Navigácia

 • Projekt "Medveď"

  Projekt „Medveď“ - pod týmto názvom budú v termíne od 12.10.2015 – 16.10 2015 prebiehať aktivity venované najväčšej šelme v prírodnom slovenskom prostredí - medveďovi hnedému, jeho  životu, životným podmienkam a správaniu sa. V tento týždeň sa prostredníctvom výstavy na ôsmich banneroch umiestnených na dolnej chodbe školy každý žiak i návštevník školy oboznámi s faktami o tomto zvierati.

  Počas projektového týždňa žiaci 4. ročníka navštívia rezerváciu „Rysia“ vo Valašskej Belej. Samotný projektový deň je stanovený na štvrtok 15.10.2015, kedy si žiaci školy podľa záujmu vyberú z ponuky interaktívnych hier a absolvujú ich v záujmových skupinách: DVD film.  Porovnávanie váhy dospelého medveďa, mláďaťa medveďa a dieťaťa. Pozorovanie stôp zvierat. Hmatová poznávačka. Čuchová poznávačka. Chôdza naboso po rôznom pôdnom povrchu. Vyplňovačky. Vlastná prezentácia žiakov 4.A triedy o správaní medveďa hnedého pred publikom.

  Sprievodnými aktivitami budú: Výroba FOTO kalendára na školský rok 2016/2017. Výstavka plyšových medvedíkov. Literárne spracovanie témy. Výtvarné spracovanie témy.

  Radi Vás v priestoroch školy uvidíme.

 • Hudobné nástroje

  Na hodinách hudobnej výchovy sa žiaci 6..B triedy učili o jednoduchých hudobných nástrojoch  a prvopočiatkoch hudby v praveku. Niektorí z nich prijali dobrovoľnú domácu úlohu a takéto jednoduché nástroje, ktoré sa v praveku používali, doma vyrobili. Ich predstavivosť a zručnosť bola naozaj veľká, čo vidíte na priloženej fotografii. Jednou z podmienok bolo to, že hudobné nástroje museli vyrobiť z prírodných materiálov a samozrejme musia vydávať nejaký zvuk. To sa deťom aj podarilo a úlohu splnili nad očakávanie výborne. Ich hrkálky, chrastidlá, triangel, škrabky, paličky, kamienky, duté časti kmeňov stromov, chordofón – luk ako predchodca hudobných nástrojov nemajú chyby. Možno v budúcnosti budú ďalej rozvíjať tieto zručnosti a stanú sa z nich zruční remeselníci – návrhári  či výrobcovia  hudobných nástrojov. Za prácu na dobrovoľnej úlohe z hudobnej výchovy si veľkú jednotku a uznanie zaslúžia: Mirka Čerňanská, Lea Molnárová, Daniel Madzin, Samko Kotvas, Miška Mokryšová, Jakub Šobáň, Lucia Grochalová. Ich práce boli veľkou inšpiráciou aj pre ostatné deti, ktoré obdivovali a uznali ich aktivitu.

 • Exkurzia - Skalka pri Trenčíne

  28. 9. 2015 žiaci 5. a 6. ročníka navštívili najstaršie pútnické miesto na Slovensku – Skalku pri Trenčíne. V 12. storočí tu žili pustovníckym životom svätý Andrej Svorad a svätý Benedikt. V kostole, ktorý je zasvätený týmto svätcom, žiakov oboznámil s históriu tohto miesta miestny pán farár Mgr. Peter Beňo. Neďaleko kostolíka sa nachádza krížová cesta, kde si žiaci pripomenuli jednotlivé zastavenia. Zrúcaniny benediktínskeho kláštora i jaskyňa zanechali v žiakoch hlboký dojem.

 • 1. 10. 2015

  Do galérie Exkurzia - Skalka pri Trenčíne boli pridané fotografie.

 • Exkurzia do Osvienčimu

  Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili v rámci Dňa obetí holokaustu a rasového násilia koncentračné tábory v Osvienčime. Auschwitz sme prešli so sprievodcom celý. Videli sme baráky, v ktorých väzni žili - živorili, kde a ako tvrdo pracovali, kobky, v ktorých boli trestaní a umučení na smrť. V niektorých budovách sme mali možnosť vidieť osobný majetok väzňov – kufre, okuliare, topánky, riad, zubné kefky, protézy, dokonca vlasy, z ktorých vyrábali koberce a rohože. Veľké emócie žiakov bolo cítiť v plynovej komore, kde bolo zabitých neuveriteľné množstvo ľudí, mužov, žien i detí. Druhý koncentračný tábor Birkenau je omnoho väčší, a však nezachovalo sa tam veľa historických prameňov, pretože ho pred príchodom Sovietskej armády nacisti zničili. Zostalo tam niekoľko drevených barakov, zrúcaniny plynových komôr a vstupná brána s koľajnicami po ktorých prichádzali vlaky s miliónmi väzňov. Je nepochopiteľné, ako mohli byť ľudia takí bezcitní, bez štipky svedomia a viny a páchali také zverstvá na iných ľuďoch.

  Najlepšie naše dojmy vystihujú slová Petry Omilákovej: „Je to zážitok na celý život. Nechápem ako to ľudia mohli robiť. Veď nacisti považovali zabíjanie za „prácu.“ Na takej strave, akú mali väzni, by som neprežila ani týždeň. Myslím si, že aj zvieratá mali viac práv ako Židia. Prečo si mysleli „esesáci“, že sú niečo viac ako Židia? Určite, keď budem dospelá a budem mať deti, tak ich tam zoberiem, aby videli a spoznali, čo dokáže nenávisť, rasizmus a pohŕdanie človeka človekom. Mali by sme si vážiť hodnoty ľudského života. uvedomiť, akí sme šťastní, že žijeme v slobodnej dobe...“

 • 25. 9. 2015

  Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

 • 22. 9. 2015

  Do galérie Prvvácka olympiáda boli pridané fotografie.

 • ZRPŠ

  Riaditeľstvo ZŠ Partizánska pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na plenárne ZRPŠ, ktoré sa bude konať dňa 22.9.2015 (utorok) o 14:30 hod. v školskej jedálne. Po skončení plenárneho ZRPŠ sa uskutočnia triednicke zasadnutia. Bližšie informácie získate od triednych učiteľov.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Aj u nás sme slávnostne otvorili školský rok 2015/2016

  V stredu 2. septembra 2015 sa nádvorie ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou rozštebotalo detskou vravou, ktorej nebolo konca. Po dvoch mesiacoch letných prázdnin sa znovu stretli spolužiaci z 23 tried, ktorí si navzájom nedokázali len tak ľahko dorozprávať svoje zážitky a nové skúsenosti. Vrava utíchla pri spustení Slovenskej národnej hymny, ktorou sme  otvorili školský rok 2015/2016. V obsahu príhovoru riaditeľa školy sme si všetci vypočuli úprimné želanie, aby sa nám všetkým školský rok vydaril a bol plný vedomostí, nových poznatkov a krásnych zážitkov. Veľkú pozornosť vo svojom príhovore venoval našim novým žiačikom prváčikom, ktorých sme slávnostne privítali do veľkej školskej rodiny.  Svojou prítomnosťou našu slávnosť poctili hostia: Peter Bulík, zástupca primátora mesta Bánovce nad Bebravou, poslanci Mestského zastupiteľstva Bánovce nad Bebravou – Mária Peťovská, Milan Igaz, Ľudevít Znášik. Starostovia obcí: Ján Strempek z obce Otrhánky, Zuzana Flórová z obce Veľké Chlievany, Juraj Trgiňa z obce Miezgovce a Marián Petreje z obce Dolné Naštice.  Z organizačnými pokynmi nás poinformovala zástupkyňa riaditeľa školy a potom sme sa všetci rozbehli do tried za svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi.

  Všetkým „školákom“ želáme veľa veľa a ešte raz veľa zdravia a radosti z nových poznatkov.

 • Závery zo ŠŠI

  Na našej škole sa v uplynulom školskom roku uskutočnila kontrola Štátnej školskej inšpekcie, s výsledkami ktorej by sme Vás radi oboznámili. Záverečné hodnotenie si môžete pozrieť na nasledovnom linku:

  Závery inšpekčnej kontroly ŠŠI

 • Zoznam a rozdelenie žiakov

  Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom, že zoznam a rozdelenie žiakov do 1. a 5. ročníka v školskom roku 2015/2016 nájdete v nižšie uvedených odkazoch.

  Zoznam žiakov 1. ročníka

  Zoznam žiakov 5. ročníka

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Vážení rodičia, prosíme o uhradenie stravy (obed, desiata) na nový školský rok 2015/2016.
  Formou trvalého príkazu platbu uhraďte do 20. dňa v mesiaci na číslo účtu školskej jedálne: 2762330953/0200

  V prípade, že ste ešte neuhradili stravné v termíne do 20.8.2015, prosíme o úhradu najneskôr do 28.8.2015 na vyššie uvedené číslo účtu.

  Do kolónky „Poznámka“ prosíme uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa, aby bolo možné platbu identifikovať.

  Suma na trvalý príkaz platí pre 1.- 9.ročník:
  - obed 22 €
  - desiata 8 €
  - obed + desiata 30 €

  Ďakujeme!

 • Začiatok nového školského roka

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom,

  že školský rok 2015/2016 začína dňa 2. septembra 2015 o 7:45 na nádvorí našej školy.

  Tešíme sa na Vás!

 • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa na šk. rok 2015/2016

  Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, ktorí budú v budúcom školskom roku 2015/2016 navštevovať 1. - 4. ročník, že pomôcky nájdu po kliknutí na tento link:

  Pomôcky pre žiakov 1.stupňa ZŠ Partizánska

  Zoznam pomôcok pre žiakov 2. stupňa (ročníky 5. - 9.) dostanú žiaci na hodinách od vyučujúcich príslušných predmetov. 

 • Starší žiaci ZŠ Partizánska v divadle

  23. júna si žiaci ZŠ Partizánska ročníkov 6. – 9. vybrali svoj plánovaný darček k oslavám Medzinárodného dňa detí návštevou Divadla Jána Palárika v Trnave. Po vzore svojich mladších spolužiakov, ktorí toto divadlo navštívili už 2. júna 2015 účasťou na divadelnej hre Zlatý kľúčik. Starší žiaci si pozreli divadelné predstavenie  hry Jána Palárika „Zmierenie, alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“,  napísanej v prechode medzi romantizmom a realizmom. Typickým znakom romantizmu  je šťastný koniec - zmierenie šľachty a obyčajným ľudom a zase znakom realizmu je poukázanie na skutočnú situáciu medzi šľachtou a poddanými, hovorové prvky (skomoleniny z nemčiny, maďarčiny, aj slovenčiny).
  O tejto veselohre sa dá povedať, že je typickým dielom Palárika, ktorý často využíval vo svojich veselohrách tzv. inkognitá, no tu bol použitý dvojitý motív dvojníctva. Príbeh sa odohráva na kaštieli grófky Elisy Hrabovskej. So svojou spoločnicou Milušou očakáva príchod syna baróna Kostrovického - Ľudovíta. Miluši sa však nepáči, že grófka mladého baróna ani len nevidela a už sú si predurčení na sobáš. Preto spolu vymyslia, že si obe vymenia úlohy, teda Miluša bude hrať grófku a Elisa dostala rolu žničky pri slávnosti obžinkov. Ten istý nápad však mal aj Ľudovít. S priateľom inžinierom si tiež vymenili úlohy. Našťastie inžinierovi Rohoňovi sa zapáčila väčšmi Miluša v úlohe grófky, než skutočná grófka a zase naopak Ľudovítovi sa zapáčila grófka v roli žničky. Po príchode otca grófa Ľudovíta sa všetko vyjasní a skutočná grófka si nakoniec s radosťou vezme ozajstného baróna.
  Hlavnou myšlienkou vo veselohre je to, že "zmierenie" znamená zblíženie dvoch vrstiev, vyjadruje ich spriatelenie a rovnocennosť. Hovorí tiež o tom, že aj Slovensko a slovenský jazyk by nemali byť zanedbané, že nie sú krásne veci len v Maďarsku.

  Naši žiaci si veselohru pozreli v naštudovaní režiséra Jána Sládečka v hereckom obsadení: Grófka Hrabovská: Petra Blesáková, Miluša: Zuzana Šebová, Barón Kostrovický: Vladimír Jedľovský, Mladý barón Ľudovít: Peter Trník, Rohoň Zememerač: Tomáš Mosný, Pišta: Gregor Hološka.

  Na záver si dovolím napísať, že návšteva divadelného predstavenia splnila náš plánovaný cieľ: dopriať žiakom kultúrny zážitok, návšteva historickej budovy divadla, naučiť žiakov správaniu sa pri návšteve kultúrnych a spoločenských podujatí a efektívne využiť svoj času a priestor. Zároveň udeľujem „imaginárnu“ pochvalu našim žiakom, že prišli na divadelné predstavenie vhodne oblečení a počas celej návštevy divadla sa správali podľa zásad slušného správania sa, čím v pracovníkoch divadla zanechali  priaznivé spomienky na žiakov a zamestnancov školy i mesta Bánovce nad Bebravou.

 • Vyhodnotenie súťaže MAKS

            

  A je to tu! Výsledky celoročnej korešpondenčnej matematickej súťaže MAKS. Tejto súťaže, ktorá pozostáva z riešenia matematických úloh v piatich kolách sa zúčastnili žiaci 3.A Adela Schuchmannová, Hana Páleníková, Ján Múdry, Tadeáš Trnovský, Martina Ščešňáková, Adela Bežová, 3.B Adrián Čuhák, Šimon Klačko, Adriana Beláková, Erika Bernoláková, Júlia Kocúrová a 4.B Lea Kocúrová, Petra Maninová, Sofia Anna Škerdová, Tomáš Žarnovský. Súťaž prebiehala tak, že žiaci riešili počas celého roka dohromady 30 úloh v piatich kolách. Darilo sa žiačkam Belákovej, Bernolákovej, Kocúrovej Júlii a Kocúrovej Lei, ktoré získali aj vecné ceny (puzzle, podložky na PC a kalkulačky). Najviac sa darilo a prvé miesto získala s počtom bodov 105 a úspešnosťou 100% Sofia Anna Škerdová zo 4.B, ktorá bola tiež odmenená i vecnými cenami. Všetkým víťazom gratulujeme a účastníkom prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch tejto populárnej súťaže.  

 • Koniec školského roka

  Hurááá!
  Je to tu... Odchádzame na vytúžené prázdniny... Po desiatich mesiacoch poctivej práce si ich každý z nás zaslúži. Načerpajme preto nové sily, oddýchnime si, aby sme mohli v septembri s chuťou začať nový školský rok.

  DOVIDENIA 2. septembra 2015!

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Rozlúčka žiakov 9. ročníka boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria