Navigácia

 • Dňa 15. apríla 2015 (streda) sa uskutoční na našej škole  testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl  pod názvom Testovanie 9 - 2015. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
  Náhradný termín Testovania 9 - 2014 bude 21. apríla 2015 (utorok).

  Viac informácii o Testovaní 9 - 2014 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

 • Marec - mesiac knihy a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

  Ako si mesiac knihy pripomenuli deti so špeciálnymi-výchovno vzdelávacími potrebami na našej škole? Spoločne sme si na hodinách čítania počas celého mesiaca prečítali niekoľko známych rozprávok. Na hodinách výtvarnej výchovy si deti zas vyrobili bábky z papiera a rozprávky spoznávali aj prostredníctvom dramatizácie. Deti si prečítané rozprávky zahrali pomocou vlastnoručne vyrobených bábok. Formou dramatizácie rozprávok mali možnosť si precvičiť správnu výslovnosť, obohatiť slovnú zásobu, spoznať niekoľko rozprávok kde vždy dobro víťazí nad zlom a vžiť sa do niektorých rozprávkových postáv.

  Formou besedy a rozhovoru sa naučili ako sa vyrába a vzniká kniha. Kto je autor, ilustrátor a pod. Zážitkovým učením si samotnú výrobu  aj vyskúšali. Spoločne sme si z každej prečítanej rozprávky vyrobili detské leporelo, každú rozprávku deti ilustrovali  pomocou  maľovania a kreslenia a svoje ilustrácie zviazali do leporela.

  Všetky hore uvedené aktivity sme zamerali k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala súčasťou každodenného života našich žiakov. Verím, že  pre naše deti budú knihy a rozprávky stále najobľúbenejšie. Veď kniha je najlepší priateľ človeka.

 • Beseda so spisovateľkou Evou Lavríkovou

  Prikladáme video z besedy so spisovateľkou a prekladateľkou Evou Lavríkovou.

  https://www.youtube.com/watch?v=5myHgPpmGnk

 • Obvodné kolo FO

  Prikladáme video z 56. ročníka Fyzikálnej olympiády.

  https://youtu.be/Vv6aPpQvrsU

 • Okresné kolo Chemickej olympiády

  Dňa 26.3.2015 sa na našej škole uskutočnilo Okresné kolo 51. ročníka Chemickej olympiády kategórie D (9. ročník ZŠ a kvarta 8-ročného gymnázia). Žiaci absolvovali praktickú a teoretickú časť. Spomedzi 22 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

  1. miesto:  Marek Kasala (9.B)
  7. miesto:  Aneta Urbanová (9.A) - úspešný riešiteľ
  8. miesto:  Barbora Šutiaková (9.A) - úspešný riešiteľ

  Touto cestou žiakom blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.
  Zároveň Marekovi držíme palce v Krajskom kole ChO, ktoré sa uskutoční 23.apríla 2015 v Novákoch.

   

 • 7.ročník minifutbalového turnaja "O Pohár ZŠ Partizánska"

  Dňa 28. 3. 2015 sa na ihriskách s umelou trávou  v areáli ZŠ Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou uskutočnil 7.ročník minifutbalového turnaja o Pohár ZŠ Partizánska.

  Turnaja sa zúčastnilo 6 žiackych futbalových družstiev. Poradie v A. skupine: 1. Spartak Bánovce n. B., 2. Dolné Naštice., 3.Miezgovce.  Poradie  v B. skupine: 1.Zlatníky 2.Brezolupy, 3. ZŠ Partizánska  Bánovce n. B. Víťazi skupín sa stretli v zápase o 1.miesto. Finálový zápas sa skončil  víťazstvom chlapcov zo Zlatník nad žiakmi Spartaka Bánovce n. B. V riadnom hracom čase bol výsledok 1:1 a na pokutové kopy zvíťazili Zlatníčania.

  Ďalšie poradie bolo nasledovné: 3. miesto Dolné Naštice, 4.Brezolupy, 5.ZŠ Partizánska, 6.Miezgovce.

  Najlepším hráčom turnaja sa stal Miroslav Belák z Brezolúp a najlepším brankárom Miloš Kočica zo Zlatník. Ceny najlepším družstvám a jednotlivcom odovzdali Mgr. Michal Uhrín, vedúci odboru školstva OÚ Bánovce n. B. a riaditeľ ZŠ Partizánska 6, Bánovce n. B. PhDr. Ján Lobotka a Marek Igaz - prvý ligový futbalista z futbalových tried na ZŠ Partizánska.

  Našu školu reprezentovali: A.Jurkovič, D.Jurkovič – 8.C, Ďurkáč, D.Božik, D.Polúch – 8.A a M.Pavlo, R.Škerda, R.Škorec, D.Blaniar, M.Kajan z 8.B., A.Bereš zo 7.A, N.Božik, M.Líška zo 7.C. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. Pochvalu si zaslúžia aj ostatní žiaci športových tried, ktorí sa turnaja zúčastnili vo farbách svojich klubov.

  Na záver chceme poďakovať za spoluprácu MFK Spartak Bánovce n.B. a mestu Bánovce n.B. za pomoc pri finančnom zabezpečení turnaja.

 • Zápis prváčikov do mestskej knižnice

  Ráno sa naši prváčikovia s pani učiteľkami  vybrali do mestskej knižnice na  Slávnostný zápis. Všetci sa tešili,  ako si budú môcť  požičať a prečítať prvé  knižky. V knižnici ich slávnostne privítal pán kráľ so svojimi pomocníkmi. Slávnostne ich pasoval za čitateľov knižnice. Deti slávnostným sľubom  kráľa ubezpečili, že budú veľa čítať  a že  sa budú vzorne starať o zapožičané knihy. Vybrali si  knihy a hneď sa  pustili do čítania.  

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľstvo ZŠ Partizánska 6 oznamuje, 
  že dňa 27.3.2015 (piatok) je z organizačných dôvodov vyučovanie v ZŠ Partizánska 
  Z R U Š E N É.
  Z toho dôvodu nebude prebiehať ani činnosť v ŠKD a žiakom bude poskytnuté riaditeľské voľno.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády

  Vo štvrtok 19. marca 2015 sa na našej škole v spolupráci s CVČ v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo obvodné kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriách E (9. ročník) a F (8. ročník). Našu školu úspešne reprezentovali žiaci, ktorí dosiahli nasledovné umiestenie:

  Kategória E (9. ročník)
  4. miesto: Adrián Leštinský (9.C) - úspešný riešiteľ
  5. miesto: Rastislav Krajčo (9.C) - úspešný riešiteľ

  Kategória F (8. ročník)
  2. miesto: Milan Babuljak (8.B) - úspešný riešiteľ
  3. miesto: Samuel Znášik (8.B) - úspešný riešiteľ

   Blahoželáme! 

 • Okresné kolá Pytagoriády

  V dňoch 16. – 17.3.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo matematickej súťaže – Pytagoriády  v kategóriách P3 až P8. Naša škola opäť potvrdila vysokú kvalitu v príprave žiakov na túto súťaž a zaznamenala výrazný úspech.

  V kategórií P3 sa Júlia Kocúrová umiestnila na 4. mieste a Šárka Kolderová na 20. mieste.

  V kategórií P4 sme mali dokonca až 7 úspešných riešiteľov. Vera Štrbavá sa umiestnila na 4. mieste, Sabina Maděránková na 6. mieste, Marcus Hranica na 7. mieste, Anna Sofia Škerdová na 10. mieste, Daniela Dobrovodská na 11. mieste, Sofia Repková na 17. mieste a Roman Rešetka na 21. mieste.

  V kategórií P5 sa Natália Malíková umiestnila na 7. mieste.
  V kategórii P6 Nikolas Mikulka sa umiestnil na krásnom 2. mieste, Sára Grežďová na 10. mieste a Benedikt Jánošík na 13. mieste.
  V kategórií P8 sa žiačka Martina Danková umiestnila na 12. mieste.

  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 23. 3. 2015

  Do galérie Ako sme pozorovali zatmenie Slnka boli pridané fotografie.

 • Regionálne kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach"

  Dňa 17. marca 2015 sa v Hvezdárni Partizánske uskutočnilo regionálne kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 6 žiakov, ktorí opätovne ukázali, že astronómia je ich veľkou záľubou a dosiahli nasledovné umiestnenie:

  I.kategória:    
  1. miesto – Alexandra Káčerová, 6.C
  2. miesto – Alžbeta Jakalová, 6.A
  3. miesto – Ľubomír Baško, 6.A

  II.kategória:   
  1. miesto – Silvia Bátorová, 9.A
  2. miesto – Marek Kasala, 9.B
  3. miesto – Martin Broniš, 9.A

  Všetci žiaci postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli opäť v Partizánskom .

  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Poludnie plné básni a nezabudnuteľných príbehov

  V piatok 13. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.  Žiaci 1.-3. ročníka sa rozhodli zabojovať v prednese poézie a prózy. Deťom nechýbala odvaha,  súťažiacich bolo neúrekom.  O to ťažšie to mala porota pri vyhodnotení  výsledkov. V recitovaní básní  si zaslúžili 1. miesto Richard Lobotka z 2.A, 2. miesto  Nela Hrušková z 1.A a 3. miesto Martina Ščešňáková z 3.A. V rozprávaní príbehov sa umiestnil na  1.mieste  Tadeáš Trnovský z 3.A, 2. miesto obsadil Alex Rešetka z 2.A a 3. miesto si vyrozprávala Eliška Bobušová z 2.B.

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce.

 • ZRPŠ

  Riaditeľstvo ZŠ Partizánska oznamuje, že 

  dňa 18.3.2015 (streda) 

  sa bude konať ZRPŠ formou individuálnych konzultácií.
  Čas konzultácií bude upresnený triednym učiteľom. 

  Tešíme na Vás!

 • Biblická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 13. 3. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády, ktoré prebiehalo vo farskom pastoračnom centre.  Zúčastnilo sa ho 7 trojčlenných družstiev z nášho okresu. Obsahovo bola olympiáda zameraná na dve knihy Starého zákona: Jozue a Tobiáš a jednu z kníh Nového zákona – Skutky apoštolov.

  Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat: Justína Majáková (7. A),  Jasmína Jakalová (9. A),  Denisa Fojtíková (8. A).

  Žiačky skončili v okresnom kole na peknom 3.mieste. 

 • Minifutbalový turnaj

  POZVÁNKA

  Naša škola organizuje dňa 28.3.2015 od 9.00 hod.
  7. ročník minifutbalového turnaja žiakov o Putovný pohár ZŠ Partizánska
  na ihriskách s umelou trávou v areáli našej ZŠ

  Časový harmonogram turnaja

  8.30 Príchod zúčastnených družstiev

  A skupina                                           
  TJ Družstevník Dolné Naštice                
  TJ Partizán Miezgovce                            
  MFK Spartak Bánovce n. B.   

  B skupina
  TJ Brezolupy
  TJ Sokol Zlatníky
  ŠT 8 roč. ZŠ Partizánska Bánovce n.B.              

    8.45 Otvorenie turnaja   

  9.00 - 9.35     
  A skupina:   TJ Družstevník Dolné Naštice - Partizán Miezgovce                           
  B skupina:   TJ Brezolupy - ŠT8 roč. ZŠ Partizánska B.n.B.       

  9.40 - 10.15  
  A skupina:    TJ Družstevník Dolné Naštice - Spartak B. n. B.          
  B skupina:    TJ Brezolupy - TJ Sokol Zlatníky              

  10.20 - 10.55
  A skupina:    TJ Partizán Miezgovce - Spartak B. n. B.          
  B skupina:    TJ Sokol Zlatníky – ŠT8 roč. ZŠ Partizánska B.n.B.       

  11.00 – 11.35   
  Zápas o 5.miesto:   tretí zo skupiny A - tretí zo skupiny B        
  Zápas o 3.miesto:  druhý zo skupiny A - druhý zo skupiny B

  11.40 – 12.15  
  Finále :    VÍŤAZ SKUPINY A – VÍŤAZ SKUPINY B                  

  12.15  Vyhodnotenie turnaja

  PRÍDTE POVZBUDIŤ NAŠICH FUTBALISTOV z 8.ročníka!!!

 • Slávik Slovenska 2015

  V stredu 4.3.2015 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo 25. ročníka speváckej súťaže “SLÁVIK SLOVENSKA 2015“. O túto spevácku súťaž ľudových piesní, má každým rokom záujem viac a viac detí. Tento rok sa prihlásilo 30 malých spevákov v troch súťažných kategóriách. Všetky tieto deti veľmi radi a pekne spievajú, čo nás vyučujúcich veľmi teší. Keďže súťaž je postupová, v okresnom kole našu školu budú reprezentovať deti z prvých miest.

  1. kategória:
  1. Petre Natália 2.B
  2. Láslopová Karolína 1.A
  3. Magová Lenka 1.A

  2. kategória:
  1. Magová Hanka 4.A
  2. Bérešová Katarína 4.B
  3. Arbecík Ján 4.C

  3. kategória:
  1. Kršková Kristína 7.B                
  2. Jakalová Jasmína 9.A
  3. Pokorná Petra 7. A

  Všetkým spevákom a speváčkam ďakujeme a prajeme veľa pekných chvíľ strávených s dobrou hudbou. 

 • Priateľský minifutbal športových tried

  V dňoch 12. 2. a 6.3. sa odohrali tradičné priateľské minifutbalové zápasy medzi žiakmi našich futbalových tried zo ZŠ Partizánska  a futbalistov zo ZŠ V. Okružná  Partizánske. Zápasy prebiehali v Mestskej športovej hale za výdatného povzbudzovania spolužiačok, ktoré vytvorili peknú športovú kulisu. Potešiteľná bola dobrá športová úroveň stretnutí a slušné správanie všetkých futbalistov,  čo už dnes nie je samozrejmosť. Výsledky nie sú až také podstatné, ale spomenieme aj tie. Piataci zvíťazili 6:5, šiestaci prehrali 3:5, ôsmaci remizovali 5:5 a deviataci vyhrali 7:1, pretože hrali proti mladším, statočne bojujúcim ôsmakom. Spolu s pánmi učiteľmi Slovákom, Sedláčkom a Zdychavským sa už tešíme na budúcoročné stretnutie. 

 • Okresné kolo súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

  10.3. 2015 sa v CVČ  uskutočnilo okresné kolo rétorickej súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Školu reprezentoval v 1. kategórii David Milan zo 6.A. Svoju kategóriu s prehľadom vyhral.

  V druhej kategórii za nás súťažila Jasmína Jakalová z 9.A triedy. Umiestnila sa na 2.- postupovom mieste. Oboch žiakov na súťaž pripravovala p. uč. Dúcka

  Jasmína a David budú náš okres reprezentovať 24.apríla v krajskom kole v Uhrovci. Srdečne im blahoželáme a držíme im palce.

 • Rozprávkové vretienko

  Rozprávka sprevádza ľudstvo od dávnej minulosti až do súčasnosti v rôznych podobách. Jej cieľom je poučenie a zároveň pobavenie poslucháčov. Rozprávkové vretienko sa snaží rozprávku uchovávať a zároveň oživovať detskou recitačnou a prednesovou formou. Na našej škole máme šikovných žiakov, ktorí rozprávky radi čítajú i prednášajú. V okresnom kole súťaže Rozprávkové vretienko nás veľmi úspešne reprezentovala Emka Korbelová zo 4.A, ktorá obsadila krásne 1.miesto. Gratulujeme Emke a držíme jej palce v krajskom kole! Za vzornú reprezentáciu ďakujeme aj Martinke Dankovej. Pani učiteľkám ďakujeme za prípravu žiačok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria