Navigácia

 • ZRPŠ

  Riaditeľstvo ZŠ Partizánska pozýva rodičov na ZRPŠ, ktoré sa bude konať dňa 23.9.2014 (utorok) o 14:30 hod. v priestoroch školy. Najskôr sa uskutoční plenárna schôdza v školskej jedálni a po nej budú triednicke zasadnutia. O 15:30 hod. bude zasadnutie Rady rodičov v zborovni školy. 
  Bližšie informácie získate od triednych učiteľov.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Začiatok nového školského roka

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom,

  že školský rok 2014/2015 začína dňa 2. septembra 2014 o 7:45 na nádvorí našej školy.

  Tešíme sa na Vás!

 • Menný zoznam žiakov pre školský rok 2014/2015

  Vážení rodičia!

  Na našej webovej stránke si môžete pozrieť nový menný zoznam žiakov pre školský rok 2014/2015. Stačí si kliknúť na nasledovný link

  https://zs4bn.edupage.org/students/? 

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia, prosíme o uhradenie stravy (obed, desiata) na nový školský rok 2014/2015.
  Formou trvalého príkazu platbu uhraďte 
  do 20. augusta 2014 na číslo účtu školskej jedálne: 2762330953/0200

  Do kolónky „Poznámka“ prosíme uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa, aby bolo možné platbu identifikovať.

  Suma na trvalý príkaz platí pre 1.- 9.ročník:
  - obed 22 €
  - desiata 8 €
  - obed + desiata 30 €

  Ďakujeme.

 • Koniec školského roka

  Hurááá!
  Je to tu... Odchádzame na vytúžené prázdniny... Po desiatich mesiacoch poctivej práce si ich každý z nás zaslúži. Načerpajme preto nové sily, oddýchnime si, aby sme mohli v septembri s chuťou začať nový školský rok.

  DOVIDENIA 2. septembra 2014!

 • Video zo Školy v prírode

  Pozrite sa, ako sa mali v Škole v prírode naši štvrtáci :)

  Škola v prírode - Orava

 • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa pre školský rok 2014/2015

  Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti zoznam pomôcok pre žiakov 1. stupňa, ktoré budú potrebovať v školskom roku 2014/2015.

  Pomôcky pre žiakov 1.stupňa ZŠ Partizánska

 • Medzinárodný beh mieru - PEACE RUN

  Každoročne združenie pod názvom Peace Run  (beh mieru) navštívi viac ako 100 krajín sveta, kde sa stretávajú  s deťmi a mládežou, aby im odovzdali svoje posolstvo mieru. Symbolickým posolstvom je predávanie horiacej pochodne, pochodne lásky, osobných nádejí a snov. Združenie zlučuje bežcov  rôznych národností i veku.

  V pondelok 23.6.2014 tento tím bežcov si prišiel oddýchnuť do krásneho areálu našej školy, ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou. Čakali sme bežcov, ktorí sa osviežia a pokračujú ďalej. Privítali sme dvadsať bežcov, ktorí sa nám predstavili svojou materinskou rečou, v ktorej predniesli zmysel akcie:  Svetový mier bude vtedy, keď ho budeš mať v srdci.       Bežecký tím si pre nás pripravil prekvapujúco jemne dojemné odovzdanie posolstva mieru – formou modelových situácií, ktoré deťom priblížil posolstvo priateľstva, lásky, tolerancie. Pozdravom hi five! a symbolickým „koliečkom“ behu po  bežeckej dráhe sa s nami rozlúčili.

  Spolu s nami bežecký tým privítal primátor mesta Marián Chovanec, prednostka MsÚ Alexandra Gieciová a riaditeľ našej školy Ján Lobotka.

 • Malé olympijské hry na ZŠ Partizánska

  Posledný školský týždeň odkladáme učebnice a zošity a venujeme sa aj zábavným športovým aktivitám.  Pre veľký úspech u detí sme už druhý raz zorganizovali na 1.stupni „Malé olympijské hry“.  V pondelok 23. júna 2014 na ihrisku našej školy, ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou, sa rozhorel olympijský oheň. Nie len tak náhodou. Zapálili ho horúce bojovné športové srdcia našich detí, ktorí o olympijské medaily bojovali zo všetkých síl, ale určite fair play. Atletické disciplíny pre žiakov I. stupňa ZŠ prebiehali v priestoroch areálu školy, na ihriskách, na bežeckej dráhe, na trávnatých plochách. Naša olympiáda nezaostávala za tou celosvetovou. Má svoju hymnu, má svoju zástavu, sľub športovcov a takisto aj svoju tradíciu, ktorú chceme i po ďalšie roky zachovať.V úvode prebehol slávnostný ceremoniál . Nechýbalo zapálenie olympijského ohňa, vztýčenie zástavy, spev  našej vlastnej olympijskej hymny. V duchu olympijského hesla „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“ sa všetky deti s chuťou pustili do súťaženia. Zmerali si svoje sily v skoku do diaľky, v behu, v hode, v prekonávaní prekážok a v štafete.  Bol to naozaj vydarený športový deň. Pre každé dieťa boli pripravené odmeny od našich štedrých sponzorov – rodičov.  Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek podporili naše olympijské hry!

  Sponzorsky prispeli rodičia:

  1.A: Paraskovoví, Klobučníkoví, Paulenoví, Griačoví, Rešetkoví, Kasaloví, Matejkoví, Pecháčoví, Dzuríkoví, Kubulákoví, Viselkoví

  1.B: Mačasoví, Flimeloví, Gogoroví, Varhaníkoví

  2.A: Múdri, Sečkároví

  2.B: Mišákoví, Kotlároví, Belákoví, Bernolákoví, Nguyenoví

  3.A: Repkoví, Štrbaví, Korbeloví, Dobrovodskí, Šuboví, Zetkoví, Omelkoví, Rédekyoví, Aujeskí, Slovákoví

  3.B: Bátoroví, Žarnovskí, p.Kohušová

  + rodičia žiakov  4.A a 4.B, kolegovia a pani kuchárky z našej školskej jedálne

  ĎAKUJEME VÁM , VÁŽIME SI VAŠU POMOC!

 • Školský výlet druhákov a tretiakov

  19. júna sa žiaci 3. a 2. ročníka vybrali poznávať krásy Slovenska. Na výlete absolvovali trasu k úpätiu Malých Karpát, kde navštívili Jaskyňu Driny. Ďalej putovali výletnou loďou po rieke Váh a spoznávali mesto Piešťany. Počasie sa vydarilo, žiaci prežili krásny deň. Najkrajšie momenty sme zachytili na fotografiách.

 • Škola v prírode ORAVA

  V nedeľu 8. júna sa zišli nedočkaví štvrtáci pred Základnou školou Partizánska, aby vyrazili na dlho očakávaný pobyt na Orave. Čakal ich týždeň plný hier, súťaží, športu a zábavy. Cestou do ŠvP sa zastavili pri prameni Budiš, kde sa trošku osviežili, lebo mali pred sebou ešte dlhý kus cesty. Najskôr navštívili perlu regiónu – Oravský hrad, ktorý ich svojou mohutnosťou veľmi zaujal. Pozorne si vypočuli výklad sprievodcu, ktorý im porozprával veľa zaujímavostí. No a odtiaľ sa konečne presunuli pod Kubínsku hoľu do hotela Belez. Tu ich privítali traja veselí animátori: Horčica, Simča a Domča, ktorí pre nich vymýšľali zaujímavé súťaže a hry. Počasie si ani nemohli lepšie priať. Bolo slnečno a krásne teplúčko. Ubytovanie bolo veľmi pekné a strava chutná. Dopoludnia sa učili a popoludní sa venovali rôznym hrám. Veľmi sa im páčila súťaž „ Géniovia verzus konzervy“ alebo „Paraolympiáda“ – kde si vyskúšali, aké je byť bez zraku, sluchu alebo mať telesné postihnutie. Za svoje výkony dostali krásne SLNIEČKÁRSKE  tričká. Beseda s miestnym zálesákom Jančim bola tiež super. Založili si spolu ohnisko, ktoré Janči zapálil kresadlom.  Ukázal im, ako sa dá v lese upiecť chlebík, ktorý si vlastnoručne vymiesili. Z nazbieraných byliniek si uvarili čaj a Janči im vystrúhal z dreva varešky. Na tvorivých dielňach sa naučili pliesť náramky priateľstva a modelovať z cesta. Posledný večer bolo udeľovanie diplomov. Ocenili  tých, ktorí vyhrali  súťaž v čistote, stali sa Feši babou, feši chalanom,  super kamošom – kamoškou, či najlepším papkáčom. Každému sa ušlo nejaké ocenenie, lebo si ho všetci zaslúžili. Deň odchodu bol smutný, lebo sa museli rozlúčiť s animátormi. Zatancovali si s nimi poslednýkrát táborový tanec. Už ich čakal len  výlet do Zuberca. Tu si prezreli skanzen, v ktorom si  mohli  vyskúšať aj tradičné remeslá. Hrnčiari, drotári či tkáči ich zaujali svojou zručnosťou. Zistili, že život v minulosti vôbec nebol ľahký. Cesta domov rýchlo ubehla a pred školou sa zvítali so svojimi rodičmi.  I vďaka nim a ich sponzorským darom sa ŠvP vydarila.

  Rodiny:  
  4.B: Danišková, Majáková, Kyselicová, Oravcová, Križanová, Kňaze, Balážová, Korbelová, Pastoreková, Malíková

  4.A:  Molnárová, Španková, Cichovská, Káčerová, Mačasová, Madzinová, Petre, Jakubová, Pavlíková,  Petreje, Sitárová, Dzuríková, Stepien, Dubravická a Rešetková. 

  Ďakujeme Vám! 

 • Kde bolo, tam bolo...

  Kde bolo, tam bolo, na druhom konci mesta od našej ZŠ Partizánska sa nachádzal les – areál MŠ Hronského. No nebol to obyčajný les, ale rozprávkový. Žili v ňom postavičky známe z detských rozprávok- Ferdo Mravec, lienka, lesné víly, ježibaby, veselé hríbiky, králi i šašovia. Úlohou našich prváčikov spolu s triednymi učiteľkami bolo zvládnuť zadané úlohy rozdelené na stanovištiach v lese. Veľmi dobre sme si počínali v triedení kvetov podľa farieb, v čistení jazierka od odpadu, v poznávaní hmyzu. Svoju šikovnosť sme preukázali v znalosti rozdielov medzi listami a plodmi. Keďže nám počasie prialo, osviežili sme sa pripravenou limonádou a jabĺčkom. Vyskákali sme sa na lesnom hrade a ježibabám sme pomohli poskladať dolámaný medovníkový perník. Cestu rozprávkovým lesom sme hravo zvládli a v škole sme si pomaškrtili na sladkých odmenách za šikovnosť. Ďakujeme mestu a MŠ za peknú a poučnú akciu pre deti.

 • Hviezdny deň v ZŠ Partizánska

  Astronómiu, kozmonautiku, robotiku, modelárstvo, to všetko mohli nájsť záujemci v sobotu 7. júna v priestoroch našej školy. Uskutočnil sa tu totiž „Hviezdny deň“ s tématickým zameraním „Ako poznávame vesmír“, ktorí žiakom tejto školy pripravili pracovníci Hvezdárne v Partizánskom. Hlavným zámerom tejto aktivity bolo zvýšiť záujem žiakov o zážitkové vzdelávanie v oblasti prírodných a technických vied a netradičným spôsobom im priblížiť výskum a vývoj vo vede a technike. A veru bolo sa na čo pozerať. Zaujímavé prezentácie a experimenty z optiky, pozorovanie Slnka, modely ďalekohľadov, program v prenosnom digitálnom planetáriu, prezentácie z kozmonautiky, praktické ukážky robotov a robotických zariadení, tréning reálneho programovania robotov, lepenie modelu kozmickej sondy Rosetta . To všetko mohli žiaci vidieť, či reálne si vyskúšať na jednotlivých stanovištiach. Pracovníci hvezdárne sa totiž s nadšením deťom venovali takmer štyri hodiny a hoci bola sobota naozaj horúca, všetci vydržali až do konca.

  Na záver snáď už len zhodnotenie tohto projektu samotnými žiakmi: úžasné, vynikajúce, fantastické... Takže, kto neprišiel, môže ľutovať.

  Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí prispeli k vydarenému priebehu tejto akcie. 

 • Návšteva predškolákov u prvákov

  Dňa 5.6.2014 zavítala do prváckych tried ZŠ Partizánska vzácna návšteva. Predškolákov z MŠ 9. mája priviedla zvedavosť ako sa ich bývalí kamaráti naučili čítať, písať, počítať v naozajstnej škole. Triedne učiteľky R. Tuchyňová a  I. Janušková pripravili pre deti bohatý program. Po vzájomnom zoznámení, si   deti vyskúšali ako sa správne hlásiť o slovo, zdravo sedieť v školskej lavici, aké náročné je nosiť na chrbte školskú tašku, čo všetko musia zvládnuť za prvý školsky rok. So zatajeným dychom počúvali príbeh o pastelkách, ktoré im prečítali naši prváci z čítanky. Aj tí nesmelí škôlkari sa postavili z koberca pri známych detských piesňach spojených s pohybom. Svoju šikovnosť predviedli aj oni,  venovali prvákom zopár básní a piesní.  Samozrejme nechýbala sladká odmena a drobný darček na pamiatku. Tešíme sa v septembri na všetkých predškolákov, ktorí sa budú s nami stretávať v priestoroch našej školy.

 • Výprava po vlčích stopách - exkurzia na Fačkovské sedlo

  Nedávno sme písali o druhákoch zo základnej školy Partizánska a ich projekte zážitkového učenia, pomocou ktorého si priblížili život nie príliš populárnej, ale veľmi zaujímavej psovitej šelmy vlka dravého. Ich bádanie pokračovalo ďalšími zaujímavými aktivitami. Anglické prevedenie rozprávky o červenej čiapočke zožalo úspech a deti ho opakovali pri viacerých príležitostiach. Ich zanietenosť a úprimné detské srdiečka im pomohli pri písaní listov na ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia, aby zistili, prečo je iba u nás povolené poľovať na kriticky ohrozený druh živočícha. Odpoveďou bola beseda s riaditeľom odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, Ing. Jozefom Dóczym PhD., ktorý rád viedol diskusiu s dobre pripravenými  žiakmi.  Deti  hrdo odovzdali krásny vlastnoručne vyrobený plagát, ako kampaň na ochranu vlka dravého. Nezvyčajné aktivity týchto detí oslovili aj lesoochranárske zoskupenie VLK, od ktorého dostali ďakovný list a taktiež pozvanie na netradičný výlet, a to exkurziu do lesa s výskytom spomínanej šelmy. A tak sa žiaci druhej a tretej A pod dozorom pani učiteľky Ľubky Bulíkovej a Vierky Blahovej, v spoločnosti lesnej pedagogičky Evky Trnovskej vybrali  30. mája na výlet do prírody. Na ich náročnom putovaní ich viedli sprievodcovia Miroslav Mišák a Karolína Gelatičová. Vyrazili z Fačkovského sedla, chvíľu ťažším, chvíľu ľahším terénom, raz po turistickej značke, inokedy úplne mimo nej. Prechádzali  zhruba desaťkilometrovú trasu Žltou dolinou, popod Vraniu skalu, až k autobusu medzi obcami Kľačno a Vrícko. Situáciu im komplikovalo počasie. Ale ani vietor a dážď neodradili malých pátračov od hľadania toho, po čo sem prišli. Pozorovali viaceré stopy medveďa hnedého, pričom zvedavo ale s rešpektom hľadali  macka vo všetkých húštinách naokolo. Ich nadšenie im ale nedovoľovalo ani len pokúsiť sa chvíľu potichu počúvať, nieto ešte zver z diaľky nevyplašiť. Taktiež narazili na medvedí trus a hrabaniská, kde sa medveď pokúšal zo zeme vyhrabať pravdepodobne osie hniezda. Dostali sa na skaly, kde údajne priviedli na svet vlci ich mláďatá a kde v súčasnosti vlci prespávajú. Mokré skaly im však nedovolili nazrieť do úkrytov a deti so sklamaným výrazom opúšťali miesto výskytu vlka. Náladu im pozdvihla malá jaskyňa neďaleko. Po výkriku „tam niečo je!“ pracovala ich fantázia až natoľko, že dokonca počuli „niekoho vo vnútri dýchať“. Čo tam bolo, sa však už nedozvieme. Ku koncu trasy objavili aj zopár stôp znehodnotených časom a dažďom, ktoré  teoreticky mohli patriť nejakej vlčej labke. Po takmer štvorhodinovej ceste náročným terénom, kedy nebol čas piť, jesť, hrať sa ani opekať, ako si pôvodne naplánovali, s obrovskou radosťou privítali autobus. Zabudli aj na spoločnú fotku. Zablatení, unavení a hladní vybalili v autobuse batôžky od starostlivých mám a s veľkou chuťou pojedli čo v nich objavili. Veľká vďaka patrí všetkým tým, čo umožnili deťom prežiť krásne dobrodružstvo pri spracovávaní ich projektu.

  Exkurzie sa zúčastnili žiaci 3.A a 2.A triedy zo ZŠ Partizánska spolu so sprievodcom z lesoochranárskeho združenia VLK.
  Na dlhej, viac ako 10 km trase, žiaci pozorovali stopy medveďa a vlka, pozorovali vlčí úkryt. Všetky pozorovania sme starostlivo nafotili, pozrite si to v našej fotogalérii!

 • Oslavy MDD v škole

  Stalo sa už tradíciou, že oslavu Dňa detí už po tretí krát sme absolvovali návštevou divadelného predstavenia. Tento rok sme si vybrali novonaštudované predstavenie muzikálu Ferdo mravec. Tak sa ráno vybralo 9 autobusov plných detí, ktoré sa tešili na umelecký zážitok. Muzikál Ferdo Mravec režijne naštudoval Jakub Nvota podľa predlohy Ondřeja Sekoru. Príbehy o Ferdovi mravcovi snáď každý pozná. Kto by nepoznal dobrodruha Ferda?  Odvážneho mravca, ktorý opustil mravenisko a vybral sa v ústrety nebezpečenstvám sveta.  Zažil prvú lásku i prvé sklamanie.  Musel čeliť nebezpečenstvám, ktoré naňho číhali na celkom obyčajnej lúke. Okrem Ferda zľudoveli aj ostatné postavičky Sekorovej svetoznámej knihy – smiešny všadebol a vševed Truhlík, stále namosúrený slimák či krásna, ale krutá a povrchná lienka.
  V predstavení sme sa dostali na veľký výlet do sveta chrobáčikov, v ktorom je aj malá šálka veľká ako kostolná veža a vyšplhať sa na púpavu predstavuje pre chrobáka veľké akrobatické číslo.
  Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca nie sú určené len pre našich najmenších divákov, ale aj pre ich starších spolužiakov ako aj pre nás dospelých, ktorí sa aspoň na chvíľu chcú vrátiť do detstva. Obsah príbehov si vnímavý divák prenesie do svojho sveta a spozná, že sa dejú i vo svete ľudí a dá sa z nich čerpať poučenie.
  Deťom sa v hlavných úlohách predstavili:  Kristína Turjanová ako slečna Lienka, Juraj Ďuriš v úlohe Ferda mravca, nezabudnuteľný Truhlík v podaní Martina Šalacha a  Roman Poláčik stvárnil postavičku Lúčneho koníka, jeho výkon na chodúľoch zanechal u detského diváka zapamätateľnú stopu.

  Už dnes vieme, že i budúci rok budeme hľadať cestu k dramatickému umeniu pre našich žiakov.

 • Návšteva štvrtákov z Dvorca

  Dňa 29. 5. 2014 zavítala k štvrtákom milá návšteva. Prišli  si s nimi zmerať sily ich budúci spolužiaci. Privítal ich pán riaditeľ J. Lobotka a pani zástupkyňa M. Uhrínová. Spoločne si prezreli priestory školy. V herni sa žiaci zahrali s LEGOM . Potom sa predstavili svojim budúcim spolužiakom. Spoločne si zasúťažili vo vedomostnej súťaži z matematiky a slovenského jazyka. Sily boli vyrovnané,  čo potešilo ich triedne učiteľky. A keďže sme športová škola, nasledovala súťaž v telocvični a na ihrisku. Žiaci si zahrali turnaj vo vybíjanej a zmerali si sily v štafetovom behu. V školskej jedálni si pochutili na dobrom obede, ktorý im pripravili naše tety kuchárky. V škole medzi novými priateľmi  sa im  veľmi páčili a plní nových skúseností a zážitkov sa vrátili domov.  Spoločný deň sa  vydaril a už teraz sa žiaci tešia  na stretnutie v piatom ročníku.

 • Žiaci 2.A zo ZŠ Partizánska zorganizovali besedu so zástupcom z ministerstva o ochrane vlka dravého

  Aj keď vlk dravý nie je živočíchom, ktorý žije v našom bezprostrednom okolí, zasluhuje si našu pozornosť. Ako sa žiaci k vlkovi dostali? Na hodine anglického jazyka počúvali rozprávku o Červenej čiapočke. Rozhodli sa, že zistia, či vlk je naozaj taký zlý ako sa o ňom píše v rozprávkach. Hľadali informácie o vlkovi v knihách, na internete, zažívali život vlka v prírode s lesnou pedagogičkou. Zistili veľa zaujímavých faktov o živote vlka a potrebe ochrany tejto zaujímavej psovitej šelmy. Na stránke lesoochranárskeho hnutia VLK našli informáciu, že hoci je vlk celoročne chránený, Ministerstvo pôdohospodárstva a ochrany vidieka SR povolilo v tejto sezóne odstrel 80 vlkov.

  Žiaci napísali ministrovi list so žiadosťou o celoročnú ochranu vlka. Pán minister Jahnátek sa potešil, že žiaci prejavujú veľký záujem o prírodu a živočíchy v nej žijúce a ponúkol žiakom besedu s odborníkom na vlkov, Ing. Jozefom Dóczym, PhD., riaditeľom odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, ktorý sa problematike vlka dravého venuje v rámci ministerstva. Ing. Dóczy porozprával žiakom o všetkom, čo ich zaujímalo o vlkoch na Slovensku. Žiaci sa na diskusiu dobre pripravili, prezentovali svoje aktivity, pripravili si plagát za ochranu vlka , ktorý odborníkovi darovali.

  Deti dostali ďakovný list z lesoochranárskeho hnutia VLK, kde  ochranári ocenili ich aktivitu za záchranu prírody. Pozvali žiakov na exkurziu na územie výskytu vlka dravého.

  Tešíme sa , ako dokážu aj malí žiaci komunikovať a pomôcť riešiť niektoré závažné problémy. Je to dobrá škola pre život.

 • Exkurzia do závodu Coca Cola

  Dňa 14. mája sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie z chémie vo výrobnom závode Coca Cola v Lúke nad Váhom, kde sa oboznámili s históriou vzniku tohto nápoja a s nasledovnou výrobou za posledných 100 rokov. Dozvedeli sa aj veľa zaujímavých skutočností o výrobnom závode v Lúke, ktorý slávi 20 rokov od svojho vzniku. Zároveň si žiaci prezreli výrobné haly od výroby plastových obalov, plnenie nápojov Coca Cola a Kinley až po balenie hotových výrobkov na palety. 
  Všetci určite získali veľa nových poznatkov, videli plnoautomatické moderné linky v závode a po odbržaní jedného balenia obľúbeného nápoja odchádzali domov určite spokojní.

 • Hodina dejepisu netradične

  Na ZŠ Partizánska zavítala 9. mája skupina historického šermu „Bojník.“
  Žiaci sa veľmi tešili na túto netradičnú hodinu dejepisu a vlastivedy, ktorá je založená na zásadách zážitkového vzdelávania, vyzdvihuje emocionalitu a skúsenostné poznávanie. 
  Prostredníctvom vývoja zbraní, zbroje a kostýmov z baroka, skupina Bojník žiakom predviedla aj šermiarske umenie. Dejiny 30 –ročnej vojny spoznali tiež prostredníctvom bojov z tohto obdobia. Prínosom tejto pútavej hodiny dejepisu je interaktívnosť, žiaci boli zapájaní priamo do diania preukázaním vlastných vedomosti, zručnosti a šikovnosti v jednotlivých súťažiach a rôznorodých činnostiach. Žiaci sa síce stretli priamo so zbraňami, nie však preto, aby propagovali násilie, ale rytierske idey a šermiarske umenie tak, ako sa po stáročia tradovalo rytierska cnosť. Tá by mala byť súčasťou aj dnešného mladého človeka. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili prežiť toto pekné a poučné predpoludnie v škole.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria