Navigácia

 • Zoznam a rozdelenie žiakov

  Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom, že zoznam a rozdelenie žiakov do 1. a 5. ročníka v školskom roku 2015/2016 nájdete v nižšie uvedených odkazoch.

  Zoznam žiakov 1. ročníka

  Zoznam žiakov 5. ročníka

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Vážení rodičia, prosíme o uhradenie stravy (obed, desiata) na nový školský rok 2015/2016.
  Formou trvalého príkazu platbu uhraďte do 20. dňa v mesiaci na číslo účtu školskej jedálne: 2762330953/0200

  V prípade, že ste ešte neuhradili stravné v termíne do 20.8.2015, prosíme o úhradu najneskôr do 28.8.2015 na vyššie uvedené číslo účtu.

  Do kolónky „Poznámka“ prosíme uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa, aby bolo možné platbu identifikovať.

  Suma na trvalý príkaz platí pre 1.- 9.ročník:
  - obed 22 €
  - desiata 8 €
  - obed + desiata 30 €

  Ďakujeme!

 • Začiatok nového školského roka

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom,

  že školský rok 2015/2016 začína dňa 2. septembra 2015 o 7:45 na nádvorí našej školy.

  Tešíme sa na Vás!

 • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa na šk. rok 2015/2016

  Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, ktorí budú v budúcom školskom roku 2015/2016 navštevovať 1. - 4. ročník, že pomôcky nájdu po kliknutí na tento link:

  Pomôcky pre žiakov 1.stupňa ZŠ Partizánska

  Zoznam pomôcok pre žiakov 2. stupňa (ročníky 5. - 9.) dostanú žiaci na hodinách od vyučujúcich príslušných predmetov. 

 • Aktualizácia údajov

  23. 7. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Starší žiaci ZŠ Partizánska v divadle

  23. júna si žiaci ZŠ Partizánska ročníkov 6. – 9. vybrali svoj plánovaný darček k oslavám Medzinárodného dňa detí návštevou Divadla Jána Palárika v Trnave. Po vzore svojich mladších spolužiakov, ktorí toto divadlo navštívili už 2. júna 2015 účasťou na divadelnej hre Zlatý kľúčik. Starší žiaci si pozreli divadelné predstavenie  hry Jána Palárika „Zmierenie, alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“,  napísanej v prechode medzi romantizmom a realizmom. Typickým znakom romantizmu  je šťastný koniec - zmierenie šľachty a obyčajným ľudom a zase znakom realizmu je poukázanie na skutočnú situáciu medzi šľachtou a poddanými, hovorové prvky (skomoleniny z nemčiny, maďarčiny, aj slovenčiny).
  O tejto veselohre sa dá povedať, že je typickým dielom Palárika, ktorý často využíval vo svojich veselohrách tzv. inkognitá, no tu bol použitý dvojitý motív dvojníctva. Príbeh sa odohráva na kaštieli grófky Elisy Hrabovskej. So svojou spoločnicou Milušou očakáva príchod syna baróna Kostrovického - Ľudovíta. Miluši sa však nepáči, že grófka mladého baróna ani len nevidela a už sú si predurčení na sobáš. Preto spolu vymyslia, že si obe vymenia úlohy, teda Miluša bude hrať grófku a Elisa dostala rolu žničky pri slávnosti obžinkov. Ten istý nápad však mal aj Ľudovít. S priateľom inžinierom si tiež vymenili úlohy. Našťastie inžinierovi Rohoňovi sa zapáčila väčšmi Miluša v úlohe grófky, než skutočná grófka a zase naopak Ľudovítovi sa zapáčila grófka v roli žničky. Po príchode otca grófa Ľudovíta sa všetko vyjasní a skutočná grófka si nakoniec s radosťou vezme ozajstného baróna.
  Hlavnou myšlienkou vo veselohre je to, že "zmierenie" znamená zblíženie dvoch vrstiev, vyjadruje ich spriatelenie a rovnocennosť. Hovorí tiež o tom, že aj Slovensko a slovenský jazyk by nemali byť zanedbané, že nie sú krásne veci len v Maďarsku.

  Naši žiaci si veselohru pozreli v naštudovaní režiséra Jána Sládečka v hereckom obsadení: Grófka Hrabovská: Petra Blesáková, Miluša: Zuzana Šebová, Barón Kostrovický: Vladimír Jedľovský, Mladý barón Ľudovít: Peter Trník, Rohoň Zememerač: Tomáš Mosný, Pišta: Gregor Hološka.

  Na záver si dovolím napísať, že návšteva divadelného predstavenia splnila náš plánovaný cieľ: dopriať žiakom kultúrny zážitok, návšteva historickej budovy divadla, naučiť žiakov správaniu sa pri návšteve kultúrnych a spoločenských podujatí a efektívne využiť svoj času a priestor. Zároveň udeľujem „imaginárnu“ pochvalu našim žiakom, že prišli na divadelné predstavenie vhodne oblečení a počas celej návštevy divadla sa správali podľa zásad slušného správania sa, čím v pracovníkoch divadla zanechali  priaznivé spomienky na žiakov a zamestnancov školy i mesta Bánovce nad Bebravou.

 • Vyhodnotenie súťaže MAKS

            

  A je to tu! Výsledky celoročnej korešpondenčnej matematickej súťaže MAKS. Tejto súťaže, ktorá pozostáva z riešenia matematických úloh v piatich kolách sa zúčastnili žiaci 3.A Adela Schuchmannová, Hana Páleníková, Ján Múdry, Tadeáš Trnovský, Martina Ščešňáková, Adela Bežová, 3.B Adrián Čuhák, Šimon Klačko, Adriana Beláková, Erika Bernoláková, Júlia Kocúrová a 4.B Lea Kocúrová, Petra Maninová, Sofia Anna Škerdová, Tomáš Žarnovský. Súťaž prebiehala tak, že žiaci riešili počas celého roka dohromady 30 úloh v piatich kolách. Darilo sa žiačkam Belákovej, Bernolákovej, Kocúrovej Júlii a Kocúrovej Lei, ktoré získali aj vecné ceny (puzzle, podložky na PC a kalkulačky). Najviac sa darilo a prvé miesto získala s počtom bodov 105 a úspešnosťou 100% Sofia Anna Škerdová zo 4.B, ktorá bola tiež odmenená i vecnými cenami. Všetkým víťazom gratulujeme a účastníkom prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch tejto populárnej súťaže.  

 • Koniec školského roka

  Hurááá!
  Je to tu... Odchádzame na vytúžené prázdniny... Po desiatich mesiacoch poctivej práce si ich každý z nás zaslúži. Načerpajme preto nové sily, oddýchnime si, aby sme mohli v septembri s chuťou začať nový školský rok.

  DOVIDENIA 2. septembra 2015!

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Rozlúčka žiakov 9. ročníka boli pridané fotografie.

 • Účelové cvičenie pre žiakov Základnej škole Partizánska

  V osnovách Vzdelávacieho programu pre žiakov II. stupňa ZŠ je účelové cvičenie pod názvom „Ochrana človeka a prírody“, ktoré sme uskutočnili  pre žiakov našej školy v piatok 19. júna 2015. V rámci organizovania účelového cvičenia sme medzi žiakov do areálu školy pozvali príslušníkov záchranných zložiek: Polícia SR, Hasičský a záchranný zbor SR, a Zdravotnej služby. Úlohou príslušníkov záchranných zložiek bolo predvedenie techniky, odborný výklad a odpovede na otázky žiakov. Naši žiaci si užili pekný deň plný náučných zážitkov. Veríme, že žiaci svojimi nekončiacimi otázkami príliš nevyčerpali našich hostí a oni prídu o rok medzi nás opäť.

  Touto cestou sa im chceme poďakovať za odvedenú prácu a zodpovedný prístup. 

 • 26. 6. 2015

  Do galérie Divadlo Trnava - 23.6.2015 boli pridané fotografie.

 • 26. 6. 2015

  Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

 • „Malé olympijské hry“ na 1.stupni ZŠ Partizánska

  Už tradične posledný školský týždeň odkladáme učebnice a zošity a venujeme sa aj zábavným športovým aktivitám.  Pre veľký úspech u detí sme už tretí raz zorganizovali na 1.stupni „Malé olympijské hry“.  V úvode prebehol slávnostný ceremoniál . Nechýbalo zapálenie olympijského ohňa, vztýčenie zástavy, olympijská hymna a sľub športovcov i rozhodcov.  Pán  riaditeľ Lobotka slávnostne otvoril  olympiádu a zaželal športovcom úspešné a čestné zápolenie  v  duchu olympijského hesla „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ Hneď potom sa  všetky deti s chuťou pustili do súťaženia. Veď sa na to zodpovedne pripravovali. Zmerali si svoje sily v skoku do diaľky, v behu, v hode, v prekonávaní prekážok a v štafete.  Nezabudli sme ani na našich telesne oslabených žiakov, ktorí prežívali veľkú radosť zo súťaženia. Tešili sa zo svojich dosiahnutých výkonov za obrovskej podpory všetkých divákov. Bol to naozaj vydarený športový deň. Pre každé dieťa boli pripravené odmeny od našich štedrých sponzorov – rodičov.  Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek podporili naše olympijské hry!

  Sponzorsky prispeli rodičia:
  Paraskovoví, Pastorkoví, Richtarechoví, Matejkoví, Žuboroví, Klobučníkoví, Hankoví, Žarnovskí, Báčikoví, Bátoroví, Škerdoví, Valachoví, Lenarthoví, Ďurinoví, Hankoví, Kukuloví, Zitoví, Dolinskí, Černoví, Paulenoví, Dzuríkoví.

  ĎAKUJEME VÁM , VÁŽIME SI VAŠU POMOC!

 • Danka zvíťazila v medzinárodnej výtvarnej súťaži

  V rámci programu eTwinning sa žiaci 4.A pod vedením p.uč.Blahovej každoročne zapájajú do medzinárodnej výtvarnej súťaže Děd praděd. Organizuje ju Základná škola z Bruntálu v Českej republike. Ide o ilustrovanie povesti z ich regiónu. Žiakom vopred príde vybraná povesť, s pomocou pani učiteľky ju preložia do slovenčiny a ľubovoľnou technikou povesť ilustrujú. Zapája sa vždy celá trieda, žiakom sa povesti veľmi páči, kreslia a maľujú s veľkou chuťou.  Tento rok sme ilustrovali povesť Čertovy kameny  a veľmi sa darilo žiačke  4.A Danke Dobrovodskej, ktorá v súťaži obsadila 1.miesto a krásne ceny. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu, Danka, si šikovná!

 • Deti zo ZŠ Partizánska v škole v prírode

  Cieľom cesty žiakov z 3.A,B,4.A,B,C bola Stará Lesná vo Vysokých Tatrách. Krátku prestávku  po ceste sme využili a obzreli si  priehradu Liptovskú Maru. Po príchode sme sa ubytovali v hoteli Lesana. Z izieb sme mali prekrásny výhľad  priamo na Lomnický štít. V lone prírody sme športovali, oddychovali, súťažili a samozrejme sa aj vzdelávali. Na vychádzkach  po tatranských chodníčkoch sme spoznávali krásy Tatier. Vyviezli sme sa pozemnou lanovkou na Hrebienok  spoločne so sprievodcom členom TANAPu  p. Brezovským. Od neho sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o chránených rastlinách a živočíchoch , o kalamite v Tatrách a o tom ako je potrebné prírodu chrániť. Vodopády  na Hrebienku na nás zanechali obrovský dojem. Po ceste sme oddychovali pri Rainerovej a Bilíkovej chate. Tam sme sa s našim sprievodcom rozlúčili.  Navštívili sme Tatranskú Lomnicu, kde sme si prezreli múzeum TANAPu. Boli tam všetky chránené zvieratá, samozrejme vypchaté. Kežmarok ,mesto pod Tatrami , nás privítal svojim hradom. Je rozľahlý a veľmi pekný. Prezreli sme si aj historické centrum  mesta a drevený kostolík, ktorý je pamiatkou UNESCO. Pochodili sme Starý Smokovec, nakúpili suveníry  pre svojich najbližších. V Starej Lesnej sme večer navštívili Astronomický ústav SAV. Pozorovali sme ďalekohľadom planéty Venušu, Saturn, Jupiter. Nazreli sme aj do okien hvezdárne na Lomnickom štíte. Po večeroch sme sa zabávali s animátormi. Písali sme si aj denníky o našich každodenných zážitkoch. Bolo nám ľúto , že sa škola v prírode končí. Ale zážitky  - tie nám ostanú navždy . Ďakujeme aj našim učiteľom, vychvávateľom a zdravotníčke, ktorí sa po celý čas o nás starali. Ďakujeme aj sponzorom za všetky odmeny čo sme dostali. Bolo to super!

  Sponzori: p.Bernoláková, Nguyen, Beláková, Lendvayová, Bátorová, Jakubík, Maninová, Hanko, Berešová, Pastvová  J., Škerdová, Báčik, Trnovská, Ščešňáková, Múdra, Jánošíková, Dobrovodská, Jánošíková, Repková, Poluchová, Slováková, Korbelová, Mikulajová, Polčáková, Krížová, Rajnoha, Doležal, Lukáčová, Žiklová, Vršková.

 • 18. 6. 2015

  Do galérie ŠkVP Stará Lesná - part 3 boli pridané fotografie.

 • 18. 6. 2015

  Do galérie ŠkVP Stará Lesná - part 2 boli pridané fotografie.

 • 18. 6. 2015

  Do galérie ŠkVP Stará Lesná boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria