B), za čo mu touto cestou ďakujeme.

 • Exkurzia Martin

  Dňa 1.4.2015 sa uskutočnila exkurzia do Martina, ktorej cieľom bolo zopakovanie slovenského národného obrodenia a oboznámenia sa s jeho históriou. Žiaci 8. ročníka navštívili Memorandové námestie a Maticu Slovenskú, kde pani sprievodkyňa rozprávala o vzniku Matice Slovenskej a národnom obrodení. V budove Matice Slovenskej sa nachádzali busty jej zakladateľov a ďalšie rôzne historické materiály. Po návšteve tejto budovy sa žiaci presunuli na Martinský národný cintorín, kde sú pochované známe osobnosti slovenskej histórie, napr. Jozef Miloslav Hurban, Ján Francisci, či Janko Jesenský, na hrob ktorého žiaci položili kvety. 
  Poďakovanie žiakov patrí p.uč. Adame a p.uč. Neuschlovi, ktorí túto pútavú a náučnú exkurziu zorganizovali.

 • Projektový týždeň ku Dňu vody

  V týždni od 23. marca do 27. marca sa na našej škole uskutočnil projektový týždeň ku Dňu vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca. Cieľom projektu bolo žiakom pripomenúť dôležitosť vody pre život a zážitkovou formou získať vedomosti o vode, bez ktorej niet života. Na hodinách fyziky, chémie, matematiky, informatiky a výtvarnej výchovy sa žiaci netradičnými formami práce a vyučovania oboznámili s vlastnosťami vody, spracovávali informácie o vode formou projektov, absolvovali ochutnávku rôznych druhov minerálnych vôd. riešili úlohy zamerané na spotrebu a šetrenie vody v domácnostiach, či jednoduchými pokusmi robili chemickú analýzu pitnej vody.
  Najlepšie z projektov boli ocenené malými darčekmi, žiaci dostali minerálnu vodu a sladkú odmenu.  

 • Vyhodnotenie Veľkonočnej súťaže

  Na veľkonočné sviatky sme sa všetci dôkladne pripravovali, či už upratovaním, prípravou korbáčov, alebo  maľovaním vajíčok. 

  Veľká noc je spojená s ľudovými zvykmi a tradíciami, ale nesmieme zabúdať na kresťanskú tradíciu týchto sviatkov. 17. marca 2015 bola pre žiakov našej školy vyhlásená súťaž o čokoládových zajačikov a veľkonočné pohľadnice. Na nástenke si mohli žiaci nájsť správne slová na doplnenie siedmich viet o Veľkom týždni.  Do súťaže sa zapojilo 126 žiakov. Z toho bolo až 114 žiakov, ktorí správne doplnili všetky vety. 31. marca 2015 sme so žiakmi šiesteho ročníka vylosovali nasledovných výhercov:

  1.stupeň:
  Veľkonočného zajačika vyhrali:
  1. Dominika Petrejeová, 4.C

  2.  Nikola Šipková, 4.B
  3. Veronika Bulíková, 4.C

  Výhercovia veľkonočnej pohladnice:
  1. Katarína Berešová, 4.B
  2. Alexander Kramár, 4.C
  3. Adrián Praženec, 1.C
  4. Alex Rešetka, 2.A
  5. Viliam Struhačka, 2.A

  2. stupeň:
  Veľkonočného zajačika vyhrali:
  1. Petra Hlaváčová, 6.C

  2. Alica Lobotková, 6.A
  3. Petra Bátorová, 9.B

  Výhercovia: veľkonočnej pohľadnice:
  1. Dávid Poluch, 8.A
  2. Simona Strašková, 9.C
  3. Štefan Švikruha, 7.B
  4. Bianka Kráľová, 6.C
  5. Michaela Mokryšová, 5.B

  Výhercom srdečne blahoželáme!

 • Marec - mesiac knihy a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

  Ako si mesiac knihy pripomenuli deti so špeciálnymi-výchovno vzdelávacími potrebami na našej škole? Spoločne sme si na hodinách čítania počas celého mesiaca prečítali niekoľko známych rozprávok. Na hodinách výtvarnej výchovy si deti zas vyrobili bábky z papiera a rozprávky spoznávali aj prostredníctvom dramatizácie. Deti si prečítané rozprávky zahrali pomocou vlastnoručne vyrobených bábok. Formou dramatizácie rozprávok mali možnosť si precvičiť správnu výslovnosť, obohatiť slovnú zásobu, spoznať niekoľko rozprávok kde vždy dobro víťazí nad zlom a vžiť sa do niektorých rozprávkových postáv.

  Formou besedy a rozhovoru sa naučili ako sa vyrába a vzniká kniha. Kto je autor, ilustrátor a pod. Zážitkovým učením si samotnú výrobu  aj vyskúšali. Spoločne sme si z každej prečítanej rozprávky vyrobili detské leporelo, každú rozprávku deti ilustrovali  pomocou  maľovania a kreslenia a svoje ilustrácie zviazali do leporela.

  Všetky hore uvedené aktivity sme zamerali k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala súčasťou každodenného života našich žiakov. Verím, že  pre naše deti budú knihy a rozprávky stále najobľúbenejšie. Veď kniha je najlepší priateľ človeka.

 • Dňa 15. apríla 2015 (streda) sa uskutoční na našej škole  testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl  pod názvom Testovanie 9 - 2015. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
  Náhradný termín Testovania 9 - 2014 bude 21. apríla 2015 (utorok).

  Viac informácii o Testovaní 9 - 2014 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

 • Beseda so spisovateľkou Evou Lavríkovou

  Prikladáme video z besedy so spisovateľkou a prekladateľkou Evou Lavríkovou.

  https://www.youtube.com/watch?v=5myHgPpmGnk

 • Obvodné kolo FO

  Prikladáme video z 56. ročníka Fyzikálnej olympiády.

  https://youtu.be/Vv6aPpQvrsU

 • Okresné kolo Chemickej olympiády

  Dňa 26.3.2015 sa na našej škole uskutočnilo Okresné kolo 51. ročníka Chemickej olympiády kategórie D (9. ročník ZŠ a kvarta 8-ročného gymnázia). Žiaci absolvovali praktickú a teoretickú časť. Spomedzi 22 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

  1. miesto:  Marek Kasala (9.B)
  7. miesto:  Aneta Urbanová (9.A) - úspešný riešiteľ
  8. miesto:  Barbora Šutiaková (9.A) - úspešný riešiteľ

  Touto cestou žiakom blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.
  Zároveň Marekovi držíme palce v Krajskom kole ChO, ktoré sa uskutoční 23.apríla 2015 v Novákoch.

   

 • 7.ročník minifutbalového turnaja "O Pohár ZŠ Partizánska"

  Dňa 28. 3. 2015 sa na ihriskách s umelou trávou  v areáli ZŠ Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou uskutočnil 7.ročník minifutbalového turnaja o Pohár ZŠ Partizánska.

  Turnaja sa zúčastnilo 6 žiackych futbalových družstiev. Poradie v A. skupine: 1. Spartak Bánovce n. B., 2. Dolné Naštice., 3.Miezgovce.  Poradie  v B. skupine: 1.Zlatníky 2.Brezolupy, 3. ZŠ Partizánska  Bánovce n. B. Víťazi skupín sa stretli v zápase o 1.miesto. Finálový zápas sa skončil  víťazstvom chlapcov zo Zlatník nad žiakmi Spartaka Bánovce n. B. V riadnom hracom čase bol výsledok 1:1 a na pokutové kopy zvíťazili Zlatníčania.

  Ďalšie poradie bolo nasledovné: 3. miesto Dolné Naštice, 4.Brezolupy, 5.ZŠ Partizánska, 6.Miezgovce.

  Najlepším hráčom turnaja sa stal Miroslav Belák z Brezolúp a najlepším brankárom Miloš Kočica zo Zlatník. Ceny najlepším družstvám a jednotlivcom odovzdali Mgr. Michal Uhrín, vedúci odboru školstva OÚ Bánovce n. B. a riaditeľ ZŠ Partizánska 6, Bánovce n. B. PhDr. Ján Lobotka a Marek Igaz - prvý ligový futbalista z futbalových tried na ZŠ Partizánska.

  Našu školu reprezentovali: A.Jurkovič, D.Jurkovič – 8.C, Ďurkáč, D.Božik, D.Polúch – 8.A a M.Pavlo, R.Škerda, R.Škorec, D.Blaniar, M.Kajan z 8.B., A.Bereš zo 7.A, N.Božik, M.Líška zo 7.C. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. Pochvalu si zaslúžia aj ostatní žiaci športových tried, ktorí sa turnaja zúčastnili vo farbách svojich klubov.

  Na záver chceme poďakovať za spoluprácu MFK Spartak Bánovce n.B. a mestu Bánovce n.B. za pomoc pri finančnom zabezpečení turnaja.

 • Zápis prváčikov do mestskej knižnice

  Ráno sa naši prváčikovia s pani učiteľkami  vybrali do mestskej knižnice na  Slávnostný zápis. Všetci sa tešili,  ako si budú môcť  požičať a prečítať prvé  knižky. V knižnici ich slávnostne privítal pán kráľ so svojimi pomocníkmi. Slávnostne ich pasoval za čitateľov knižnice. Deti slávnostným sľubom  kráľa ubezpečili, že budú veľa čítať  a že  sa budú vzorne starať o zapožičané knihy. Vybrali si  knihy a hneď sa  pustili do čítania.  

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľstvo ZŠ Partizánska 6 oznamuje, 
  že dňa 27.3.2015 (piatok) je z organizačných dôvodov vyučovanie v ZŠ Partizánska 
  Z R U Š E N É.
  Z toho dôvodu nebude prebiehať ani činnosť v ŠKD a žiakom bude poskytnuté riaditeľské voľno.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády

  Vo štvrtok 19. marca 2015 sa na našej škole v spolupráci s CVČ v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo obvodné kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriách E (9. ročník) a F (8. ročník). Našu školu úspešne reprezentovali žiaci, ktorí dosiahli nasledovné umiestenie:

  Kategória E (9. ročník)
  4. miesto: Adrián Leštinský (9.C) - úspešný riešiteľ
  5. miesto: Rastislav Krajčo (9.C) - úspešný riešiteľ

  Kategória F (8. ročník)
  2. miesto: Milan Babuljak (8.B) - úspešný riešiteľ
  3. miesto: Samuel Znášik (8.B) - úspešný riešiteľ

   Blahoželáme! 

 • Okresné kolá Pytagoriády

  V dňoch 16. – 17.3.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo matematickej súťaže – Pytagoriády  v kategóriách P3 až P8. Naša škola opäť potvrdila vysokú kvalitu v príprave žiakov na túto súťaž a zaznamenala výrazný úspech.

  V kategórií P3 sa Júlia Kocúrová umiestnila na 4. mieste a Šárka Kolderová na 20. mieste.

  V kategórií P4 sme mali dokonca až 7 úspešných riešiteľov. Vera Štrbavá sa umiestnila na 4. mieste, Sabina Maděránková na 6. mieste, Marcus Hranica na 7. mieste, Anna Sofia Škerdová na 10. mieste, Daniela Dobrovodská na 11. mieste, Sofia Repková na 17. mieste a Roman Rešetka na 21. mieste.

  V kategórií P5 sa Natália Malíková umiestnila na 7. mieste.
  V kategórii P6 Nikolas Mikulka sa umiestnil na krásnom 2. mieste, Sára Grežďová na 10. mieste a Benedikt Jánošík na 13. mieste.
  V kategórií P8 sa žiačka Martina Danková umiestnila na 12. mieste.

  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 23. 3. 2015

  Do galérie Ako sme pozorovali zatmenie Slnka boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria