Navigácia

 • Nové číslo BONZÁČIKA

  Milí priatelia, je tu ďalšie číslo BONZÁČIKA! Prečítať si ho môžete na tu :)

 • eTwinnig - Ilustrácia povesti Bílá Opava

  Žiaci 3.A triedy sa v rámci projektu eTwinning každoročne zapájajú do medzinárodnej výtvarnej súťaže „Děd praděd“. Túto súťaž vyhlasuje ZŠ Bruntál v Českej republike. Každý rok sa ilustruje jedna povesť z regiónu Bruntálsko. Tento rok nám naši priatelia vybrali a poslali povesť Bílá Opava. Text bol v češtine, no žiakom nerobil žiadne problémy a porozumeli mu. Povesť sa im veľmi zapáčila. Na čítaní  si povesť prečítali, preložili do slovenčiny, prerozprávali a na výtvarnej výchove ju ilustrovali a tvorili postavičky k divadielku. Aj touto formou sa žiaci dozvedajú o histórii našich českých susedov a spoznávajú ich jazyk. 

 • Veľkonočná súťaž

  Veľká noc je pre kresťanov najvýznamnejším sviatkom, preto sme sa na ne pripravovali duchovne i prípravou korbáčov, alebo maľovaním vajíčok. 
  Aby si žiaci uvedomili jednotlivé dni a symboly Veľkej noci,  4. apríla 2014 bola vyhlásená v našej škole Veľkonočná súťaž. Súťažilo sa o čokoládového veľkonočného zajačika. Do Veľkonočnej súťaže sa zapojili žiaci 1. - 9. ročníka, ktorí odpovedali na 5 otázok o Veľkej noci. 171 žiakov hodilo svoje odpovede na otázky do škatuľky pri motivačnej nástenke, ktorá sa nachádzala na chodbe školy. Z toho presne 100 žiakov odpovedalo na všetky otázky správne.

  Zo žiakov, ktorí mali všetky odpovede správne sme vylosovali týchto výhercov:

  1. stupeň:
  Veľkonočného zajačika vyhrala: Erika Bernoláková, 2.B

  ďalší výhercovia:
  Tadeáš Trnovský, 2.A
  Bystrík Paulen, 1.A
  Martin Pastorek, 4.B
  Eliška Bobušová, 1.B

  2. stupeň:
  Veľkonočného zajačika vyhral: Martin Sloviak, 8.A

  ďalší výhercovia:
  Patrik Jánošík, 5.A
  Lenka Poldaufová, 5.B
  Helena Oravcová, 5.C
  Filip Griač, 8.C

  Výhercom srdečne blahoželáme!

 • Športové úspechy našich žiačok

  V mesiaci marec žiačky ZŠ Partizánska úspešne reprezentovali našu školu v okresných aj v regionálnych kolách rôznych športových súťaží:

  1. miesto - okresné kolo vo florbale (staršie žiačky)

  2. miesto - okresné kolo vo florbale (mladšie žiačky)

  3. miesto - okresné kolo v basketbale
  3. miesto - okresné kolo vo volejbale
  3. miesto - regionálne kolo vo florbale (staršie žiačky)

  Touto cestou im srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • Aktualizácia údajov

  8. 4. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Tretiaci v Uhrovci

  Naši tretiaci sa vybrali 1.4.2014 na exkurziu do neďalekého Uhrovca. Cieľom exkurzie bolo prehĺbenie a upevnenie vlastivedného učiva zážitkovou formou. Prežili naozaj krásny deň naplnený novými poznatkami a zážitkami. V rámci spoznávania dejín slovenského národa si doplnili svoje školské vedomosti o vzniku spisovnej slovenčiny a hlavne o jej zakladateľovi Ľudovítovi Štúrovi v jeho rodnom dome. O minulosti a historických predmetoch nášho regiónu sa dozvedeli v Uhrovskom múzeu. Žiaci získali praktické a neoceniteľné poznatky z vlastivedy a zároveň z prírodovedy. Prešli sa po náučnom chodníku v okolí základnej školy a videli ukážky rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v našom okolí.  Spoznali dedinku Uhrovec, ktorá je významným miestom nášho regiónu.

 • Slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice

  Stalo sa už dobrou tradíciou, že o tomto čase sa naši prváci stávajú čitateľmi školskej knižnice.
  Dňa 25. marca si prváci slávnostne prevzali svoje čitateľské preukazy a boli pasovaní za platných čitateľov školskej knižnice. Čakalo ich aj  prekvapenie v podobe divadelného predstavenia, ktoré si pre nich pripravili žiaci 2.A triedy. 
  Naši prváci si potom prezreli knihy v knižnici a vypožičali si svoju prvú knižku.

  Želáme im veľa zážitkov pri čítaní!

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 1. apríla 2014 sa v Trenčíne uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii "C" s tematickým zameraním na 1. a 2. svetovú vojnu našu školu reprezentoval Martin Káčer z 9.B, ktorý sa stal jej úspešným riešiteľom.  

  Srdečne mu k tomuto úspechu blahoželáme! 

 • Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

  Vo štvrtok 27. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V troch kategóriách sa súťaže zúčastnilo celkom 55 žiakov s nasledovným umiestnením:

  1.kategória (1. - 3. ročník)
  poézia:  
  1. miesto: Vera Štrbavá (3.A)
                  2. miesto: Dávid Jakubík (3.C)
                  3. miesto: Alex Rešetka (1.A), Miroslav Kubulák (1.A)

  próza:   1. miesto: Ema Korbelová (4.B)
                 2. miesto: Sofia Škerdová (3.B)
                 3. miesto: Adela Bežová (2.A), Hana Magová (3.A)

  2.kategória (4. - 6. ročník)
  poézia:  1. miesto: Ema Bernoláková (6.B)
                  2. miesto: Petra Rodinová (6.B)
                  3. miesto: Sára Grežďová (5.C), Bianka Marková (5.A)

  próza:   1. miesto: Evelína Bobušová (6.B)
                 2. miesto: Jozef Oravec (4.B)
                 3. miesto: Hana Kasalová (5.A), Alexandra Sitárová (4.A)

  3.kategória (7. - 9. ročník)
  poézia:   1. miesto: Jasmína Jakalová (8.A)
                   2. miesto: Alexandra Ráciková (8.A)
                   3. miesto: Marek Kasala (8.B)

  próza:   1. miesto: Peter Hrebíček (8.A)
                 2. miesto: Jasmína Jakalová (8.A)
                 3. miesto: Lucia Štefániková (9.B)

 • Biblická olympiáda – okresné kolo

  Dňa 27. marca 2014 sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiačky, ktoré skončili na prvých troch miestach v školskom kole: Katarína Hrušková – 9. B, Jasmína Jakalová – 8. A, Barbora Šutiaková – 8. A

  Dievčatá súťažili v okresnom kole spolu ako trojčlenné družstvo. Predmetom tohto kola boli knihy Starého zákona – Exodus, Jonáš  a kniha Nového zákona – Evanjelium podľa Jána. Okresného kola, ktoré sa uskutočnilo v pastoračnom centre v Bánovciach n.B. sa zúčastnilo 7 základných škôl.

  Po náročnej príprave a tvrdom boji si naše žiačky vybojovali 2. miesto. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Okresné kolo Chemickej olympiády

  Dňa 27. marca 2014 sa v ZŠ Partizánska uskutočnil jubilejný 50. ročník  okresného kola Chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnilo 23 žiakov zo všetkých základných škôl bánovského okresu. Súťaž mala 2 kolá, teoretické a praktické a úlohy tohto ročníka boli ozaj náročné. Našu školu výborne reprezentovali žiaci 9.B triedy s nasledovným umiestnením:

  2. miesto – Alexandra Kyselicová
  6. miesto – Martin Káčer
  8. miesto – Richard Kasala

  Žiačka Alexandra Kyselicová bude našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v apríli v Novákoch. Srdečne blahoželáme!

  Zároveň touto cestou ďakujeme p. Kasalovej, ktorá zabezpečila pomôcky a chemikálie na praktickú časť olympiády.

 • Regionálne kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach

  Dňa 25. marca 2014 sa v Hvezdárni Partizánske uskutočnilo regionálne kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 6 žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie:

  I.kategória:    1. miesto – Alexandra Káčerová, 5.C
                            
  2. miesto – Alžbeta Jakalová, 5.A
                            
  3. miesto – Ľubomír Baško, 5.A

  II.kategória:   1. miesto – Silvia Bátorová, 8.A
                            
  2. miesto – Marek Kasala, 8.B
                          
   3. miesto – Martin Broniš, 8.A

  Všetci žiaci postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli opäť v Partizánskom .

  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Okresné kolo Fyzikálnej olypmiády

  Dňa 14. marca 2014 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Olympiády sa zúčastnilo 12 žiakov zo 6-tich základných škôl nášho okresu. Našu školu reprezentovali 3 žiaci.

  Žiak Martin Káčer z 9.B obsadil 3. miesto a postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Považskej Bystrici.

   

 • Opäť úspešná Pytagoriáda

  V dňoch 18. – 19.3.2014 sa uskutočnilo obvodné kolo matematickej súťaže – Pytagoriády v kategóriách P3 až P8. Naša škola opäť potvrdila vysokú kvalitu v príprave žiakov na túto súťaž a zaznamenala výrazný úspech. V kategórií P3 sa Sabina Maděránková umiestnila na 1. mieste, Alexander Kramár na 4. mieste, Sofia Repková na 6. mieste, Vera Štrbavá na 14. mieste, Katarína Berešová na 17. mieste, Marcus Hranica na 18. mieste, Anna Sofia Škerdová na 21. mieste, Radovan Vrška a Lea Kocúrová na 23. mieste. Ako vidno, žiaci v tomto ročníku dosiahli vynikajúcich výsledkov. V kategórií P4 sa Natália Malíková umiestnila na 2. mieste. V kategórií P5 sa Alexandra Káčerová umiestnila na 8. mieste a Nikolas Mikulka na 10. mieste. V kategórií P7 sa žiak Samuel Znášik umiestnil na 3. mieste. V kategórií P8 sa žiačka Alexandra Ráciková umiestnila na 2. mieste. Týmto žiakom srdečne gratulujeme a vyučujúcim ďakujeme za ich prípravu. 

 • Čo dokážu druháci?

  Dokážu zahrať divadlo v anglickom jazyku! Mohli sa o tom presvedčiť starší i mladší spolužiaci z našej školy. Druháci Červená čiapočka Adelka Bežová, vlk Tadeáško Trnovský a Andrejko Jánošík, babička Adelka Schuchmannová, mamička Maťka Ščešňáková a rozprávačka príbehu Hanka Páleniková mali premiéru v marci. Tento mesiac je venovaný knihám a teda aj rozprávkam. Deti perfektne zvládli rozprávku Little Red Riding Hood, čo je anglická podoba rozprávky o Červenej čiapočke.  Rozprávku vo veršoch stvárnili ako bábkové divadlo a tiež v hranej podobe v kostýmoch. Anglická rozprávka bola príležitosťou na prezentovanie kultúry a podporila porovnanie naprieč kultúrami. Rozprávka dokázala prirodzeným spôsobom priviesť žiakov k cudziemu jazyku bez toho, aby si jazyk uvedomovali ako povinnú súčasť vzdelávania. Som na nich hrdá. Želám im veľa ďalších úspechov!

 • Minifutbalový turnaj žiakov o Pohár ZŠ Partizánska

  Dňa 23. 3. 2014 sa na ihriskách s umelou trávou v areáli ZŠ Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou uskutočnil 6.ročník minifutbalového turnaja o Pohár ZŠ Partizánska.

  Turnaja sa zúčastnilo 6 žiackych futbalových družstiev. Poradie v A. skupine: 1. Spartak Bánovce n. B., 2. Uhrovec, 3. Dolné Naštice.  Poradie  v B. skupine: 1. ZŠ Partizánska, Bánovce n. B., 2. Biskupice, 3. Haláčovce. Víťazi skupín sa stretli v zápase o 1.miesto. Finálový zápas sa skončil  víťazstvom   chlapcov 8. ročníka zo ZŠ Partizánska , ktorí navštevujú futbalovú triedu  4:1 nad žiakmi Spartaka Bánovce n. B.

  Ďalšie poradie bolo nasledovné: 3. miesto Uhrovec, 4.Biskupice, 5.Haláčovce a 6.Dolné Naštice.

   Najlepším hráčom turnaja sa stal Lubo Kmeťo zo Spartaka Bánovce n. B. a najlepším brankárom Jakub Hudec zo ZŠ Partizánska Bánovce n. B. Ceny najlepším družstvám a jednotlivcom odovzdali Mgr. Michal Uhrín, vedúci odboru školstva OÚ Bánovce n. B. a riaditeľ ZŠ Partizánska 6, Bánovce n. B. PhDr. Ján Lobotka .

  Našu školu reprezentovali: Rusnák, Hanek, Bučko – 8.C, Hrebíček, Bočák, Škultéty, Hudec, Sloviak – 8.A a Budovič z 8.B. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Na záver chceme poďakovať za spoluprácu MFK Spartak Bánovce n.B. a mestu Bánovce n.B. za pomoc pri finančnom zabezpečení turnaja.

 • Oznam

  V zmysle § 30 ods. 7 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  § 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 224/2011 o základnej škole Vás informujeme o skrátení vyučovacieho procesu z organizačných dôvodov.

  Dňa 28.3. 2014 (piatok) sa vyučovanie končí štvrtou vyučovacou hodinou, t.j. 11:10 hod.

  Dôležité upozornenie:
  Činnosť ŠKD končí o 13:00 hod. Prosíme rodičov, aby si do 13:00 vyzdvihli svoje deti zo ŠKD.

 • Slávik Slovenska 2014

  V pondelok 17.3.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže “SLÁVIK SLOVENSKA 2014“. O túto spevácku súťaž ľudových piesní, má každým rokom záujem viac a viac detí. Tento rok sa prihlásilo 35 malých spevákov v troch súťažných kategóriách. Všetky tieto deti veľmi radi a pekne spievajú, čo nás vyučujúcich veľmi teší. Keďže súťaž je postupová, v okresnom kole našu školu budú reprezentovať deti z prvých miest.

  1. kategória:   1. Arbecík Ján 3.C
                             2.  Petre Natália 1.B
                             
  3. Magová Hanka 3.A

  2. kategória:   1. Kršková Kristína 6.B
                             2.  Petre Adam 4.A
                             3.  Pokorná Petra 6.A

  3. kategória:   1. Jakalová Jasmína 8.A
                             
  2. Kyselicová Alexandra 9.A
                             
  3. Kovačiková Miriam 8.C

  Všetkým spevákom a speváčkam ďakujeme a prajeme veľa pekných chvíľ strávených s dobrou hudbou. 

 • Zážitkové učenie na ZŠ Partizánska

  Hra je základná forma učenia. Hovoríme jej aj zážitkové učenie. Cieľom zážitkového učenia žiakov 2.A triedy zo ZŠ Partizánska bolo spoznať a naučiť sa niečo o živote vlka.

  Stretli sme sa s ním v anglickej a slovenskej rozprávke O Červenej čiapočke, keď sme ich navzájom porovnávali. Chceli sme zistiť, či je vlk naozaj taký , ako sa o ňom píše v rozprávkach. Vyhľadali sme množstvo informácií o vlkoch v knihách, na internete. Zistili sme všetko o jeho živote. Zároveň sme sa dozvedeli, že hoci je vlk celoročne chránené zviera, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo životného prostredia  každoročne povoľujú odstrel vlkov. Napísali sme teda ministrovi žiadosť o celoročnú ochranu. Všetko čo sme sa o vlkovi naučili sme si vyskúšali v lese. Na spoluprácu sme si prizvali lesnú pedagogičku, zároveň mamu jedného žiaka, p. Ing. E. Trnovskú. Lesná pedagogička žiakom priblížila správanie sa vlka v prírode cez rôzne hry. Starostlivosť o mláďatá, spôsob lovu. Využívala kľúčové slová ktoré sme si vopred dôkladne pripravili. Snažili sme sa veľa vecí nevysvetľovať, vyplynuli z plnenia úloh. Ing. M. Trnovský ukázal žiakom ako sa vyhľadávajú zvieratá v prírode pomocou telemetrie. Telemetrickou anténou sme vyhľadali p. Černa a jeho psov, ktorý sa zaoberá výcvikom vlčiakov pre políciu. Predviedol nám silu a rýchlosť vlčiaka. Porovnávali sme stavbu tela vlčiaka  a vlka. Hry mali veľký úspech, veľa sme sa naučili a veľa sme sa pri tom nasmiali. Žiaci si počas učenia tvorili vlastnú knihu o vlkovi. Na záver sme nacvičili bábkové divadlo v anglickom jazyku, ktoré zahráme spolužiakom z iných tried.

 • Minifutbalový turnaj o „Putovný pohár ZŠ Partizánska“

  Naša ZŠ Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou organizuje v spolupráci s MFK Spartak Bánovce n. B. 

  dňa 23.3.2014 od 9.00 hod.

  na ihriskách s umelou trávou 6. ročník minifutbalového turnaja o „Putovný pohár ZŠ Partizánska“.

  Turnaja sa zúčastnia  družstvá žiakov z klubov TJ Baník Haláčovce - Otrhánky, TJ Družstevník Dolné Naštice, Tatran Uhrovec, TJ Sokol Biskupice,  žiaci MFK Spartak Bánovce n. B. a družstvo žiakov športových futbalových tried ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou.

  ZŠ na Partizánskej ulici v Bánovciach n. B. je v regióne známa svojou orientáciou na výchovu futbalistov a aj budúci školský rok ponúka možnosť žiakom II. stupňa ZŠ navštevovať futbalové triedy, kde sa chlapci, ale aj dievčatá môžu zdokonaľovať vo futbale.

  Rodičia, funkcionári ale aj tréneri šikovných futbalistov sa môžu o tejto možnosti informovať na nasledovných telefónnych číslach: Ing. Marek Hruška 0903239418, Mgr. Martin Slovák 0908737869, riaditeľstvo ZŠ 0387603425. Prípadní záujemcovia môžu získať informácie aj počas turnaja, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria